VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Alak Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Oku Rabbinin adıyla ki bütün mahlukatı yarattı.

  2-İnsanı da bir parça kan pıhtısından var etti.

  3-Oku ve Rabbin, pek büyük bir kerem sahibidir.

  4-Öyle bir Rab ki kalemle öğretmiştir.

  5-İnsana bilmediğini belletmiştir.

  6-İş öyle değil, şüphe yok ki insan, azar elbette.

  7-Kendini ihtiyacı yok görürse.

  8-Şüphe yok ki dönüş, Rabbinin tapısına.

  9-Gördün mü nehyedeni.

  10-Bir kulu, namaz kılarsa.

  11-Bir düşün, ya o doğru yolu bulup giderse.

  12-Yahut da çekinmeyi emrederse.

  13-Gördün mü sen de, ya öbürü yalanlar ve yüz çevirirse.

  14-Bilmez mi ki Allah, bilir gerçekten de.

  15-İş öyle değil, vaz geçmezse eğer elbette tutarız perçeminden.

  16-Yalan söyleyenin, yanlış hareket edenin perçeminden.

  17-Derken hemdemlerini, kavmini, kabilesini çağırır.

  18-Biz de yakında zebanileri çağırırız.

  19-İş öyle değil, itaat etme ona ve artık secde et de yaklaş.

 • Ali Bulaç

  1-Yaratan Rabbin adıyla oku.

  2-O, insanı bir alak'tan yarattı.

  3-Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;

  4-Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

  5-İnsana bilmediğini öğretti.

  6-Hayır; gerçekten insan, azar.

  7-Kendini müstağni gördüğünden.

  8-Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.

  9-Engellemekte olanı gördün mü?

  10-Namaz kıldığı zaman bir kulu.

  11-Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

  12-Ya da takvayı emrettiyse.

  13-Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

  14-O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu?

  15-Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

  16-O yalancı, günahkar olan alnından.

  17-O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

  18-Biz de zebanileri çağıracağız.

  19-Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2-O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak'tan) yarattı.

  3-Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4-Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  5-Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  6-Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.

  7-Ama, insanoğlu kendini müstağni sayarak azgınlık eder.

  8-Dönüş şüphesiz Rabbinedir.

  9-Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?

  10-Sen, namaz kılan kulu bundan menedeni gördün mü?

  11-Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

  12-Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

  13-Söyle bakalım, o kul doğru yolda giden veya Allah'a karşı gelmekten sakınmayı buyuran bir kimse olsun; veya söyle, yalanlayıp yüz çeviren birisi olsun

  14-Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi?

  15-Ama bundan vazgeçmezse, and olsun ki, onu perçeminden,

  16-Yalancı ve günahkar perçeminden cehenneme sürükleriz.

  17-O zaman, kafadarlarını çağırsın,

  18-Biz de zebanileri çağıracağız.

  19-Sakın ona uyma; sen secde et, Rabbine yaklaş.

 • Diyanet Vakfı

  1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2-O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.

  3-Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

  4-O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5-İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.

  6-Gerçek şu ki, insan azar.

  7-Kendini kendine yeterli gördüğü için.

  8-Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.

  9-Gördün mü şu men edeni,

  10-Namaz kılarken bir kulu (Peygamber'i namazdan)?

  11-Gördün mü, ya o (Peygamber) doğru yolda olur,

  12-Yahut takvayı emrediyorsa?

  13-Ne dersin o (meneden, Peygamber'i) yalanlıyor ve doğru yoldan yüz çeviriyorsa!

  14-(Bu adam) Allah'ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!

  15-Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), yakalarız (cehenneme atarız).

  16-O yalancı, günahkar alından (perçemden),

  17-O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.

  18-Biz de zebanileri çağıracağız.

  19-Hayır! Ona uyma! Allah'a secde et ve (yalnızca O'na) yaklaş!

 • Edip Yüksel

  1-Yaratan Rabbinin ismiyle oku.

  2-O, insanı bir embriyodan yarattı.

  3-Oku, Rabbin En Cömert/Yüce olandır.

  4-Kalem yoluyla öğretir.

  5-İnsana bilmediklerini öğretti.

  6-Doğrusu, insan azar;

  7-Zenginlik taslayarak.

  8-Elbette, dönüş senin Rabbinedir.

  9-Gördün mü, şu engelleyeni:

  10-Namaz kılarken bir kulu?

  11-Ne dersin, o doğru yolu izleseydi?

  12-Yahut erdemliliği öğütleseydi?

  13-Ne dersin, o yalanlayıp yüz çevirdiyse?

  14-Bilmez mi ki ALLAH herşeyi görmektedir.

  15-Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız perçeminden,

  16-O yalancı ve günahkar perçeminden.

  17-O zaman haydi çağırsın kurultayını.

  18-Biz de zebanileri çağıracağız..

  19-Asla, ona uyma; secde et ve yaklaş!

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Yaratan Rabbinin adıyla oku!

  2-O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.

  3-Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

  4-O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.

  5-İnsana bilmediği şeyleri öğretti.

  6-Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.

  7-Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.

  8-Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.

  9-Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

  10-Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?

  11-Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,

  12-Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?

  13-Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,

  14-O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?

  15-Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

  16-Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.

  17-O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.

  18-Biz de Zebanileri çağıracağız.

  19-Sakın onu dinleme de (Rabbine) secde et ve yaklaş.

 • Suat Yıldırım

  1-Yaratan Rabbinin adıyla oku,

  2-İnsanı (rahim cidarına) yapışan bir hücreden yaratan.

  3-Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.

  4-Kalemle yazmayı öğretendir.

  5-İnsana bilmediklerini öğretendir.

  6-Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.

  7-Hayır! Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kâfir insan kendisini ihtiyaçsız zannetti diye azar.

  8-Ama dönüş elbette Rabbinedir!

  9-Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye,

  10-Baksana şu namaz kılan, o mükemmel kulu engelleyen kimseye,

  11-Ne dersin, o hidâyette olsa ve Allah'ı sayıp O’na karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu!

  12-Ne dersin, o hidâyette olsa ve Allah'ı sayıp O’na karşı gelmemeyi tavsiye etse, ne iyi olurdu!

  13-Ne dersin, o kul, dini yalan saysa ve haktan yüz çevirse iyi mi olurdu?

  14-O bilmiyor mu ki Allah, olan biten her şeyi görür?

  15-Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.

  16-Hayır! Hayır! Olmaz böyle şey! Eğer bu tutumundan vazgeçmezse, onu perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. Evet, o yalancı ve suçlu perçeminden tutup sürükleriz.

  17-İstediği kadar grubunu yardıma çağırsın!

  18-Biz de Zebanîleri çağırırız!

  19-Hayır! Ona boyun eğme! Rabbine secde et, O'na yaklaş!

 • Süleyman Ateş

  1-Yaratan Rabbinin adıyle oku.

  2-O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.

  3-Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir.

  4-O ki kalemle (yazmayı) öğretti.

  5-İnsana bilmediğini öğretti.

  6-Hayır, (Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar;

  7-Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,

  8-Ama dönüş Rabbinedir (O'nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir).

  9-Gördün mü şu men'edeni?

  10-Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?

  11-Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur,

  12-Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse?

  13-Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?)

  14-Allah'ın (daima kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)?

  15-Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar(ateşe sürükler)iz,

  16-O yalancı, günahkar perçem(den)!

  17-O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.

  18-Biz de zebanileri çağıracağız.

  19-Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yaratan Rabbinin adıyla oku/çağır!

  2-İnsanı, embriyodan/ilişip yapışan bir sudan/sevgi ve ilgiden/husûmetten yarattı.

  3-Oku! Rabbin Ekrem'dir/en büyük cömertliğin sahibidir.

  4-O'dur kalemle öğreten!

  5-İnsana bilmediğini öğretti.

  6-İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:

  7-Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.

  8-Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!

  9-Gördün mü o yasaklayanı,

  10-Bir kulu namaz kılarken/dua ederken;

  11-Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!

  12-Ya o, takvayı emrediyorsa!

  13-Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!

  14-Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!

  15-İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!

  16-O yalancı, o günahkâr alnı.

  17-Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!

  18-Biz de çağıracağız zebanileri!

  19-Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

  (iḳra' bismi rabbike-lleẕî ḫaleḳ.)

  2-خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

  (ḫaleḳa-l'insâne min `alaḳ.)

  3-اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

  (iḳra' verabbüke-l'ekram.)

  4-الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

  (elleẕî `alleme bilḳalem.)

  5-عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

  (`alleme-l'insâne mâ lem ya`lem.)

  6-كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ

  (kellâ inne-l'insâne leyaṭgâ.)

  7-أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ

  (er raâhü-stagnâ.)

  8-إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ

  (inne ilâ rabbike-rruc`â.)

  9-أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ

  (era'eyte-lleẕî yenhâ.)

  10-عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

  (`abden iẕâ ṣallâ.)

  11-أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ

  (era'eyte in kâne `ale-lhüdâ.)

  12-أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ

  (ev emera bittaḳvâ.)

  13-أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

  (era'eyte in keẕẕebe vetevellâ.)

  14-أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ

  (elem ya`lem bienne-llâhe yerâ.)

  15-كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

  (kellâ leil lem yentehi lenesfe`am binnâṣiyeh.)

  16-نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

  (nâṣiyetin kâẕibetin ḫâṭieh.)

  17-فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

  (felyed`u nâdiyeh.)

  18-سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

  (sened`u-zzebâniyeh.)

  19-كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩

  (kellâ. lâ tüṭi`hü vescüd vaḳterib.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.