VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Leyl Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun basınca, geceye.

  2-Ve ışıyınca, güne.

  3-Ve erkeği ve dişiyi yaratana.

  4-Şüphe yok ki çalışmanız, elbette çeşitlidir, başkabaşka.

  5-Ve kim verdi ve çekindiyse.

  6-Ve en güzel sözü gerçeklediyse.

  7-Artık ona en kolay yolu kolaylaştırırız.

  8-Ve ama kim nekeslik etti ve zenginleşmeyi dilediyse.

  9-Ve en güzel sözü yalanladıysa.

  10-Artık ona da en güç yolu kolaylaştırırız.

  11-Ve helak olduğu zaman malı, ona bir fayda vermez.

  12-Şüphe yok ki doğru yolu göstermek, bize düşer.

  13-Ve şüphe yok ki bizimdir son yaşayış da ve önceki de.

  14-Artık sizi korkuttum alevalev parlayan ateşle.

  15-Oraya da ancak pek bahtsız kişi atılır, yanar.

  16-Öyle ki yalanlamıştır o ve yüzünü döndürmüştür.

  17-Ve ondan, ancak, pek ziyade çekinen uzak kalır.

  18-Öylesine ki malını verir de özünü tertemiz bir hale kor.

  19-Ve hiçbir kimseden, bir nimetle mükafatlanmayı dilemez.

  20-Yaptığını, ancak yücelerden yüce Rabbinin rızası için yapar.

  21-Ve o da, razı olacaktır ondan.

 • Ali Bulaç

  1-Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

  2-Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana;

  4-Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

  5-Fakat kim verir ve korkup-sakınırsa,

  6-Ve en güzel olanı doğrularsa,

  7-Biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız.

  8-Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

  9-Ve en güzel olanı yalan sayarsa,

  10-Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

  11-Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman, malı ona hiç yarar sağlamaz.

  12-Şüphesiz, Bize ait olan, yol göstermektir.

  13-Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizimdir.

  14-Artık sizi, 'alevleri kabardıkça kabaran' bir ateşle uyardım.

  15-Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

  16-Ki o, yalanlamış ve yüz çevirmişti.

  17-Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

  18-Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

  19-Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

  20-Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

  21-Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Kararıp ortalığı bürüdüğü zaman geceye and olsun.

  2-Açılıp aydınlattığı zaman gündüze and olsun.

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki:

  4-Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşitlidir.

  5-Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.

  6-Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.

  7-Elinde bulunandan verenin, Allah'a karşı gelmekten sakınanın, en güzel söz olan Allah'ın birliğini doğrulayanın işlerini kolaylaştırırız.

  8-Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

  9-Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

  10-Ama, cimrilik eden, kendini Allah'tan müstağni sayan, en güzel sözü yalanlayan kimsenin güçlüğe uğramasını kolaylaştırırız.

  11-O kimse ölüp ateşe yuvarlandığı zaman, malı ona fayda vermez.

  12-Bize düşen sadece doğru yolu göstermektir.

  13-Şüphesiz ahiret de, dünya da Bizimdir.

  14-Sizi alevler saçan ateşle uyardım;

  15-Oraya, yalanlayıp yüz çevirmiş olan o en azgından başkası yaslanmaz.

  16-Oraya, yalanlayıp yüz çevirmiş olan o en azgından başkası yaslanmaz.

  17-Arınmak için malını veren, en çok sakınan kimse ise ondan uzak tutulur.

  18-Arınmak için malını veren, en çok sakınan kimse ise ondan uzak tutulur.

  19-O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, ancak yüce Rabbinin hoşnudluğunu (rızasını) gözeterek yapmıştır.

  20-O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek için değil, ancak yüce Rabbinin hoşnudluğunu (rızasını) gözeterek yapmıştır.

  21-Elbette kendisi de hoşnut (razı) olacaktır.

 • Diyanet Vakfı

  1-(Karanlığı ile etrafı) bürüyüp örttüğü zaman geceye,

  2-Açılıp ağardığı vakit gündüze,

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana yemin ederim ki,

  4-Sizin işleriniz başka başkadır.

  5-Artık kim verir ve sakınırsa,

  6-Ve en güzeli de tasdik ederse,

  7-Biz de onu en kolaya hazırlarız (onda başarılı kılarız).

  8-Kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar,

  9-Ve en güzeli de yalanlarsa,

  10-Biz de onu en zora hazırlarız.

  11-Düştüğü zaman da malı kendisine hiç fayda vermez.

  12-Doğru yolu göstermek bize aittir.

  13-Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir.

  14-(Ey insanlar! ) Alev alev yanan bir ateşle sizi uyardım.

  15-O ateşe, ancak kötü olan girer.

  16-Öyle kötü ki, yalanlayıp ve yüz çevirmiştir.

  17-En çok korunan ise ondan (ateşten) uzak tutulur.

  18-O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.

  19-Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur.

  20-O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.

  21-Ve o (buna kavuşarak) hoşnut olacaktır.

 • Edip Yüksel

  1-Andolsun bürüdüğü zaman geceye,

  2-Ortaya çıktığı zaman gündüze,

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

  4-İşleriniz çeşit çeşittir.

  5-Kim verir ve erdemli davranır,

  6-Ve iyiyi, güzeli doğrularsa,

  7-Ona iyice kolaylaştırırız.

  8-Fakat, kim cimrilik edip zenginlik taslar,

  9-Ve iyiyi, güzeli yalanlarsa,

  10-Onu da zora yöneltiriz.

  11-Düştüğü vakit kurtaramaz parası/malı onu.

  12-Doğruya biz iletiriz;

  13-Sonu da ilki de biz kontrol ederiz.

  14-Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım.

  15-Oraya talihsiz olandan başkası girmez.

  16-O ki yalanladı ve sırtını döndü.

  17-Erdemli ise ondan uzak tutulacaktır.

  18-O ki malını vererek temizlenir;

  19-Hiç kimseden de buna karşılık bir iyilik beklemez.

  20-Sadece En Yüce olan Rabbinin rızasını gözetir.

  21-Kendisi de yakında mutlu olacaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Örttüğü zaman geceye,

  2-Açıldığı zaman gündüze,

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana and olsun ki,

  4-Gerçekten sizin işiniz başka başkadır.

  5-Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa,

  6-Ve en güzel olanı doğrularsa,

  7-Biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız.

  8-Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür.

  9-Ve en güzeli de yalanlarsa,

  10-Onu da en zor yola hazırlarız.

  11-Çukura yuvarlandığı zaman malı onu kurtaramayacak.

  12-Doğru yolu göstermek muhakkak bize aittir.

  13-Kuşkusuz ahiret de dünya da bizimdir.

  14-Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım.

  15-Ona ancak en azgın olan girer.

  16-Öyle azgın ki, yalanlamış ve sırtını dönmüştür.

  17-En çok korunan ise ondan uzaklaştırılacaktır.

  18-O ki, Allah yolunda malını verir, temizlenir.

  19-Onun yanında, başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur.

  20-O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir.

  21-Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır.

 • Suat Yıldırım

  1-Karanlığı ile ortalığı bürüdüğü zaman gece hakkı için!

  2-Açılıp parladığı zaman gündüz,

  3-Erkeği de, dişiyi de yaratan kudret hakkı için ki:

  4-Sizin işleriniz çeşit çeşittir.

  5-Malını Allah yolunda harcayıp O'na saygı duyarak haramdan sakınan,

  6-O en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) tasdik eden kimseyi.

  7-Biz de en kolay yola muvaffak ederiz.

  8-Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp Allah'tan müstağni gören,

  9-O en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.

  10-O en güzel kelimeyi (kelime-i tevhidi) yalan sayanı ise, en güç yola sardırırız.

  11-O, aşağıya doğru yuvarlanırken malı kendisine hiç fayda etmez. [6,110]

  12-Doğru yolu göstermek elbette Bizim işimizdir.

  13-Âhiret gibi dünya da elbette Bize aittir.

  14-İşte Ben, sizi alev saçan bir ateşe karşı uyarıyorum.

  15-O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.

  16-O ateş ki dini yalan sayan ve ona sırtını dönenden başkası oraya girmez.

  17-Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.

  18-Ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur.

  19-O, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükâfat da beklemez.

  20-Sadece ve sadece yüce Rabbini razı etmek ister.

  21-Kendisi de ukbada elbet hoşnut olur.

 • Süleyman Ateş

  1-Örttüğü zaman geceye andolsun,

  2-Göründüğü zaman gündüze andolsun,

  3-Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

  4-Sizin işiniz çeşit çeşittir:

  5-Kim (hayır için) verir, korunursa,

  6-Ve en güzel(söz)ü doğrularsa,

  7-Ona en kolay(yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

  8-Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,

  9-Ve en güzel(söz)ü de yalanlarsa,

  10-Ona da en güç(yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

  11-Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.

  12-Doğru yola iletmek bize aittir.

  13-Son da ilk de (ahiret de dünya da) bizimdir.

  14-Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım.

  15-Ona ancak haydut olan girer.

  16-O ki, yalanlandı ve sırtını döndü.

  17-En çok korunan da ondan uzak tutulur.

  18-O ki malını hayra vererek arınır, yücelir.

  19-Ve onun yanında, hiç kimsenin karşılık verilecek bir ni'meti yoktur (o, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil),

  20-Yalnız yüce Rabbinin rızası için verir.

  21-Yakında kendisi de (Allah'ın verceği ni'metle) razı olacaktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin olsun bürüyüp örttüğü zaman geceye,

  2-Ve parıldadığı zaman gündüze,

  3-Yemin olsun erkeği de dişiyi de yaratana,

  4-Ki sizin emek ve gayretiniz mutlaka dağınık ve parça parçadır.

  5-Kim verir ve sakınırsa,

  6-Ve güzeli doğrularsa,

  7-Biz ona, en kolay olanı kolaylayacağız.

  8-Ama kim cimriliğe sapar ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür,

  9-Ve güzelliği yalanlarsa,

  10-Biz onu, en zor olana sevk edeceğiz.

  11-Aşağı yuvarlandığında malı onu kurtarmayacaktır.

  12-Yemin olsun, doğruya ve güzele kılavuzlamak sadece bizim işimizdir.

  13-Sonrası da öncesi de sadece bizimdir.

  14-Ben sizi, köpürerek yanan bir ateşe karşı uyardım.

  15-Şiddete çok düşkün bedbahttan başkası girmez ona.

  16-Yalanlamış, sırtını dönmüştü o.

  17-İyice sakınan da ondan uzak tutulur.

  18-O ki, temizlenip arınsın diye malını verir.

  19-Onun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur.

  20-Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç.

  21-Yakında mutlaka hoşnut olacaktır.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

  (velleyli iẕâ yagşâ.)

  2-وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

  (vennehâri iẕâ tecellâ.)

  3-وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

  (vemâ ḫaleḳa-ẕẕekera vel'ünŝâ.)

  4-إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

  (inne sa`yeküm leşettâ.)

  5-فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ

  (feemmâ men a`ṭâ vetteḳâ.)

  6-وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ

  (veṣaddeḳa bilḥusnâ.)

  7-فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ

  (fesenüyessiruhû lilyüsrâ.)

  8-وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

  (veemmâ mem beḫile vestagnâ.)

  9-وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

  (vekeẕẕebe bilḥusnâ.)

  10-فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ

  (fesenüyessiruhû lil`usrâ.)

  11-وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ

  (vemâ yugnî `anhü mâlühû iẕâ teraddâ.)

  12-إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

  (inne `aleynâ lelhüdâ.)

  13-وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ

  (veinne lenâ lel'âḫirate vel'ûlâ.)

  14-فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ

  (feenẕertüküm nâran teleżżâ.)

  15-لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

  (lâ yaṣlâhâ ille-l'eşḳâ.)

  16-الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

  (elleẕî keẕẕebe vetevellâ.)

  17-وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

  (veseyücennebühe-l'etḳâ.)

  18-الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ

  (elleẕî yü'tî mâlehû yetezekkâ.)

  19-وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ

  (vemâ lieḥadin `indehû min ni`metin tüczâ.)

  20-إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

  (ille-btigâe vechi rabbihi-l'a`lâ.)

  21-وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

  (velesevfe yerḍâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.