VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

Eş-Şems Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun güneşe ve ışığına.

  2-Ve ondan ışık aldığı, ardına düşüp seyrettiği zaman aya.

  3-Ve ışıdığı zaman güne.

  4-Ve kapladığı zaman geceye.

  5-Ve göğe ve onu kurana.

  6-Ve yere ve onu döşeyene.

  7-Ve cana ve azasını düzüp koşana.

  8-Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.

  9-Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, muradına ermiştir.

  10-Ve andolsun ki kim, özünü kirletmiş, kötülüğe gömmüşse ziyana girmiştir.

  11-Semud, azgınlığıyle yalanlamıştı.

  12-O zaman ki en bahtsızları atılmıştı da.

  13-Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.

  14-Derken yalanlamışlardı onu da ayaklarını kesip öldürmüşlerdi deveyi, derken Rableri de suçları yüzünden onları helak etmişti de orasını düzleyivermişti.

  15-Bu işin sonundan korkmazdı ki.

 • Ali Bulaç

  1-Güneş'e ve onun parıltısına andolsun,

  2-Onu izlediği zaman Ay'a,

  3-Onu (Güneş) parıldattığı zaman gündüze,

  4-Onu sarıp-örttüğü zaman geceye,

  5-Göğe ve onu bina edene,

  6-Yere ve onu yayıp döşeyene,

  7-Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',

  8-Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

  9-Onu arındırıp-temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

  10-Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp-saran da elbette yıkıma uğramıştır.

  11-Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;

  12-En 'zorlu bedbahtları' ayaklandığında,

  13-Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme-sırasına dikkat edin."

  14-Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.

  15-(Allah, asla) Bunun sonucundan korkmaz.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Güneşe ve onun ışığına,

  2-Ardından gelmekte olan aya,

  3-Onu ortaya koyan gündüze,

  4-Onu bürüyen geceye,

  5-Göğe ve onu yapana,

  6-Yere ve onu yayana,

  7-Kişiye ve onu şekillendirene,

  8-Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:

  9-Kendini arıtan saadete ermiştir.

  10-Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır.

  11-Semud milleti, içlerinden en azgını ileri atılınca, azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı.

  12-Semud milleti, içlerinden en azgını ileri atılınca, azgınlığı yüzünden peygamberleri yalanladı.

  13-Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: "Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın" demişti.

  14-Onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onların üzerine katmerli azap indirdi; yerle bir etti onları.

  15-Bu işin sonundan O'nun korkusu yoktur.

 • Diyanet Vakfı

  1-Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına

  2-Güneşi takip ettiğinde Ay'a,

  3-Onu açığa çıkarttığında gündüze,

  4-Onu örttüğünde geceye,

  5-Gökyüzüne ve onu bina edene,

  6-Yere ve onu yapıp döşeyene,

  7-Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verene,

  8-Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,

  9-Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,

  10-Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.

  11-Semud kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı.

  12-Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında,

  13-Allah'ın Resulü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.

  14-Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felaket gönderdi de hepsini helak etti.

  15-(Allah, bu şekilde azap etmenin) akıbetinden korkacak değil ya!

 • Edip Yüksel

  1-Andolsun güneşe ve onun aydınlığına,

  2-Onu izleyen aya,

  3-Onu açığa çıkaran gündüze,

  4-Onu örten geceye,

  5-Göğe ve onu kurana,

  6-Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene,

  7-Nefse ve onu düzenleyene,

  8-Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;

  9-Onu temizleyen kurtulmuştur.

  10-Onu başıboş bırakan ise zarar etmiştir.

  11-Semud (halkı), azgınlığı yüzünden yalanladı.

  12-En azgınları ayaklanmıştı.

  13-ALLAH'ın elçisi, onlara, "ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın," demişti.

  14-Onu yalanlayıp deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rab'leri suçlarından ötürü onları silip yerle bir etti.

  15-Ne var ki hâlâ onların sonlarından ders alınmıyor

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Güneş'e ve onun parıltısına,

  2-Güneş'in ardından gelen Ay'a,

  3-Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze,

  4-Onu örten geceye,

  5-Göğe ve onu bina edene,

  6-Yere ve onu döşeyene,

  7-Nefse ve onu biçimlendirene,

  8-Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,

  9-Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.

  10-Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.

  11-Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı,

  12-En azgınları ileri atılınca,

  13-Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: "Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin." demişti.

  14-Fakat onlar peygamberi yalanlayıp deveyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti.

  15-Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya.

 • Suat Yıldırım

  1-Güneş ve onun aydınlığı, hakkı için!

  2-Onu izlediği zaman ay hakkı için!

  3-Dünyayı açığa çıkaran gündüz,

  4-Onu bürüyüp saran gece hakkı için!

  5-Gök ve onu bina eden,

  6-Yer ve onu yayıp döşeyen,

  7-Her bir nefis ve onu düzenleyen, [30,30; 95,4]

  8-Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki:Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. [90,10; 76,3]

  9-Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki:Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer. [90,10; 76,3]

  10-Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar.

  11-Azgınlığı yüzünden Semûd milletiResullerinin bildirdiği gerçekleri yalan saydı.

  12-Bir ara onların en azılı olanları öne atıldığında, bu yalanlamaları iyice şiddetlendi.

  13-elçileri ise kendilerine: “(Mûcizevî olarak verilen) Allah'ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!” dedi. [7,73; 26,155]

  14-Fakat onlar o Peygamberi yalancı sayıp deveyi kestiler.Allah da böylesi suç ve isyanları sebebiyle azap indirdi, onları yerle bir etti.

  15-Bunun sonucundan da asla endişe etmedi.

 • Süleyman Ateş

  1-Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun,

  2-Onu izleyen aya andolsun,

  3-Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun.

  4-Onu örten geceye andolsun.

  5-Göğe ve onu yapana andolsun.

  6-Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene andolsun.

  7-Nefse ve onu biçimlendirene,

  8-Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyanını ve ita'atini) ilham edene andolsun ki:

  9-(Allah'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

  10-(Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

  11-Semud (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk'ı) yalanladı.

  12-En haydutları ayaklandığı zaman,

  13-Allah'ın elçisi onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

  14-Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.

  15-(Rab) Bu işin sonundan korkmaz.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin olsun Güneş'e ve ışığının parladığı kuşluk vaktine,

  2-Onu izlediğinde Ay'a,

  3-Onu iyice açtığı vakit gündüze,

  4-Ve onu sarıp sarmaladığı zaman geceye.

  5-Göğe ve onu kurana,

  6-Yere ve onu döşeyene.

  7-Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.

  8-Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,

  9-Benliği temizleyip arındıran, gerçekten kurtulmuştur.

  10-Onu kirletip örtense kayba uğramıştır.

  11-Semûd kavmi, azgınlığı yüzünden yalanladı.

  12-En haydutları ortaya fırladığı zaman,

  13-Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."

  14-Fakat elçiye inanmadılar da deveyi devirip boğazladılar. Bunun üzerine, Rableri onların günahlarını kendi başlarına geçirdi de o yurdu dümdüz etti.

  15-Allah, işin sonundan korkacak değil ya!

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

  (veşşemsi veḍuḥâhâ.)

  2-وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

  (velḳameri iẕâ telâhâ.)

  3-وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

  (vennehâri iẕâ cellâhâ.)

  4-وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

  (velleyli iẕâ yagşâhâ.)

  5-وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا

  (vessemâi vemâ benâhâ.)

  6-وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

  (vel'arḍi vemâ ṭaḥâhâ.)

  7-وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

  (venefsiv vemâ sevvâhâ.)

  8-فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

  (feelhemehâ fücûrahâ vetaḳvâhâ.)

  9-قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

  (ḳad efleḥa men zekkâhâ.)

  10-وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

  (veḳad ḫâbe men dessâhâ.)

  11-كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

  (keẕẕebet ŝemûdü biṭagvâhâ.)

  12-إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

  (iẕi-mbe`aŝe eşḳâhâ.)

  13-فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

  (feḳâle lehüm rasûlü-llâhi nâḳate-llâhi vesuḳyâhâ.)

  14-فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

  (fekeẕẕebûhü fe`aḳarûhâ. fedemdeme `aleyhim rabbühüm biẕembihim fesevvâhâ.)

  15-وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

  (velâ yeḫâfü `uḳbâhâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.