VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Beled Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun bu şehre.

  2-Ki sen oturmadasın bu şehirde.

  3-Ve babaya ve oğula.

  4-Gerçekten de biz insanı sıkıntı içinde yarattık.

  5-Hiçbir kimsenin, ona gücü yetmez mi sanır?

  6-Ben, birçok mal helak ettim der.

  7-Hiçbir kimse, onu görmez mi sanır?

  8-Onun için halketmedik mi iki göz.

  9-Ve bir dille iki dudak?

  10-Ve ona iki sarp yol gösterdik.

  11-Derken dayanmadı o yokuşa.

  12-Ve bilir misin, yokuş nedir?

  13-Bir kul azat etmek.

  14-Yahut açlık, kıtlık gününde doyurmak.

  15-Yakınlığı olan bir yetimi.

  16-Yahut yerlere döşenmiş bir yoksulu.

  17-Sonra da inananlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı tavsiye edenlerden olmak.

  18-Onlardır işte sağ taraf ehli.

  19-Delillerimize kafir olanlara gelince: Onlardır sol taraf ehli.

  20-Onlaradır kapıları, üstlerine örtülmüş ateş.

 • Ali Bulaç

  1-Hayır; bu şehre yemin ederim,

  2-Ki sen, bu şehirde oturmakta iken,

  3-Babaya ve doğan-çocuğa da.

  4-Andolsun, Biz insanı bir zorluk içinde yarattık.

  5-O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

  6-O: "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.

  7-Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

  8-Biz ona iki göz vermedik mi?

  9-Bir dil ve iki dudak?

  10-Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik.

  11-Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

  12-Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

  13-Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

  14-Ya da açlık gününde doyurmaktır,

  15-Yakın olan bir yetimi,

  16-Veya sürünen bir yoksulu.

  17-Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

  18-İşte bunlar, sağ yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meymene).

  19-Ayetlerimizi inkar edenler ise, sol yanın adamlarıdır (Ashab-ı Meş'eme).

  20-"Kapıları kilitlenmiş" bir ateş onların üzerinedir.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Bu şehre (Mekke'ye) yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun.

  2-Bu şehre (Mekke'ye) yemin ederim; ki sen bu şehirde oturmuşsun.

  3-Doğurana ve doğurduğuna and olsun ki;

  4-İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yarattık.

  5-İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

  6-"Yığın yığın mal tüketmişimdir" diyor.

  7-O, kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?

  8-Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik mi?

  9-Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik mi?

  10-Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi?

  11-Ama o, zor geçidi aşmaya girişemedi.

  12-O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin?

  13-O geçit, bir köle ve esir azadetmek,

  14-Yahut, açlık gününde, yakını olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır.

  15-Yahut, açlık gününde, yakını olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır.

  16-Yahut, açlık gününde, yakını olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır.

  17-Sonra, inanıp birbirlerine sabır tavsiye edenlerden, merhametlilerden olmayı tavsiye edenlerden olmaktır.

  18-İşte bunlar amel defterleri sağdan verilenlerdir.

  19-Ayetlerimizi inkar edenler, işte onlar amel defterleri sollarından verilenlerdir.

  20-Onlar her yönden ateşle kapatılacaklardır.

 • Diyanet Vakfı

  1-Andolsun bu beldeye,

  2-Ki sen bu beldedesin,

  3-Ve andolsun babaya ve ondan meydana gelen çocuğa,

  4-Biz, insanı ( yüzyüze geleceği nice ) zorluklar içinde yarattık.

  5-İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

  6-" Pek çok mal harcadım " diyor.

  7-Kimse onu görmedi mi sanıyor?

  8-Biz ona iki göz vermedik mi?

  9-Bir dil ve iki dudak,

  10-Ona iki yolu ( doğru ve eğriyi ) gösterdik.

  11-Fakat o, sarp yokuşu aşamadı.

  12-O sarp yokuş nedir bilir misin?

  13-Köle azat etmek,

  14-Veya açlık gününde yemek yedirmektir,

  15-Yakınlığı olan bir yetime.

  16-Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

  17-Sonra iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve birbirlerine acımayı öğütleyenlerden olmaktır.

  18-İşte bunlar sağdakilerdir.

  19-Ayetlerimizi inkar edenler ise işte onlar soldakilerdir,

  20-Cezaları, kapıları üzerlerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.

 • Edip Yüksel

  1-And içerim bu kente,

  2-Ki sen bu kentte oturmaktasın.

  3-Doğurana ve doğurduğuna da andolsun.

  4-İnsanı zorluklar arasında (direnmesi için) yarattık.

  5-Kendisine güç yetiremiyeceğimizi mi sanıyor?

  6-(Övünerek) "Çok para harcadım," diyor.

  7-Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

  8-Ona vermedik mi: İki göz,

  9-Bir dil ve iki dudak?

  10-Ona iki yolu göstermedik mi?

  11-Ne var ki zor yola katlanamadı.

  12-Zor yolun ne olduğunu bilir misin?

  13-Köleleri özgürlüklerine kavuşturmaktır;

  14-Kıtlık anında doyurmaktır:

  15-Akraba bir öksüzü,

  16-Yahut düşkün bir yoksulu...

  17-Dahası, birbirlerine sabır ve sevgiyi öğütleyen inananlardan olmaktır.

  18-Nitekim mutlular onlardır.

  19-Ayet ve mucizelerimizi inkar edenlerse talihsizlerdir.

  20-Onlar ateşe kapatılacaklardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Andolsun bu beldeye

  2-Ki sen bu beldede oturmaktasın.

  3-Ve and olsun baba ve çocuğuna.

  4-Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık.

  5-İnsan, kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor?

  6-Ben, yığın yığın mal yok ettim diyor.

  7-Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor?

  8-Biz ona iki göz vermedik mi?

  9-Bir dil ve iki dudak?

  10-Ona iki yolu gösterdik.

  11-Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi.

  12-Bildin mi sen, o sarp yokuş nedir?

  13-Köle azat etmek,

  14-Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir,

  15-Yakınlığı olan bir yetime,

  16-Veya hiçbir şeyi olmayan yoksula.

  17-Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır.

  18-İşte bunlar, amel defterleri sağlarından verilenlerdir.

  19-Âyetlerimizi tanımayanlar ise, onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler.

  20-Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır.

 • Suat Yıldırım

  1-Hayır! Gerçek, kâfirlerin dediği gibi değil.Bu şanlı belde hakkı için!

  2-Senin bu beldeye girişin hakkı için!

  3-Hem o değerli baba, hem o değerli evladının hakkı için:

  4-Biz insanı, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. [82,6-7; 95,4-5]

  5-O insan kendi üzerinde kimsenin güç sahibi olmadığını mı sanır?

  6-“Ben yığınla servet tükettim.” diye övünüp durur.

  7-Kendisini gören olmadığını mı sanır?

  8-Biz ona görmesi için gözler,

  9-Gönlüne tercüman olacak dil ve dudaklar, vermedik mi?

  10-Ona hayır ve şer yollarını göstermedik mi? [76,2-3]

  11-Fakat o sarp yokuşu aşmaya çalışmadı. (Böyle yaparak verilen nimetlerin şükrünü eda etmedi.)

  12-Sarp yokuş, bilir misin nedir?

  13-Sarp yokuş: bir köleyi, bir esiri hürriyetine kavuşturmaktır!

  14-Kıtlık zamanında yemek yedirmektir.

  15-Yakınlığı olan bir yetimi,

  16-Ya da yeri yatak, (göğü yorgan yapan, barınacak hiçbir yeri olmayan) fakiri doyurmaktır.

  17-Hem sarp yokuş: Gönülden iman edip, birbirlerine sabır ve şefkat dersi vermek, sabır ve şefkat örneği olmaktır.

  18-İşte hesap defterleri sağ ellerine verilecek olanlar bunlardır.

  19-Ayetlerimizi inkâr edenlerin hesap defterleri ise, sol ellerine verilecektir.

  20-Onların cezası da, kapıları, üzerlerine sımsıkı kapatılmış ateş deposuna konulmak olacaktır.

 • Süleyman Ateş

  1-Yoo, and içerim bu kente,

  2-Ki sen bu şehire girmekte(burada yaşamakta)sın.

  3-Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,

  4-Biz insanı zorluk arasında yarattık.

  5-İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

  6-(Gösteriş ve övünme için) "Ben birçok mal telef ettim" diyor.

  7-Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

  8-Biz ona vermedik mi: İki göz

  9-Bir dil, iki dudak?

  10-Ona iki tepeyi (anasının iki memesini emmenin veya hayır ve şerrin yolunu) gösterdik.

  11-Fakat o, sarp yokuşa atılamadı.

  12-Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

  13-Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,

  14-Yahut açlık gününde doyurmaktır:

  15-Akraba olan yetimi,

  16-Yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu.

  17-Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

  18-İşte onlar sağın adamlarıdır (Kitabı sağından verilen uğurlu kişilerdir).

  19-Ayetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

  20-Onlara (kapıları) üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır!

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin ederim bu kente ki, iş onların sandığı gibi değildir!

  2-Sen bu kente mahremsin/bu kente gireceksin.

  3-Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,

  4-Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.

  5-O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!

  6-"Yığınlarla mal telef ettim!" diyor.

  7-Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

  8-Biz ona vermedik mi iki göz,

  9-Bir dil, iki dudak?

  10-Kılavuzladık onu iki tepeye.

  11-Akabeye, sarp yokuşa atılamadı o.

  12-Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren nedir?

  13-Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir o.

  14-Yahut da açlık ve perişanlık gününde doyurmaktır o,

  15-Yakındaki bir yetimi,

  16-Yahut ezilmiş-boynu bükük bir yoksulu.

  17-Sonra da iman eden ve birbirlerine sabrı öneren, merhameti öneren kişilerden olmaktır o.

  18-İşte böyleleridir uğur ve bereket dostları.

  19-Bizim ayetlerimizi tanımayanlara gelince bunlar; şomluk, uğursuzluk yâranıdır.

  20-Bunların üzerine, kilitlenecek bir ateş gelecektir.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ

  (lâ uḳsimü bihâẕe-lbeled.)

  2-وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ

  (veente ḥillüm bihâẕe-lbeled.)

  3-وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

  (vevâlidiv vemâ veled.)

  4-لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

  (leḳad ḫalaḳne-l'insâne fî kebed.)

  5-أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

  (eyaḥsebü el ley yaḳdira `aleyhi eḥad.)

  6-يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا

  (yeḳûlü ehlektü mâlel lübedâ.)

  7-أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ

  (eyaḥsebü el lem yerahû eḥad.)

  8-أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ

  (elem nec`al lehû `ayneyn.)

  9-وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

  (velisânev veşefeteyn.)

  10-وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

  (vehedeynâhü-nnecdeyn.)

  11-فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

  (fele-ḳteḥame-l`aḳabeh.)

  12-وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ

  (vemâ edrâke me-l`aḳabeh.)

  13-فَكُّ رَقَبَةٍ

  (fekkü raḳabeh.)

  14-أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

  (ev iṭ`âmün fî yevmin ẕî mesgabeh.)

  15-يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

  (yetîmen ẕâ maḳrabeh.)

  16-أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

  (ev miskînen ẕâ metrabeh.)

  17-ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

  (ŝümme kâne mine-lleẕîne âmenû vetevâṣav biṣṣabri vetevâṣav bilmerḥameh.)

  18-أُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

  (ülâike aṣḥâbü-lmeymeneh.)

  19-وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

  (velleẕîne keferû biâyâtinâ hüm aṣḥâbü-lmeş'emeh.)

  20-عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

  (`aleyhim nârum mü'ṣadeh.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.