VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Fecr Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun ağaran sabaha.

  2-Ve on geceye.

  3-Ve çifte ve teke.

  4-Ve ışırken geceye.

  5-Bu antta büyük bir şey yok mu aklı başında olana?

  6-Görmedin mi Rabbin neler yaptı Âd'a?

  7-Direklerle dolu İrem'e.

  8-Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

  9-Ve vadileri oyan, kayaları kesen Semud'a.

  10-Ve direk gibi sağlam kumandanları olan Firavun'a?

  11-Öylesine ki azdılar şehirlerde.

  12-Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda.

  13-Derken Rabbin de onlara bir azap kamçısıdır, yağdırdı.

  14-Şüphe yok ki Rabbin kullarının yollarında, pusudadır, onları görüp gözetir.

  15-İnsan, öyle bir mahluktur ki Rabbi, onu sınadı da büyüttü, ve nimetler verdi mi, Rabbim der, layıktım da büyüttün beni.

  16-Ve fakat sınadı da rızkını daralttı mı, Rabbim der, alçalttı beni.

  17-İş öyle değil, hayır; siz, ne yetimi ağırlıyorsunuz.

  18-Ve ne birbirinizi, yoksulu doyurmaya teşvik ediyorsunuz.

  19-Ve mirası, habbesine dek yiyorsunuz.

  20-Ve malı, alabildiğine seviyorsunuz.

  21-İş öyle değil, hayır, yer bir kere paramparça olup dümdüz bir hale geldi mi.

  22-Ve Rabbinin emri gelip çattı da melekler, safsaf oldu mu.

  23-Ve o gün cehennem, ortaya çıktı mı, insan, öğüt alır, anlar ama öğütün, anlayışın artık ne faydası var ona?

  24-Keşke der, önceden, daha sağken iyilik etseydim.

  25-Derken o gün öylesine bir azaplandırır onu ki kimsecikler, o çeşit azab edemez.

  26-Ve öylesine bağlar onu ki kimsecikler, o çeşit bağlayamaz.

  27-Ey iyideniyiye inanmış, şüpheden kurtulmuş can.

  28-Dön Rabbine, ondan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak.

  29-Artık katıl kullarımın arasına.

  30-Ve gir cennetime.

 • Ali Bulaç

  1-Fecre andolsun,

  2-On geceye,

  3-Çifte ve tek'e,

  4-Akıp-gittiği zaman geceye,

  5-Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?

  6-Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

  7-'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?

  8-Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

  9-Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

  10-Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?

  11-Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

  12-Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış-arttırmışlardı.'

  13-Bundan dolayı, Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi.

  14-Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

  15-Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" der.

  16-Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der.

  17-Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

  18-Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

  19-Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

  20-Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.

  21-Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

  22-Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

  23-O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

  24-Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim."

  25-Artık o gün hiç kimse (Allah'ın) vereceği azap gibi azaplandıramaz.

  26-Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

  27-Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

  28-Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

  29-Artık kullarımın arasına gir.

  30-Cennetime gir.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Tanyerinin ağarmasına and olsun;

  2-Zilhicce ayının ilk on gecesine and olsun;

  3-Herşeyin çiftine de, tekine de and olsun;

  4-Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?

  5-Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?

  6-Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

  7-Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

  8-Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?

  9-Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

  10-Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

  11-Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

  12-Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?

  13-Rabbin onları azap kırbacından geçirmiştir.

  14-Doğrusu Rabbin hep gözetlemektedir.

  15-Rabbin denemek için bir insana iyilik edip, nimet verdiği zaman, o: "Rabbim beni şerefli kıldı" der.

  16-Ama onu sınamak için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana hor baktı" der.

  17-Hayır; yetime karşı cömert davranmıyorsunuz.

  18-Yoksulu yedirmek konusunda birbirinize özenmiyorsunuz.

  19-Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz.

  20-Malı pek çok seviyorsunuz.

  21-Ama yer, çarpılıp paralandığı zaman;

  22-Melekler sıra sıra dizilip, Rabbinin buyruğu gelince,

  23-O gün, cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?

  24-"Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım" der.

  25-O gün, hiç kimse, Allah'ın azabettiği gibi azabedemez.

  26-Hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

  27-Ey huzur içinde olan can!

  28-O, senden, sen de O'ndan hoşnut olarak Rabbine dön!

  29-Ey can! İyi kullarımın arasına gir.

  30-Cennetime gir.

 • Diyanet Vakfı

  1-Andolsun Fecre,

  2-On geceye,

  3-Çifte ve teke,

  4-(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye

  5-Bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin (değeri) vardır.

  6-Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

  7-Direkleri (yüksek binaları) olan, İrem şehrine?

  8-Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,

  9-O vadide kayaları yontan Semud kavmine?

  10-Kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a?

  11-Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler.

  12-Oralarda kötülüğü çoğalttılar.

  13-Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.

  14-Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

  15-İnsan var ya, Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda ve bol nimet verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der.

  16-Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise "Rabbim beni önemsemedi" der.

  17-Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz,

  18-Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz,

  19-Haram helal demeden mirası yiyorsunuz.

  20-Malı aşırı biçimde seviyorsunuz.

  21-Ama yeryüzü parça parça döküldüğü,

  22-Rabbin(in emri) geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman (her şey ortaya çıkacaktır).

  23-O gün cehennem getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var!

  24-(İşte o zaman insan:) "Keşke bu hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim!" der.

  25-Artık o gün, Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.

  26-O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz.

  27-Ey huzura kavuşmuş insan!

  28-Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.

  29-(Seçkin) kullarım arasına katıl,

  30-Ve cennetim gir.

 • Edip Yüksel

  1-Andolsun tan vaktine,

  2-On geceye,

  3-Çifte ve teke,

  4-Ve geçmekte olan geceye.

  5-Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?

  6-Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad halkına?

  7-Yüksek kulelere sahip İrem'e ki;

  8-Hiç bir ülkede eşi ortaya konmamıştı?

  9-Vadideki kayaları oyan Semud'a?

  10-Ve piramitler sahibi Firavun'a?

  11-Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı.

  12-Oralarda kötülükleri yaygınlaştırmışlardı.

  13-Nitekim, Rabbin de üstlerine türlü felaketler yağdırdı.

  14-Rabbin sürekli gözetlemektedir.

  15-Rabbi, sınamak için insana bolca verip sevindirdiği zaman, "Rabbim bana cömert davrandı," der.

  16-Ancak ne zaman ki rızkını kısarak onu sınarsa, "Rabbim beni küçük düşürdü," der.

  17-Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyorsunuz?

  18-Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

  19-Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz.

  20-Parayı/malı da çok fazla seviyorsunuz.

  21-Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

  22-Rabbin, dizi dizi meleklerle birlikte geldiği zaman,

  23-Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlayacaktır. Artık anlamanın kendisine ne yararı var ki!

  24-"Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım," der.

  25-O gün, O'nun cezası gibi bir cezayı kimse veremez.

  26-O'nun vurduğu bağ gibisini de kimse bağlayamaz.

  27-Ey doygunluğa ermiş kişi,

  28-Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Rabbine dön.

  29-Kullarımın arasına hoşgeldin.

  30-Cennetime hoşgeldin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Andolsun fecre.

  2-On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine).

  3-Çifte ve teke.

  4-Gitmekte olan geceye.

  5-Nasıl, bunlarda bir akıl sahibi için yemin var değil mi?

  6-Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

  7-Sütunlar sahibi İrem'e?

  8-Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

  9-Vâdide kayaları yontan Semud kavmine?

  10-Kazıklar sahibi (güçlü, kuvvetli) Firavun'a?

  11-Bunlar ülkelerde azmışlardı.

  12-Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı.

  13-Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı.

  14-Kuşkusuz Rabbin her an gözetlemededir.

  15-Ama insan, her ne zaman Rabbi onu sınayıp da ikramda bulunur, nimet verirse, "Rabbim bana ikram etti." der.

  16-Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa, o vakit de, "Rabbim beni zillete düşürdü." der.

  17-Hayır hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

  18-Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

  19-Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki, haramhelal gözetmeden.

  20-Malı öyle bir seviyorsunuz ki, yığmacasına.

  21-Hayır hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman,

  22-Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman,

  23-Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar. Fakat bu anlamanın ona ne yararı var?

  24-"Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim." der.

  25-Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.

  26-Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

  27-Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!

  28-Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.

  29-Kullarımın arasına gir.

  30-Cennetime gir.

 • Suat Yıldırım

  1-Fecre,

  2-O on geceye,

  3-Çifte ve teke,

  4-Akıp giden geceye yemin olsun ki:(Kıyamet gelecektir.)

  5-Nasıl, bunlarda aklı olan için yemin değeri vardır değil mi?

  6-Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69,6-10; 7,71-72; 41,15;53,50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7,103-141; 11,96-99; 43,46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

  7-Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69,6-10; 7,71-72; 41,15;53,50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7,103-141; 11,96-99; 43,46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

  8-Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69,6-10; 7,71-72; 41,15;53,50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7,103-141; 11,96-99; 43,46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

  9-Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69,6-10; 7,71-72; 41,15;53,50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7,103-141; 11,96-99; 43,46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

  10-Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. [69,6-10; 7,71-72; 41,15;53,50]Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine [7,73-79; 11,61-68; 26, 141-158]Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun'a, [7,103-141; 11,96-99; 43,46-56]Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

  11-Bütün bunlar, bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar.

  12-Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp, nizamı altüst ettiler.

  13-Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı.

  14-Çünkü Rabbin hep gözetlemededir.

  15-Rabbi, insanı denemek için ona değer verip, nimetlere gark edince o: “Rabbim hakkım olan ikramı yaptı.” der.

  16-Ama yine denemek için nasibini daraltınca O: “Rabbim beni zelil, perişan etti!” der.

  17-Hayır! (Siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama,) yetime değer vermezsiniz!

  18-Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz.

  19-Mirasları helâl haram demeden ne gelse yersiniz.

  20-Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış!

  21-Hayır! Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış!Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman,

  22-Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman,

  23-Ve cehennemin getirildiği gün...İnsan işi anlar o gün!Ama anlamasının ne faydası var o gün!

  24-“Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım!” der.

  25-İşte o gün O'nun ettiği azabı kimse edemez.

  26-O'nun vurduğu bağı kimse vuramaz.

  27-Ey gönül huzuruna ermiş ruh!Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine!Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!

  28-Ey gönül huzuruna ermiş ruh!Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine!Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!

  29-Ey gönül huzuruna ermiş ruh!Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine!Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!

  30-Ey gönül huzuruna ermiş ruh!Sen Rabbinden razı, O senden razı olarak dön Rabbine!Sen de katıl has kullarımın içine, gir cennetime!

 • Süleyman Ateş

  1-Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),

  2-On geceye,

  3-Çift'e ve tek'e,

  4-Gitmekte olan geceye.

  5-Bu( anıla)n (şeyler)de akıl sahibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kafirler mutlaka azaba uğrayacaklardır!)

  6-Görmedin mi Rabbin ne yaptı 'Ad(kavmin)e?

  7-Sütunlu İrem'e?

  8-Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

  9-Vadi('l-Kura)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semud(kavmin)e?

  10-Ve kazıklar sahibi Fir'avn'a?

  11-Bunlar ülkelerde azmışlardı.

  12-Oralarda çok kötülük etmişlerdi.

  13-Bu yüzden Rabbin onların üzerine azab kırbacını çarptı.

  14-Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir).

  15-Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikramda bulunur, ona ni'met verirse: "Rabbim bana ikram etti" der.

  16-Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim beni alçalttı (perişan etti)" der.

  17-Hayır, doğrusu siz (Allah'tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikram etmiyorsunuz.

  18-Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz.

  19-Mirası hırsla yutuyorsunuz.

  20-Malı pek çok seviyorsunuz.

  21-Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,

  22-Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman.

  23-Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var?

  24-(O zaman insan): "Ah, keşke ben bu hayatım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!" der.

  25-O gün O'nun yapacağı azabı kimse yapamaz.

  26-Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz!

  27-Ey huzura eren nefis!

  28-Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön!

  29-(İyi) Kullarım arasına gir!

  30-Cennetime gir!

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin olsun tan yerinin ağarma vaktine,

  2-On geceye,

  3-Çifte ve teke,

  4-Yola koyulduğu zaman geceye.

  5-Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?

  6-Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?

  7-Sütunlarla dolu İrem'e,

  8-Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

  9-Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?

  10-Ve kazıklar sahibi Firavun'a.

  11-Bunlar, ülkelerde azıp zulmetmişlerdi.

  12-Ve oralarda bozgunu çoğaltmışlardı.

  13-Bu yüzden Rabbin, üzerlerine azap kamçısını yağdırıverdi.

  14-Çünkü Rabbin tam gözetleme yerindedir/tam bir biçimde gözetlemektedir.

  15-İnsan böyledir; Rabbi kendisini deneyip de ona cömert davranır, nimet yağdırırsa: "Rabbim bana ikramda bulundu!" der.

  16-Ama Rabbi onu sıkıntıya uğratıp rızkını ölçüye bağlarsa: "Rabbim bana ihanet etti!" der.

  17-Doğrusu şu ki, siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz.

  18-Yoksulun doyurulmasını teşvik etmiyorsunuz.

  19-Mirası derleyip toplayıp yiyorsunuz.

  20-Malı, devşirip depolatacak bir sevgiyle seviyorsunuz.

  21-İş böyle gitmeyecektir! Yer birbirine çarpılıp dümdüz hale getirildiğinde,

  22-Rabbin gelip melekler saf saf dizildiğinde,

  23-O gün cehennem de getirilir. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var!

  24-Der ki: "Keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim."

  25-O gün hiç kimse O'nun azabı gibi azap edemez.

  26-Ve hiç kimse O'nun vurduğu bağ gibi bağ vuramaz.

  27-Ey sükûna kavuşmuş benlik!

  28-Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak!

  29-Gir kullarımın arasına!

  30-Gir cennetime!

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالْفَجْرِ

  (velfecr.)

  2-وَلَيَالٍ عَشْرٍ

  (veleyâlin `aşr.)

  3-وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

  (veşşef`i velvetr.)

  4-وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

  (velleyli iẕâ yesr.)

  5-هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

  (hel fî ẕâlike ḳasemül liẕî ḥicr.)

  6-أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

  (elem tera keyfe fe`ale rabbüke bi`âd.)

  7-إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

  (irame ẕâti-l`imâd.)

  8-الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

  (elletî lem yuḫlaḳ miŝlühâ fi-lbilâd.)

  9-وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

  (veŝemûde-lleẕîne câbu-ṣṣaḫra bilvâd.)

  10-وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

  (vefir`avne ẕi-l'evtâd.)

  11-الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

  (elleẕîne ṭagav fi-lbilâd.)

  12-فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

  (feekŝerû fîhe-lfesâd.)

  13-فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

  (feṣabbe `aleyhim rabbüke sevṭa `aẕâb.)

  14-إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

  (inne rabbeke lebilmirṣâd.)

  15-فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

  (feemme-l'insânü iẕâ me-btelâhü rabbühû feekramehû vene``amehû feyeḳûlü rabbî ekramen.)

  16-وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

  (veemmâ iẕâ me-btelâhü feḳadera `aleyhi rizḳahû feyeḳûlü rabbî ehânen.)

  17-كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

  (kellâ bel lâ tükrimûne-lyetîm.)

  18-وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

  (velâ teḥâḍḍûne `alâ ṭa`âmi-lmiskîn.)

  19-وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

  (vete'külûne-ttürâŝe eklel lemmâ.)

  20-وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

  (vetüḥibbûne-lmâle ḥubben cemmâ.)

  21-كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا

  (kellâ iẕâ dükketi-l'arḍu dekken dekkâ.)

  22-وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

  (vecâe rabbüke velmelekü ṣaffen ṣaffâ.)

  23-وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ

  (vecîe yevmeiẕim bicehenneme yevmeiẕiy yeteẕekkeru-l'insânü veennâ lehü-ẕẕikrâ.)

  24-يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

  (yeḳûlü yâ leytenî ḳaddemtü liḥayâtî.)

  25-فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

  (feyevmeiẕil lâ yü`aẕẕibü `aẕâbehû eḥad.)

  26-وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

  (velâ yûŝiḳu veŝâḳahû eḥad.)

  27-يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

  (yâ eyyetühe-nnefsü-lmuṭmeinneh.)

  28-ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

  (irci`î ilâ rabbiki râḍiyetem merḍiyyeh.)

  29-فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

  (fedḫulî fî `ibâdî.)

  30-وَادْخُلِي جَنَّتِي

  (vedḫulî cennetî.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.