VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Ğaşiye Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Geldi mi sana her yanı ve herkesi kavrayıp kaplayan o felaketin haberi?

  2-O gün yüzler eğilirler.

  3-Çalışıp çabalarlar, zahmete girip yorulurlar.

  4-Pek kızgın ateşe atılırlar.

  5-Pek ıssı bir suyla suvarılırlar.

  6-Onlara orada yemek olarak ancak zehirli diken var,

  7-Ne besler ve ne doyurur, açlığı defeder.

  8-O gün yüzler, sevinçlidir, neşeye dalar.

  9-Çalıştıklarından hoşnut olurlar.

  10-Yüce cennettedirler.

  11-Orada boş söz duymazlar.

  12-Orada akan bir pınar var.

  13-Orada yükseltilmiş tahtlar.

  14-Ve konmuş sağraklar.

  15-Ve sırasıra konmuş yastıklar.

  16-Yeryer yayılmış döşemeler.

  17-Hala mı bakmazlar deveye, nasıl da yaratılmış?

  18-Ve göğe, nasıl da yüceltilmiş?

  19-Ve dağlara, nasıl da dikilmiş.

  20-Ve yeryüzüne, nasıl da yayılmış?

  21-Artık korkut, öğüt ver, sen, ancak bir korkutucusun, bir öğütçü.

  22-Onlara musallat olmuş biri değilsin.

  23-Ancak kabul etmeyen ve kafir olana gelince.

  24-Artık onu Allah azaplandırır pek büyük bir azapla.

  25-Şüphe yok ki tapımızdır gelecekleri yer.

  26-Sonra da şüphe yok ki hesaplarını görmek, bize düşer.

 • Ali Bulaç

  1-(Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?

  2-O gün, öyle yüzler vardır ki, 'zillet içinde aşağılanmıştır.'

  3-Çalışmış, boşuna yorulmuştur.

  4-Kızgın bir ateşe yollanırlar.

  5-Kaynar bir kaynaktan içirilirler.

  6-Onlar için (zehirli olan) dari' dikeninden başka bir yiyecek yoktur.

  7-Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.

  8-O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.

  9-Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur.

  10-Yüksek bir cennettedir.

  11-Orda anlamsız bir söz işitmez.

  12-Orda 'durmaksızın akan' bir kaynak vardır.

  13-Orda 'yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;

  14-Konulmuş (içecek dolu) kaplar,

  15-Dizi dizi yastıklar,

  16-Ve serilmiş yaygılar.

  17-Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?

  18-Göğe, nasıl yükseltildi?

  19-Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu?

  20-Yere; nasıl yayılıp-döşendi?

  21-Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.

  22-Onlara 'zor ve baskı' kullanacak değilsin.

  23-Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse

  24-Allah, onu en büyük azap ile azaplandırır.

  25-Şüphesiz onların dönüşleri Bizedir.

  26-Sonra onları hesaba çekmek de elbette Bize aittir.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi?

  2-O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür.

  3-Zor işler altında bitkin düşmüştür.

  4-Yakıcı ateşe yaslanırlar.

  5-Kızgın bir kaynaktan içirilirler.

  6-Semirtmeyen, açlığı gidermeyen kötü kokulu (kuru) bir dikenden başka yiyecekleri yoktur.

  7-Semirtmeyen, açlığı gidermeyen kötü kokulu (kuru) bir dikenden başka yiyecekleri yoktur.

  8-İnanmış olanların yüzleri, o gün, pırıl pırıldır.

  9-Yaptıklarından hoşnuddurlar.

  10-Yüksek bir cennettedirler.

  11-Orada boş söz işitmezler.

  12-Orada akan kaynak vardır.

  13-Orada, yükseltilmiş tahtlar vardır.

  14-Yerleştirilmiş kaseler,

  15-Sıra sıra yastıklar,

  16-Serilmiş, yumuşak tüylü halılar vardır.

  17-Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

  18-Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

  19-Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

  20-Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

  21-Sen öğüt ver! Esasen sen sadece bir öğütçüsün.

  22-Sen, onlara zor kullanacak değilsin.

  23-Ama kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

  24-Ama kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır.

  25-Doğrusu onların dönüşü Bize'dir.

  26-Şüphesiz sonra hesaplarını görmek de Bize düşmektedir.

 • Diyanet Vakfı

  1-(Resulüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?

  2-O gün bir takım yüzler zelildir,

  3-Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur,

  4-Kızgın ateşe girer.

  5-Onlara kaynar su pınarından içirilir.

  6-Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur,

  7-O ise ne besler ne de açlığı giderir.

  8-O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar,

  9-(dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır,

  10-Yüce bir cennettedirler.

  11-Orada boş bir söz işitmezler.

  12-Orada (cennette) devamlı akan bir pınar,

  13-Yükseltilmiş tahtlar,

  14-Konulmuş kadehler,

  15-Sıra sıra dizilmiş yastıklar,

  16-Serilmiş halılar vardır.

  17-(İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?

  18-Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?

  19-Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı?

  20-Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?

  21-O halde (Resulüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.

  22-Onların üzerinde bir zorba değilsin.

  23-Ancak yüz çevirir inkar ederse,

  24-İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.

  25-Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.

  26-Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.

 • Edip Yüksel

  1-Sana o bunaltanın haberi ulaştı mı?

  2-O gün yüzler saygı gösterir.

  3-Çalışmıştır, yorgun düşmüştür.

  4-Kızgın ateşe girerler.

  5-Kaynar bir pınardan içirilirler.

  6-Değersiz bir yiyeceğin dışında bir şeyleri yoktur;

  7-Ne besler, ne de açlığı giderir.

  8-O gün başka yüzler de var ki mutludur.

  9-Yaptıklarından ötürü sevinçlidir.

  10-Yüksek bir cennettedir.

  11-Orada bir saçmalık işitmezler.

  12-Orada akan bir kaynak var.

  13-Orada yüksek mobilyalar var.

  14-Kadehler konulmuş,

  15-Yastıklar dizilmiş,

  16-Ve halılar serilmiştir.

  17-Bakmazlar mı develere, nasıl yaratıldı?

  18-Ve göğe, nasıl yükseltildi?

  19-Ve dağlara, nasıl dikildi?

  20-Ve yere, nasıl döşendi?

  21-Hatırlat, çünkü sen hatırlatıcısın.

  22-Sen onları zorlayacak değilsin.

  23-Fakat kim yüz çevirir ve inkar ederse,

  24-ALLAH onu en büyük ceza ile cezalandırır.

  25-Onların dönüşleri bizedir.

  26-Hesaplarını görmek de bize düşer.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-O her şeyi kuşatacak olan Kıyamet'in haberi sana geldi mi?

  2-Yüzler var ki, o gün eğilmiş, zillete düşmüştür.

  3-Çalışmış, yorulmuştur.

  4-Kızışmış bir ateşe girer.

  5-Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir.

  6-Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur.

  7-O da ne besler, ne de açlığı giderir.

  8-Yüzler de var ki, o gün nimetle mutludur.

  9-Yaptığından hoşnuttur.

  10-Yüksek bir cennettedir.

  11-Orada boş bir söz işitmez.

  12-Orada akan bir kaynak,

  13-Yükseltilmiş divanlar,

  14-Konulmuş kadehler,

  15-Dizilmiş koltuklar, yastıklar,

  16-Serilmiş halılar vardır.

  17-Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış?

  18-Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş?

  19-Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?

  20-Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?

  21-Haydi öğüt ver; sen şimdi sırf bir öğütçüsün.

  22-Onların üzerinde bir zorba değilsin.

  23-Ancak kim yüz çevirir ve kâfir olursa,

  24-Allah ona en büyük azap ile azap edecek.

  25-Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler.

  26-Sonra da bize hesap verecekler.

 • Suat Yıldırım

  1-Gâşiye'nin,dehşeti her tarafı saracak olan o felâketin mahiyeti hakkında elbet sen de bilgi sahibi oldun.

  2-Yüzler vardır o gün yere eğilmiştir, zelildir!

  3-Yorgundur, bitkin mi bitkindir!

  4-Kızgın ateşe girerler.

  5-Susayınca kaynar su kaynayan bir çeşmeden içerler.

  6-Yiyecekleri sadece bir dikenden ibarettir.

  7-Bu diken ne besleyicidir, ne de açlığı giderir.

  8-Ama yüzler vardır, o gün mutludurlar!

  9-Emeklerinin neticesini almadan ötürü gayet memnundurlar.

  10-Pek üstün ve pek muteber bir cennettedirler.

  11-Orada hiç boş söz işitmezler. [19,62; 52,23; 56-25-26]

  12-Orada akan berrak pınarlar...

  13-Orada üstün, kıymetli tahtlar...

  14-Hazırlanmış kadehler...

  15-Dizilmiş koltuklar, yastıklar...

  16-Yayılmış halılar ve döşemeler...

  17-O kâfirler bakıp düşünmezler mi: (Mesela) deve nasıl yaratılmış?

  18-Gök nasıl kurulup uçsuz bucaksız yükseltilmiş? [50,6; 67,3-4]

  19-Dağlar nasıl da yeri tutup, dengeleyen direkler halinde dikilmiş.

  20-Yeryüzü nasıl yayılıp hayata elverişli kılınmış?

  21-İşte böyle... Sen insanları irşada devam et! Zaten senin görevin sadece irşad edip düşündürmektir.

  22-Yoksa sen kimseyi zorlayacak değilsin.

  23-Lâkin kim ki imana sırtını döner ve inkâr eder,

  24-Allah da onu en büyük cezaya çarptırır.

  25-Elbet onların dönüşü Bize olacaktır.

  26-Elbet hesaplarını görmek de Bizim işimiz olacaktır.

 • Süleyman Ateş

  1-(Şiddet ve dehşetiyle her şeyi) Sarıp kaplayacak olan(o felaket)in haberi sana geldi mi?

  2-Yüzler var ki o gün öne düşüktür,

  3-Çalışır, yorulur.

  4-Kızgın ateşe girerler.

  5-Kendilerine kaynamış bir gözeden (su) içirilir.

  6-Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.

  7-O da ne semirtir, ne de açlığı giderir.

  8-Yüzler de var ki o gün ni'met içinde mutlu,

  9-İşinden memnun,

  10-Yüksek bir bahçededir.

  11-Orada boş söz işitmezler.

  12-Orada akan bir kaynak vardır.

  13-Orada yükseltilmiş tahtlar,

  14-Konulmuş kadehler,

  15-Dizilmiş yastıklar,

  16-Serilmiş halılar vardır.

  17-Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?

  18-Göğe, nasıl yükseltilmiş?

  19-Dağlara, nasıl dikilmiş?

  20-Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?

  21-Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.

  22-Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

  23-Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,

  24-Allah ona en büyük azabı eder,

  25-Dönüşleri Bizedir.

  26-Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Geldi mi sana Ğaşiye'nin/her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi!

  2-Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir.

  3-Çalışmış, boşa yorulmuştur.

  4-Kızışmış bir ateşe dalarlar.

  5-Ateşimsi bir kaynaktan sulanırlar.

  6-Yırtıcı bir dikenden başka yemek yoktur onlar için.

  7-Ne semirtir ne açlıktan kurtarır.

  8-Yüzler de vardır o gün, nimetlerle mutlu.

  9-Emek ve gayreti yüzünden hoşnuttur.

  10-Yüksek bir bahçededir;

  11-Hiçbir boş söz işitmez orada,

  12-Akıp duran bir pınar vardır orada,

  13-Yüksek sedirler vardır orada,

  14-Hizmete sunulmuş kadehler,

  15-Sıra sıra dizilmiş yastıklar,

  16-Serilmiş seçme döşekler.

  17-Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı!

  18-Ve göğe ki, nasıl yükseltildi!

  19-Ve dağlara ki, nasıl dikildi!

  20-Ve yere, nasıl yayılıp döşendi!

  21-Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.

  22-Üzerlerine musallat bir despot değilsin.

  23-Tersine giden, nankörlük eden başka.

  24-Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.

  25-Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.

  26-Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

  (hel etâke ḥadîŝü-lgâşiyeh.)

  2-وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

  (vucûhüy yevmeiẕin ḫâşi`ah.)

  3-عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

  (`âmiletün nâṣibeh.)

  4-تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً

  (taṣlâ nâran ḥâmiyeh.)

  5-تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ

  (tüsḳâ min `aynin âniyeh.)

  6-لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ

  (leyse lehüm ṭa`âmün illâ min ḍarî`.)

  7-لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

  (lâ yüsminü velâ yugnî min cû`.)

  8-وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

  (vucûhüy yevmeiẕin nâ`imeh.)

  9-لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

  (lisa`yihâ râḍiyeh.)

  10-فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

  (fî cennetin `âliyeh.)

  11-لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً

  (lâ tesme`u fîhâ lâgiyeh.)

  12-فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

  (fîhâ `aynün câriyeh.)

  13-فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ

  (fîhâ sürurum merfû`ah.)

  14-وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ

  (veekvâbüm mevḍû`ah.)

  15-وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ

  (venemâriḳu maṣfûfeh.)

  16-وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

  (vezerâbiyyü mebŝûŝeh.)

  17-أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

  (efelâ yenżurûne ile-l'ibili keyfe ḫuliḳat.)

  18-وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

  (veile-ssemâi keyfe rufi`at.)

  19-وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

  (veile-lcibâli keyfe nüṣibet.)

  20-وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

  (veile-l'arḍi keyfe süṭiḥat.)

  21-فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

  (feẕekkir innemâ ente müẕekkir.)

  22-لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

  (leste `aleyhim bimüṣayṭir.)

  23-إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ

  (illâ men tevellâ vekefera.)

  24-فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

  (feyü`aẕẕibühü-llâhü-l`aẕâbe-l'ekber.)

  25-إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ

  (inne ileynâ iyâbehüm.)

  26-ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم

  (ŝümme inne `aleynâ ḥisâbehüm.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.