VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-A'la Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Tenzih et yücelerden yüce Rabbinin adını.

  2-Bir Rab ki yarattı, derken düzüp koştu.

  3-Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

  4-Bir Rab ki otlağı çıkardı.

  5-Derken onu kapkara, kupkuru bir hale döndürdü.

  6-Seni okutacağız da unutmayacaksın.

  7-Ancak Allah dilerse o başka; şüphe yok ki o, açığa vurulanı da, gizli kalanı da bilir.

  8-Ve sana, en kolay yolda başarı vereceğiz.

  9-Artık öğüt ver, fayda verirse eğer.

  10-Korkan, öğüt alır.

  11-En kötü ve bahtsız olan, ondan sakınır.

  12-Öyle bahtsız ki o, pek büyük ataşe atılır, yanar.

  13-Sonra da orada ne ölür, ne dirilir.

  14-Gerçekten de kurtulur, murada erer kendini temizleyen.

  15-Ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan.

  16-Hayır, siz dünya yaşayışını üstün tutarsınız.

  17-Ahiretse daha hayırlıdır ve daha da sürekli.

  18-Şüphe yok ki bu vardı, elbette daha önceki sahifelerde.

  19-İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.

 • Ali Bulaç

  1-Rabbinin Yüce ismini tesbih et,

  2-Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi',

  3-Takdir etti, böylece yol gösterdi,

  4-'Yemyeşil-otlağı' çıkardı.

  5-Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

  6-Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

  7-Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

  8-Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.

  9-Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa, 'öğüt verip hatırlat.'

  10-Allah'tan ‘İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür.

  11-'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır.

  12-Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.

  13-Sonra onun içinde o, ne ölür, ne yaşar.

  14-Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;

  15-Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

  16-Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

  17-Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

  18-Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

  19-İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Yüce Rabbinin adını tesbih et.

  2-O, yaratıp şekil vermiştir.

  3-O, her şeyi ölçüyle yapıp doğru yolu göstermiştir.

  4-O, yeşillikler bitirmiştir.

  5-Sonra da onları siyah çerçöpe çevirmiştir.

  6-Sana Kuran'ı Biz okutacağız ve asla unutmayacaksın;

  7-Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur.

  8-Kolay olanı yapmayı sana kolaylaştırırız.

  9-Faydalı olacaksa insanlara öğüt ver.

  10-Allah'tan korkan öğüt alacaktır.

  11-Bedbaht olan ondan kaçınacaktır.

  12-O, en büyük ateşe yaslanacaktır.

  13-O, orada ne ölecektir ne de dirilecektir.

  14-Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir.

  15-Arınmış olan, Rabbinin adını anıp namaz kılan, saadete erişecektir.

  16-Ama sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

  17-Oysa ahiret daha iyi ve daha bakidir.

  18-Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.

  19-Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.

 • Diyanet Vakfı

  1-Yüce Rabbinin adını,

  2-Yaratıp düzene koyan,

  3-Takdir edip yol gösteren,

  4-(Topraktan) yeşil otu çıkaran,

  5-Sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et.

  6-Sana (Kur an'ı) okutacağız; sen hiç unutmayacaksın.

  7-Artık Allah'ın dilediği hariç, Şüphesiz Allah, açığı ve gizleneni bilir.

  8-Seni en kolaya muvaffak kılacağız.

  9-O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

  10-(Allah'tan) korkan öğütten yararlanacak.

  11-Kötü kimse ise öğütten kaçınacaktır.

  12-O ki, en büyük ateşe girecektir.

  13-Sonra o, ateşte ne ölür ne de yaşar.

  14-Doğrusu feraha ermiştir temizlenen,

  15-Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden.

  16-Fakat siz (ey insanlar! ) dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

  17-Oysa ahiret daha hayırlı daha devamlıdır.

  18-Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

  19-İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.

 • Edip Yüksel

  1-Yüce Rabbinin ismini eksikliklerden uzak tut.

  2-O ki yarattı, düzene koydu.

  3-O ki ölçtü, yol gösterdi.

  4-O ki yeşillikler bitirdi.

  5-Sonra onu kuruyup kararmış bir samana çevirir.

  6-Seni okutacağız; sen de unutmayacaksın.

  7-ALLAH'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.

  8-Sana kolayı daha da kolaylaştıracağız.

  9-Öğüt yararlı olacaksa öğüt ver.

  10-Saygı duyanlar öğüt alacaktır.

  11-Mutsuz ise ondan yan çizecektir.

  12-Ve büyük ateşe girecektir.

  13-Nitekim, orada ne ölecek, ne de yaşayacaktır.

  14-Kurtulmuştur arınan,

  15-Rabbinin ismini anıp namaz kılan.

  16-Ne var ki siz dünya hayatını seçiyorsunuz.

  17-Oysa ahiret daha iyi ve süreklidir.

  18-Bu, ilk sayfalarda/öğretilerde kayıtlıdır.

  19-İbrahim'in ve Musa'nın sayfalarında.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Rabbinin yüce adını tesbih et.

  2-Yaratıp düzene koyan O'dur.

  3-Takdir edip hidayeti gösteren O'dur.

  4-Otlağı çıkaran,

  5-Sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur.

  6-Bundan böyle sana Kur'ân'ı okutacağız da unutmayacaksın.

  7-Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

  8-Seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

  9-Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.

  10-Saygısı olan öğüt alacaktır.

  11-Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

  12-O ki, en büyük ateşe girecektir.

  13-Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.

  14-Doğrusu felah buldu (günahtan) temizlenen.  

  15-Rabbinin adını anıp namaz kılan.

  16-Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

  17-Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

  18-Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır,

  19-İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde.

 • Suat Yıldırım

  1-Tenzih et Rabbinin yüce adını.

  2-O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni!O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!

  3-O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni!O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!

  4-O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni!

  5-O, yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni!

  6-Bundan böyle sana Kur'ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.

  7-Bundan böyle sana Kur'ân okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Çünkü O, size göre açık ve net olanı da, gizli olanı da pek iyi bilir.

  8-Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz.

  9-O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et!

  10-Allah'a saygı duyacak olan, nasihati düşünüp ders alır.

  11-Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır.

  12-Böyle olanlar âhirette, en büyük ateşe girer.

  13-Orada artık ne ölür, ne de rahat yüzü görür.

  14-Kendisini kötülüklerden arındıran,Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.

  15-Kendisini kötülüklerden arındıran,Rabbinin adını anıp namaz kılan, felaha erer.

  16-Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz.

  17-Halbuki âhiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı, hem de ebedîdir.

  18-Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. [53,36-37]

  19-Bu, elbette önceki sahifelerde, İbrâhim ile Mûsâ'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir. [53,36-37]

 • Süleyman Ateş

  1-Rabbinin yüce adını tesbih et (O'nun eksikliklerden uzak olduğunu an).

  2-O ki (her şeyi) yarattı, düzenledi.

  3-Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.

  4-Ve O ki otlağı çıkardı,

  5-Sonra da onu kupkuru, siyah bir çöpe çevirdi.

  6-Sana (Kur'an'ı), okutacağız, unutmayacaksın.

  7-Yalnız Allah'ın dilediğini unutursun. O, açığı da bilir, gizli olanı da.

  8-Seni en kolay yola muvaffak edeceğiz.

  9-O halde eğer hatırlatmak yarar verirse hatırlat, öğüt ver.

  10-(Allah'a) Saygılı olan hatırlar (öğüt alır).

  11-Bahtsız olan da ondan kaçınır.

  12-O da en büyük ateşe girer.

  13-Sonra orada ne ölür, ne de yaşar.

  14-Doğrusu, mutluluğa ermiştir zekat veren;

  15-Rabbinin adını anıp namaz kılan.

  16-Ama siz, şu yakın hayatı yeğliyorsunuz.

  17-Oysa ahiret daha iyi ve daha kalıcıdır.

  18-Bu (hükümler), elbette ilk sahifelerde de vardı:

  19-İbrahim'in ve Musa'nn sayfalarında.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Rabbinin o Al'a, o yüce adını tespih et!

  2-O ki yarattı, düzene koydu,

  3-O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.

  4-O ki otlağı çıkardı,

  5-Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.

  6-Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.

  7-Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.

  8-Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.

  9-Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!

  10-İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.

  11-İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.

  12-En büyük ateşe girer o.

  13-Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.

  14-Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.

  15-Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.

  16-Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.

  17-Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.

  18-Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.

  19-İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

  (sebbiḥi-sme rabbike-l'a`lâ.)

  2-الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ

  (elleẕî ḫaleḳa fesevvâ.)

  3-وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ

  (velleẕî ḳaddera fehedâ.)

  4-وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ

  (velleẕî aḫrace-lmer`â.)

  5-فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ

  (fece`alehû guŝâen aḥvâ.)

  6-سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ

  (senuḳriüke felâ tensâ.)

  7-إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ

  (illâ mâ şâe-llâh. innehû ya`lemü-lcehra vemâ yaḫfâ.)

  8-وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

  (venüyessiruke lilyüsrâ.)

  9-فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ

  (feẕekkir in nefe`ati-ẕẕikrâ.)

  10-سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ

  (seyeẕẕekkeru mey yaḫşâ.)

  11-وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى

  (veyetecennebühe-l'eşḳâ.)

  12-الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ

  (elleẕî yaṣle-nnâra-lkübrâ.)

  13-ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

  (ŝümme lâ yemûtü fîhâ velâ yaḥyâ.)

  14-قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ

  (ḳad efleḥa men tezekkâ.)

  15-وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

  (veẕekera-sme rabbihî feṣallâ.)

  16-بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

  (bel tü'ŝirûne-lḥayâte-ddünyâ.)

  17-وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

  (vel'âḫiratü ḫayruv veebḳâ.)

  18-إِنَّ هَـٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ

  (inne hâẕâ lefi-ṣṣuḥufi-l'ûlâ.)

  19-صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

  (ṣuḥufi ibrâhîme vemûsâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.