VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

Et-Tarik Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun göğe ve geceleyin gelene.

  2-Ve bilir misin nedir geceleyin gelen?

  3-Parıl parıl parlıyan yıldız.

  4-Hiçbir kimse yoktur ki onun bir gözetip koruyan memuru bulunmasın.

  5-Artık insan, bir baksın neden yaratıldı?

  6-Yaratıldı sıçrayarak akan bir sudan.

  7-Belden çıkar ve kaburga kemiklerinin arasından.

  8-Şüphe yok ki ölümden sonra tekrar onu hayata döndürmiye de gücü yeter.

  9-O gün, bütün gizli şeyler, meydana vurulur.

  10-Artık onun ne bir gücü kalır, ne de ona yardım eden olur.

  11-Andolsun yağmur yağdıran göğe.

  12-Ve nebat bitirmek için çatlayıp yarılan yere.

  13-Şüphe yok ki o, her şeyi ayırt eden kesin bir söz elbet.

  14-Ve o, şaka değil elbet.

  15-Şüphe yok ki onlar, bir düzendir, kurup duruyorlar.

  16-Ve ben de onlara karşı koyup duruyorum.

  17-Artık mühlet ver kafirlere mühlet ver onlara az bir müddet.

 • Ali Bulaç

  1-Göğe ve Tarık'a andolsun,

  2-Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

  3-(Karanlığı) Delen yıldızdır.

  4-Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiçbir nefis (kimse) yoktur.

  5-İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?

  6-Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.

  7-(Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar)dan çıkar.

  8-Şüphesiz (Allah), onu yeniden-döndürmeye güç yetirendir.

  9-Sırların orta yere çıkarılacağı gün;

  10-Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.

  11-Dönüşlü olan göğe andolsun.

  12-Yarılan yere de.

  13-Şüphesiz o (Kur'an), ayırdeden bir sözdür.

  14-O, bir şaka değildir.

  15-Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

  16-Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.

  17-Sen kafirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Göğe ve Tarık'a and olsun;

  2-Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin?

  3-O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

  4-Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur.

  5-Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

  6-O, erkek ve kadının beli ile kaburga kemikleri arasından atılagelen bir sudan yaratılmıştır.

  7-O, erkek ve kadının beli ile kaburga kemikleri arasından atılagelen bir sudan yaratılmıştır.

  8-Şüphesiz Allah, gizliliklerin ortaya çıkacağı gün, insanı tekrar yaratmaya Kadir'dir.

  9-Şüphesiz Allah, gizliliklerin ortaya çıkacağı gün, insanı tekrar yaratmaya Kadir'dir.

  10-O gün, insanın gücü de, yardımcısı da olmaz.

  11-Dönüşlü göğe ve yarılan yeryüzüne and olsun ki,

  12-Dönüşlü göğe ve yarılan yeryüzüne and olsun ki,

  13-Doğrusu bu Kuran kesin bir sözdür.

  14-O, eğlence için değildir.

  15-Gerçekten onlar düzen kuruyorlar.

  16-Ben de bir düzen kurmaktayım.

  17-Sen inkarcılara mehil ver; onlara mukabeleyi biraz geri bırak.

 • Diyanet Vakfı

  1-Gökyüzüne ve tarıka (sabah yıldızına) yemin ederim.

  2-Tarıkın ne olduğunu nereden bileceksin?

  3-(O, karanlığı) delen yıldızdır.

  4-Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.

  5-İnsan neden yaratıldığına bir baksın!

  6-Atılan bir sudan yaratıldı.

  7-(O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.

  8-İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.

  9-Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün

  10-O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.

  11-Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki,

  12-(Nebat ile) yarılan yere,

  13-Şüphesiz Kur'an, (hak ile batılı) ayıran bir sözdür.

  14-O, asla bir şaka değildir.

  15-Onlar bir tuzak kurarlar,

  16-Ben de bir tuzak kurarım.

  17-Onun için Kafirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).

 • Edip Yüksel

  1-Göğe ve Tarık'a andolsun.

  2-Tarık'ın ne olduğunu bilir misin?

  3-Parlak yıldızdır.

  4-Her kişinin üzerinde mutlaka bir koruyucu vardır.

  5-İnsan neden yaratılmış olduğuna bir baksın.

  6-Atılan bir sıvıdan yaratıldı.

  7-Omurga ile kaburga kemikleri arasından çıkar.

  8-Kuşkusuz O, onu diriltmeğe gücü yetendir.

  9-Gizemlerin ortaya çıkarılacağı gün.

  10-Onun ne bir gücü ne de bir yardımcısı olmayacaktır.

  11-Geri çeviren göğe andolsun,

  12-Ve yarılan yeryüzüne andolsun ki,

  13-Bu, ayırdedici bir sözdür.

  14-Şakaya alınamaz.

  15-Onlar bir plan kuruyor.

  16-Ben de bir plan kuruyorum.

  17-Öyleyse inkarcılara az bir süre daha tanı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Andolsun o göğe ve Târık'a,

  2-Târık nedir, bildin mi?

  3-O, karanlığı delen yıldızdır.

  4-Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın.

  5-Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın.

  6-Atılan bir sudan yaratıldı.

  7-O su, erkeğin sulbü ile kadının göğüs kemikleri arasından çıkar.

  8-Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter.

  9-O gün bütün sırlar yoklanıp, meydana çıkarılır.

  10-İnsanın o gün ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.

  11-Andolsun o dönüşlü göğe,

  12-O yarılıp çatlayan yere,

  13-Kuşkusuz Kur'ân, ayırıcı bir sözdür.

  14-O asla bir şaka değildir.

  15-Haberin olsun ki, kâfirler hep hile kuruyorlar.

  16-Ben de hilelerine karşılık veririm.

  17-Onun için sen kâfirlere mühlet ver, onlara az bir zaman tanı.

 • Suat Yıldırım

  1-Göğe ve “Tarık'a” kasem ederim.

  2-Tarık, bilir misin nedir?

  3-O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.

  4-Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın. [13,11]

  5-Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.

  6-O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

  7-O, bel ile göğüs nahiyesinden çıkan, atılan bir sudan yaratıldı.

  8-Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir.

  9-Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür...

  10-O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.

  11-Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için:

  12-Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için:

  13-Bu Kur'ân, kesin bir sözdür, hakla batılı ayırt eden bir sözdür!

  14-O bir şaka değildir.

  15-O kâfirler, vargüçleriyle hile kurarlar.

  16-Ben de kurarım, (yani hilelerini boşa çıkarırım).

  17-Öyleyse o kâfirleri [31,24]kendi hallerine bırak! (yakında sana desteğimiz gelecektir.)

 • Süleyman Ateş

  1-Göğe ve tarık'a andolsun.

  2-Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

  3-Parlayan yıldızdır.

  4-Hiçbir can yoktur ki başında bir koruyucu (bekçi) olmasın.

  5-İnsan neden yaratıldığına bir baksın:

  6-Atılan bir sudan yaratıldı.

  7-Bel ile kaburga kemikleri arasından çıkan (bir sudan).

  8-O (Allah), onu tekrar döndür(üp yarat)mağa kadirdir.

  9-Gizlilerin (ortaya dökülüp) yoklanacağı gün,

  10-İnsanın ne bir gücü, ne de bir yardımcısı vardır.

  11-Dönüşlü göğe andolsun,

  12-(Bitkilerin çıkması için) Çatlayan yere andolsun ki,

  13-O (Kur'an), elbette (hak ile batılı) ayırdedici bir sözdür.

  14-O, şaka değildir.

  15-Onlar (onu iptal etmek için) bir tuzak kuruyorlar.

  16-Ben de (onları yakalamak için) bir tuzak kuruyorum.

  17-Hele sen o kafirlere mühlet ver, biraz bırak onları (bildiklerine gitsinler).

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin olsun göğe ve Târık'a; o, gece gelene/o, tokmak gibi vurana/o, çıkıverip de yürek hoplatana.

  2-Nereden bileceksin sen nedir Târık?

  3-Parlayan, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır o.

  4-Hiçbir benlik yoktur ki, üzerinde bir koruyucu/bir gözetleyici bulunmasın.

  5-İnsan, neden yaratılmış olduğuna bir baksın!

  6-Fırlayan bir suyun bir parçacağından yaratıldı o.

  7-Bel ile kaburgalar arasından çıkar o su.

  8-O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.

  9-Sırların/gizlilerin yoklanıp ortaya çıkarılacağı gün,

  10-Artık onun için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.

  11-Yemin olsun o, dönüşle/döndürümle dolu göğe,

  12-Çatlayışlarla/yarılışlarla dolu yere de yemin olsun,

  13-Ki o, tam bir biçimde ayırt eden bir sözdür;

  14-Şaka değildir o.

  15-Onlar ha bire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.

  16-Ben de tuzak kuruyorum.

  17-O halde, o küfre batmışlara mühlet ver, süre tanı onlara birazcık...

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ

  (vessemâi veṭṭâriḳ.)

  2-وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

  (vemâ edrâke me-ṭṭâriḳ.)

  3-النَّجْمُ الثَّاقِبُ

  (ennecmü-ŝŝâḳib.)

  4-إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

  (in küllü nefsil lemmâ `aleyhâ ḥâfiż.)

  5-فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

  (felyenżuri-l'insânü mimme ḫuliḳ.)

  6-خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ

  (ḫuliḳa mim mâin dâfiḳ.)

  7-يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

  (yaḫrucü mim beyni-ṣṣulbi vetterâib.)

  8-إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

  (innehû `alâ rac`ihî leḳâdir.)

  9-يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

  (yevme tüble-sserâir.)

  10-فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

  (femâ lehû min ḳuvvetiv velâ nâṣir.)

  11-وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

  (vessemâi ẕâti-rrac`.)

  12-وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

  (vel'arḍi ẕâti-ṣṣad`.)

  13-إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

  (innehû leḳavlün faṣl.)

  14-وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

  (vemâ hüve bilhezl.)

  15-إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا

  (innehüm yekîdûne keydâ.)

  16-وَأَكِيدُ كَيْدًا

  (veekîdü keydâ.)

  17-فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

  (femehhili-lkâfirîne emhilhüm ruveydâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.