VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-İnşikak Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Gök yarılıp çatlayınca.

  2-Ve Rabbini dinleyip itaat ederek sözünü haklayınca.

  3-Ve yeryüzü, dümdüz çekilince.

  4-Ve içindekileri atıp boşalınca.

  5-Ve Rabbini dinleyip itaat ederek sözünü haklayınca.

  6-Ey insan, şüphe yok ki sen, Rabbine ulaşmak için meşakkatler içinde didinirdurursun da sonunda ona kavuşursun.

  7-Ama kimin kitabı, sağ yanından verilirse.

  8-Artık onun hesabı, kolayca görülür.

  9-Ve ailesinin yanına sevinç içinde döner.

  10-Ve ama kimin kitabı, ardından verilirse.

  11-O, helak olmasını diler.

  12-Ve cehenneme atılır.

  13-Şüphe yok ki o, ailesinin içinde sevinmedeydi.

  14-Şüphe yok ki o, öldükten sonra tekrar hayata dönmeyeceğini sanırdı.

  15-Evet, şüphe yok ki Rabbi, onu görürdü.

  16-Andolsun gün battıktan sonraki kızıllığa.

  17-Ve geceye ve gecenin kapladıklarına.

  18-Ve aya, dolunay olunca.

  19-Elbette geçeceksiniz bir halden bir hale.

  20-Artık ne oldu onlara da inanmıyorlar.

  21-Ve onlara Kur'an okununca secde etmiyorlar?

  22-Hayır, kafir olanlar, yalanlıyorlar.

  23-Ve Allah, daha iyi bilir, gönüllerinde ne var.

  24-Artık müjdele onları elemli bir azapla.

  25-Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka; onlar içindir başa kakılmıyan mükafat.

 • Ali Bulaç

  1-Gök, yarılıp-parçalandığı,

  2-Ve 'kendi yaratılışına uygun' Rabbine boyun eğdiği zaman;

  3-Yer, düzlendiği,

  4-İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,

  5-Ve 'kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.

  6-Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın.

  7-Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,

  8-O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,

  9-Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.

  10-Kimin de kitabı ardından verilirse,

  11-O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,

  12-Çılgın alevli ateşe girecek.

  13-Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.

  14-Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.

  15-Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.

  16-Yoo, şafak-vaktine yemin ederim,

  17-Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,

  18-Ondördüne girdiği zaman aya;

  19-Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

  20-Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

  21-Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.

  22-Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

  23-Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

  24-Bu durumda sen, onlara acı bir azap ile müjde ver.

  25-Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.

  2-Gök yarılıp Rabbine boyun eğdiği zaman, ki gök boyun eğecektir.

  3-Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir

  4-Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir

  5-Yer düzeltilip, içinde olanları dışarı atarak boşaldığı zaman ve yer Rabbine boyun eğdiği zaman, ki yer boyun eğecektir

  6-Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalarsın, sonunda O'na kavuşacaksın.

  7-Amel defteri kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner.

  8-Amel defteri kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner.

  9-Amel defteri kendisine sağından verilen kimse, kolay geçireceği bir hesaba çekilir ve arkadaşlarının yanına sevinçle döner.

  10-Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse: "Mahvoldum" diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer.

  11-Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse: "Mahvoldum" diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer.

  12-Ama amel defteri kendisine arkasından verilen kimse: "Mahvoldum" diye bağırır ve çılgın alevli cehenneme girer.

  13-Çünkü o, dünyada, adamlarının yanında iken zevk içindeydi.

  14-Zira; o, bir daha dirilip dönmeyeceğini sanmıştı.

  15-Bilin ki, Rabbi onu şüphesiz görmekteydi.

  16-Akşamın alaca karanlığına and olsun;

  17-Geceye ve gecenin içinde olan şeylere and olsun;

  18-Dolunay halindeki aya and olsun ki:

  19-Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız. (tabakadan tabakaya bineceksiniz)

  20-Onlara ne oluyor da inanmıyorlar?

  21-Onlara Kuran okunduğu zaman neden secde etmiyorlar?

  22-Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

  23-Oysa, Allah, onların sakladıklarını çok iyi bilir.

  24-Onlara can yakıcı azabı müjde et.

  25-Yalnız, inanıp yararlı işler işleyenlere, onlara, kesintisiz ecir vardır.

 • Diyanet Vakfı

  1-Gök yarıldığı,

  2-Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,

  3-Yer dümdüz edildiği,

  4-İçinde bulunanları atıp boşaldığı,

  5-Ve Rabb'ini dinleyip O'na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).

  6-Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O'na varacaksın.

  7-Kimin kitabı sağından verilirse,

  8-Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;

  9-Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  10-Kimin de kitabı arkasından verilirse,

  11-Derhal yok olmayı isteyecek,

  12-Ve alevli ateşe girecektir.

  13-Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.

  14-O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.

  15-Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.

  16-Hayır! Şafağa, yemin ederim ki,

  17-Geceye ve onda basan karanlığa,

  18-Dolunay olmuş aya,

  19-Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

  20-Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?

  21-Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler.

  22-Aksine, kafirler yalanlıyorlar.

  23-Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.

  24-(Resulüm!) Onlara acı azabı müjdele!

  25-İman edip salih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükafat vardır.

 • Edip Yüksel

  1-Gök çatladığı zaman.

  2-Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

  3-Yer dümdüz edildiği,

  4-İçindekileri atıp boşalttığı,

  5-Ve doğal yapısı gereğince Rabbine kulak verdiği zaman.

  6-Ey insan, Rabbine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O'nunla karşılaşırsın.

  7-Kitabı sağ taraftan verilen,

  8-Kolay bir hesaba çekilecek,

  9-Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir.

  10-Kitabı arkasından verilen ise,

  11-Yok olmayı arzulayacak,

  12-Ve bir ateşte yanacaktır.

  13-Oysa arkadaşları arasında sevinçliydi;

  14-Bir daha (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.

  15-Doğrusu, Rabbi onu görmektedir.

  16-Andolsun akşamın kızıllığına,

  17-Gecenin topladığına,

  18-Dolunay halindeki aya,

  19-Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

  20-Peki onlar neden inanmıyorlar?

  21-Onlara Kuran okunduğunda neden kabul etmiyorlar?

  22-Aksine, inkarcılar yalanlıyorlar.

  23-ALLAH onların sakladıklarını çok iyi bilir.

  24-Onları acı bir azapla müjdele.

  25-İnanıp erdemli davrananlara ise kesilmez bir ödül var.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Gök yarıldığı,

  2-Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

  3-Yer uzatılıp düzlendiği,

  4-İçinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı

  5-Ve Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit,

  6-Ey insan! Kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarfetmektesin, nihayet O'na varacaksın.

  7-O vakit kitabı sağ eline verilen,

  8-Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

  9-Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  10-Ama kitabı arkasından verilen,

  11-"Yetiş ey ölüm!" diye bağıracak

  12-Ve alevli ateşe girecektir.

  13-Çünkü o ailesi içinde sevinçli idi.

  14-Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı.

  15-Hayır Rabbi onu görmekte idi.

  16-Şimdi, yemin ederim o şafağa,

  17-Geceye ve içinde barındırdığı şeylere,

  18-Derlendiği zaman o aya,

  19-Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

  20-Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler?

  21-Karşılarında Kur'ân okunduğu vakit secde etmezler?

  22-Aksine o nankörler yalanlıyorlar.

  23-Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor.

  24-Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele.

  25-Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tükenmez bir ecir vardır.

 • Suat Yıldırım

  1-Gök yarıldığı zaman...

  2-Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman...

  3-Yer yayılıp dümdüz edildiği, [20,106-107]

  4-İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

  5-Ve hep yapageldiği gibi, Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman... Seyredin siz: neler olacak o zaman!

  6-Ey insan! Sen, tâ Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracaksın.

  7-Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür.Ve ailesine sevinç içinde döner.

  8-Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür.Ve ailesine sevinç içinde döner.

  9-Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür.Ve ailesine sevinç içinde döner.

  10-Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise,

  11-Yok olmayı ister.

  12-Alevli ateşe girer.

  13-O dünyada iken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.

  14-Hiçbir sûrette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.

  15-Hayır! O Rabbine dönecek! Zira Rabbi, devamlı sûrette onun yaptıklarını görüyor, tek tek kontrol ediyordu. (Bu kontrolün de elbette böyle bir neticesi olacaktı.)

  16-Demek, gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için!

  17-Gece ve gecenin barındırdığı, şeyler hakkı için,

  18-Dolunay halini alan ay hakkı için:

  19-Siz halden hale geçeceksiniz!

  20-Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?

  21-Kendilerine Kur'ân okunduğunda derin bir saygı ile eğilmiyorlar?

  22-Bilakis, o kâfirler dini yalan saymaya devam ediyorlar.

  23-Allah, onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir!

  24-Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele!

  25-Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise, hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükâfat vardır.

 • Süleyman Ateş

  1-Gök yarıldığı,

  2-Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

  3-Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı,

  4-İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,

  5-Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!

  6-Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, nihayet O'na varacaksın.

  7-(O zaman) Kimin Kitabı sağından verilirse:

  8-O, kolay bir hesaba çekilecek,

  9-Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  10-Kimin Kitabı arka tarafından verilirse.

  11-O, ölümü çağıracak,

  12-Ve alevli ateşe girecektir.

  13-Çünkü o, (dünyada) ailesi arasında (şımarık ve) sevinçli idi.

  14-O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.

  15-Hayır, Rabbi O'nu görmekte idi.

  16-Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına,

  17-Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,

  18-Değirmileşen aya,

  19-Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!

  20-Onların nesi var ki inanmıyorlar?

  21-Kendilerine Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar?

  22-Tersine o nankörler yalanlıyorlar.

  23-Allah onların, içlerinde gizledikleri (düşünceleri) biliyor.

  24-Onlara acı bir azabı müjdele.

  25-Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mükafat vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Gök yarılıp parçalandığı,

  2-Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

  3-Ve yer uzatıldığı,

  4-Ve içindekini atıp boşaldığı,

  5-Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!

  6-Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuşacaksın!

  7-O zaman kitabı sağdan verilen,

  8-Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,

  9-Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.

  10-Kitabı arka tarafından verilen,

  11-Bir ölüm çağıracak,

  12-Ve korkunç ateşe girecektir.

  13-O, ailesi içinde sevinçli idi.

  14-Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.

  15-Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.

  16-İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,

  17-Geceye ve derlediğine,

  18-Toparlandığı zaman Ay'a,

  19-Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.

  20-Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!

  21-Karşılarında Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.

  22-Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.

  23-Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.

  24-O halde, onlara acıklı bir azap muştula!

  25-İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

  (iẕe-ssemâü-nşeḳḳat.)

  2-وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

  (veeẕinet lirabbihâ veḥuḳḳat.)

  3-وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

  (veiẕe-l'arḍu müddet.)

  4-وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

  (veelḳat mâ fîhâ veteḫallet.)

  5-وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

  (veeẕinet lirabbihâ veḥuḳḳat.)

  6-يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

  (yâ eyyühe-l'insânü inneke kâdiḥun ilâ rabbike kedḥan femülâḳîh.)

  7-فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

  (feemmâ men ûtiye kitâbehû biyemînih.)

  8-فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

  (fesevfe yüḥâsebü ḥisâbey yesîrâ.)

  9-وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا

  (veyenḳalibü ilâ ehlihî mesrûrâ.)

  10-وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

  (veemmâ men ûtiye kitâbehû verâe żahrih.)

  11-فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا

  (fesevfe yed`û ŝübûrâ.)

  12-وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا

  (veyaṣlâ se`îrâ.)

  13-إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا

  (innehû kâne fî ehlihî mesrûrâ.)

  14-إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

  (innehû żanne el ley yeḥûr.)

  15-بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا

  (belâ. inne rabbehû kâne bihî beṣîrâ.)

  16-فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

  (felâ uḳsimü bişşefeḳ.)

  17-وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

  (velleyli vemâ veseḳa.)

  18-وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

  (velḳameri iẕe-tteseḳa.)

  19-لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ

  (leterkebünne ṭabeḳan `an ṭabaḳ.)

  20-فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

  (femâ lehüm lâ yü'minûn.)

  21-وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۩

  (veiẕâ ḳurie `aleyhimü-lḳur'ânü lâ yescüdûn.)

  22-بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ

  (beli-lleẕîne keferû yükeẕẕibûn.)

  23-وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

  (vellâhü a`lemü bimâ yû`ûn.)

  24-فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

  (febeşşirhüm bi`aẕâbin elîm.)

  25-إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

  (ille-lleẕîne âmenû ve`amilu-ṣṣâliḥâti lehüm ecrun gayru memnûn.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.