VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Mutaffifin Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Yazık ölçüye, tartıya hile katanlara.

  2-Öyle kişilerdir onlar ki insanlardan bir şey alırlarken tamam ölçerler.

  3-Ve insanlara ölçüp tartarlarken eksik ölçerler, eksik tartarlar.

  4-Onlar, gerçekten de tekrar dirilip kalkacaklarını sanmıyorlar mı?

  5-Pek büyük bir gün için.

  6-Öylesine bir gün ki insanlar, alemlerin Rabbinin emriyle kalkarlar.

  7-İş sandıkları gibi değil; şüphe yok ki kötülük edenlerin amel defterleri, elbette siccindedir.

  8-Ve nedir, bilir misin siccin?

  9-Bir kitaptır ki yazılmış.

  10-Vay hallerine o gün yalanlayanların.

  11-Onların ki yalanlarlardı ceza gününü.

  12-Ve o günü, yalnız haddini aşan ve boyuna suç işleyip duran kişiler yalanlarlar.

  13-Onlara ayetlerimizi okuyunca derler ki: Öncekilere ait masallar.

  14-İş öyle değil, hayır, kazandıkları şeyler, üstüste kalplerine yığılmıştır da kalpleri pas tutmuştur.

  15-İş öyle değil, hayır, şüphe yok ki onlar, o gün elbette Rablerinin lütfünden, bir perdeyle, bir engelle uzak kalırlar.

  16-Sonra da şüphe yok ki onlar, elbette cehenneme atılırlar.

  17-Sonra denir ki: İşte buydu yalanladığınız.

  18-İş öyle değil, şüphe yok ki iyi kişilerin amel defterleri, illiyyin'dedir.

  19-Ve nedir, bilir misin illiyyin?

  20-Bir kitaptır ki yazılmış.

  21-Onu görür ancak mabutlarına yaklaştırılanlar.

  22-Şüphe yok ki iyi kişiler, elbette cennettedir.

  23-Tahtlar üstünde bakarlar.

  24-Tanırsın onları, yüzlerinde cennetin parlaklığı var.

  25-Sunulur, içirilir onlara halis şarap ki içiminin sonu pek hoştur.

  26-Ve sonunda misk kokar; ve özleyip dileyenler, bunu özlesinler, bunu dilesinler.

  27-Ve bu şaRaba Tesnim ırmağının suyu da karıştırılmıştır.

  28-Öyle bir kaynaktır bu ki ondan, mabutlarına yaklaşanlar içer.

  29-Şüphe yok ki suç işliyenler, inananlara gülerler.

  30-Ve onların yanlarından geçerlerken, kaşlarıylagözleriyle onları işaret ederler,

  31-Ve kendi adamlarının yanlarına dönünce de eğlenerek gülegüle dönerler.

  32-Ve onları görünce de şüphe yok ki derler bunlar, elbette sapıklar.

  33-Ve bunlar, inananların yaptıklarını görüp bellemek için gönderilmediler.

  34-Artık bugün, inananlar, kafirlere gülerler.

  35-Tahtlar üstünden bakarlar.

  36-Cezalandılar mı kafirler, yaptıklarına karşılık?

 • Ali Bulaç

  1-Eksik ölçüp tartanların vay haline,

  2-Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar.

  3-Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler.

  4-Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu?

  5-Büyük bir günde.

  6-İnsanların, alemlerin Rabbi için kalkacağı günde.

  7-Hayır; facir olanların kitabı şüphesiz "Siccîn" dedir.

  8-"Siccîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

  9-Yazılı bir kitaptır.

  10-O gün, yalanlayanların vay haline.

  11-Ki onlar, din gününü yalanlıyorlar.

  12-Oysa onu, 'sınır tanımaz, saldırgan', günahkar olandan başkası yalanlamaz.

  13-Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Geçmişlerin masallarıdır" dedi.

  14-Asla, hayır; onların kazandıkları, kalpleri üzerinde pas tutmuştur.

  15-Hayır; gerçekten onlar, Rablerinden perdelenerek-yoksun tutulmuşlardır.

  16-Sonra onlar, kuşkusuz cehenneme yollanacaklardır.

  17-Sonra onlara: "İşte sizin yalanladığınız (şey) budur" denir.

  18-Hayır; ebrar olanların kitabı, "İlliyîn"dedir.

  19-"İlliyîn"in ne olduğunu sana öğreten nedir?

  20-Yazılı bir kitaptır.

  21-Ona yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar şahid olurlar.

  22-Gerçek şu ki, ebrar olanlar, elbette nimetler içindedirler.

  23-Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmektedirler.

  24-Nimetin parıltılı-sevincini sen onların yüzlerinde tanırsın.

  25-Onlara mühürlü, katıksız bir şaraptan içirilir.

  26-Ki onun sonu misktir. Şu halde yarışmak isteyenler, bunun için yarışsınlar.

  27-Onun karışımı "tesnim"dendir.

  28-Bir kaynak ki, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlar ondan içer.

  29-Doğrusu, 'suç ve günah işleyenler,' kimi iman edenlere gülüp-geçerlerdi.

  30-Yanlarına vardıkları zaman, birbirlerine kaş-göz ederlerdi.

  31-Kendi yakınlarına döndükleri zaman neşeyle dönerlerdi.

  32-Onları gördükleri zaman ise: "Bunlar elbette şaşkın-sapıklardır" derlerdi.

  33-Oysa kendileri onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

  34-Artık bugün, iman edenler, kafir olanlara gülmektedirler.

  35-Tahtlar üzerinde bakıp-seyretmek suretiyle.

  36-Nasıl, kafir olanlar, işlediklerinin 'feci karşılığını gördüler mi?'

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

  2-İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

  3-İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!

  4-Bunlar, büyük bir günde tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı?

  5-Bunlar, büyük bir günde tekrar dirileceklerini sanmıyorlar mı?

  6-O gün insanlar Alemlerin Rabbinin huzurunda dururlar.

  7-Sakının; Allah'ın buyruğundan dışarı çıkanlar, muhakkak "Siccin" adlı defterde yazılıdır.

  8-Siccin'in ne olduğunu sen nerden bilirsin?

  9-O, yazılmış bir kitaptır.

  10-Yalanlayanların o gün vay haline!

  11-Onlar, kıyamet gününü yalanlamış olanlardır.

  12-Oysa onu mütecaviz günahkardan başka kimse yalanlamaz.

  13-Ona ayetlerimiz okunduğu zaman "Öncekilerin masalları" der.

  14-Hayır, hayır; onların kazandıkları kalblerini paslandırıp körletmiştir.

  15-Hayır; doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır.

  16-Sonra onlar, şüphesiz, cehenneme gireceklerdir.

  17-Sonra da: "yalanlayıp durduğunuz işte budur" denecektir.

  18-Ama iyilerin defteri yüksek katlardadır.

  19-O yüksek katların ne olduğunu sen bilir misin?

  20-O, gözde meleklerin gördüğü, yazılı bir kitapdır.

  21-O, gözde meleklerin gördüğü, yazılı bir kitapdır.

  22-İyiler, şüphesiz, nimet içinde ve tahtlar üzerinde etrafı seyrederler.

  23-İyiler, şüphesiz, nimet içinde ve tahtlar üzerinde etrafı seyrederler.

  24-Onları, yüzlerindeki nimet pırıltısından tanırsın.

  25-Sonunda misk kokusu bırakan, ağzı kapalı saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

  26-Sonunda misk kokusu bırakan, ağzı kapalı saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

  27-Onun katkısı gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır.

  28-Onun katkısı gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır.

  29-Suçlular, şüphesiz, inanmış olanlara gülerlerdi.

  30-Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kırparlardı.

  31-Taraftarlarına vardıklarında bununla eğlenirlerdi.

  32-İnananları gördükleri zaman: "Doğrusu bunlar sapık olanlardır" derlerdi.

  33-Oysa kendileri, inananlara gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

  34-Bugün de, inananlar inkarcılara gülerler.

  35-Tahtlar üzerinde, inkarcıların yaptıkları şeylerin karşılığının nasıl verildiğini seyrederler.

  36-Tahtlar üzerinde, inkarcıların yaptıkları şeylerin karşılığının nasıl verildiğini seyrederler.

 • Diyanet Vakfı

  1-Eksik ölçüp noksan yapan hilekarlara yazıklar olsun!

  2-Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,

  3-Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.

  4-Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!

  5-Büyük bir günde

  6-Öyle bir gün ki, insanlar o günde alemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.

  7-Doğrusu günahkarların yazısı, muhakkak Siccin'de olmaktır.

  8-Siccin nedir, bilir misin?

  9-(O günahkarların yazısı) Amellerin sayılıp yazıldığı bir kitaptır.

  10-O gün vay haline yalancıların!

  11-Ki onlar, ceza gününü yalan sayarlar.

  12-Onu ancak hükümleri çiğneyen ve günaha dalan kimseler yalanlar.

  13-Böyle birine ayetlerimiz okununca "Eskilerin masalları" derdi.

  14-Hayır! Bilakis onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir.

  15-Hayır! Onlar şüphesiz o gün Rablerinden (O'nu görmekten) mahrum kalmışlardır.

  16-Sonra onlar cehenneme girerler.

  17-Sonra onlara: "İşte yalanlamış olduğunuz (cehennem) budur" denilir.

  18-Hayır! Andolsun iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

  19-İlliyyun nedir, bilir misin?

  20-(O İlliyyun'daki kitap) İçinde ameller kaydedilmiş bir kitaptır.

  21-O kitabı, Allah'a yakın olanlar görür.

  22-İyiler kesinkes cennettedir.

  23-Onlar orada koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

  24-Onların yüzünde nimetlerin sevincini görürsün.

  25-Kendilerine mühürlü halis bir içki sunulur.

  26-Onun içiminin sonunda misk kokusu vardır. İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.

  27-Karışımı Tesnim'dendir.

  28-(O Tesnim Allah'a) Yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

  29-Şüphesiz günahkarlar, (dünyada) iman edenlere gülerlerdi.

  30-Onlarla karşılaştıklarında kaş göz hareketiyle alay ederlerdi.

  31-Ailelerine döndüklerinde, (alaylarından dolayı) keyiflenerek dönerlerdi.

  32-Müminleri gördüklerinde: "Şüphesiz bunlar sapıtmış" derlerdi.

  33-Halbuki onlar, müminleri denetleyici olarak gönderilmediler.

  34-İşte o gün (ahirette) de iman edenler kafirlere gülerler.

  35-Koltuklar üzerinde etrafa bakarlar.

  36-Kafirler yaptıklarının cezasını bulduar mı! (Elbette buldular.)

 • Edip Yüksel

  1-Yazıklar olsun kandıranlara.

  2-Halktan bir şey aldıklarında ölçüyü tam uygularlar.

  3-Verdikleri zaman ise ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

  4-Onlar hiç dirileceklerini sanmazlar mı?

  5-Büyük bir günde?

  6-O gün halk Evrenlerin Rabbinin huzurunda dururlar.

  7-Doğrusu, kötülerin yazgısı Siccin'dedir.

  8-Siccin nedir bilir misin?

  9-Rakamlanmış bir kitaptır.

  10-O gün yalanlayanlara yazıklar olsun.

  11-Onlar Din Gününü yalanlar.

  12-Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.

  13-Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, "Efsane" derdi.

  14-Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış.

  15-Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.

  16-Ve böylece onlar cehenneme atılır.

  17-"Yalanlamakta olduğunuz şey işte budur" denir.

  18-Doğrusu, iyilerin kitabı İlliyyun'dadır.

  19-İlliyyun nedir bilir misin?

  20-Rakamlanmış bir kitaptır.

  21-(Tanrı'ya) yakın olanlar ona tanık olur.

  22-İyiler nimetler içindedir.

  23-Koltuklar üzerinde çevreyi seyrederler.

  24-Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun.

  25-Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler.

  26-Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.

  27-Onun karışımı Tesnimdir

  28-Ki o, (Tanrı'ya) yakın olanların içtiği bir pınardır.

  29-Suçlular, inananlara gülerlerdi.

  30-Yanlarından geçtikleri zaman da birbirlerine göz kaş edip küçümserlerdi.

  31-Taraftarlarının yanına döndükleri zaman da alaya alırlardı.

  32-Onları gördüklerinde, "Bunlar sapıklardır!" derlerdi.

  33-Oysa onların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi.

  34-Bugün de inananlar inkarcılara güler.

  35-Koltuklar üzerinde bakarlar:

  36-İnkarcılar yaptıklarıyla cezalandılar mı diye.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Eksik ölçüp tartanların vay haline!

  2-Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler.

  3-Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman eksik ölçer ve tartarlar.

  4-Onlar tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı?

  5-Büyük bir gün için.

  6-Öyle bir gün ki, insanlar o gün Rabblerinin huzurunda divan duracaklar.

  7-Hayır hayır, kötülerin yazısı muhakkak Siccin'dedir.

  8-Bildin mi sen, Siccin nedir?

  9-Yazılmış bir kitaptır o.

  10-Vay haline yalanlayanların o gün!

  11-Onlar ceza gününü yalanlayanlardır.

  12-Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar.

  13-Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der.

  14-Hayır hayır, öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur.

  15-Hayır hayır, doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar.

  16-Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler.

  17-Sonra da onlara: "İşte bu, yalanlayıp durduğunuz şeydir" denilecek.

  18-Hayır hayır, iyilerin yazısı muhakkak Illiyyîn'dedir.

  19-Bildin mi sen, Illiyyîn nedir?

  20-Yazılmış bir kitaptır o.

  21-Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar.

  22-Haberiniz olsun ki, iyiler nimet içindedir.

  23-Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar.

  24-Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün.

  25-Onlara damgalı saf bir içki sunulur.

  26-Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler.

  27-Karışımı Tesnim'dendir (En üstün cennet şarabındandır).

  28-Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o.

  29-Doğrusu o suç işleyenler inananlara gülüyorlardı.

  30-Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı.

  31-Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı.

  32-Müminleri gördükleri vakit; "işte bunlar sapıklar" diyorlardı.

  33-Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi.

  34-İşte bugün de inananlar kâfirlere gülecek.

  35-Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar.

  36-Nasıl, kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?

 • Suat Yıldırım

  1-Vay haline eksik ölçüp tartanların!

  2-Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.

  3-Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hîle karıştırırlar. [17,35; 6,152; 55,9]

  4-Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

  5-Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

  6-Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbülâlemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

  7-Hayır! Hileye sapmayın, âhireti inkâr etmeyin! Doğrusu, yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri Siccîn'dedir.

  8-Siccîn nedir bilir misin?

  9-Siccîn kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.

  10-Hakkı yalan sayanların o gün, vay hallerine!

  11-Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine!

  12-Buna “yalan” diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.

  13-Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda: “Bunlar, eski devirde yaşamış insanların masalları!” diyenlerdir. [16,24; 25,5]

  14-Hayır! Gerçek öyle değil! Onların yapageldikleri kötü işler, gitgide kalplerini paslandırmıştır. (onun için âhireti inkâr ederler.)

  15-Hayır! Hayır! Bu, cezasız kalmayacak. Onlar, o gün Rab'lerini görmekten mahrum kalacaklardır.

  16-Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir.

  17-Sonra kendilerine: “İşte size yalan saydığınız cehennem!” denilir.

  18-Fakat hayırlı insanların hesap defterleri “illiyyûn”dadır.

  19-“İlliyyûn” bilir misin nedir?

  20-İlliyyûn, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.

  21-Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar.

  22-İşte o hayırlı insanlar, naîm cennetlerindedir.

  23-Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar.

  24-Sen onlara bakınca yüzlerinde, cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun.

  25-Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir.

  26-Hitamı misktir, içildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar, bu cennet devletine konmak için yarışsınlar!

  27-O şaraba Tesnim içkisi de karıştırılır.

  28-Tesnim de, Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

  29-Cürümlere, suçlara batanlar dünyada iken, müminlerle alay edip onlara gülerlerdi.

  30-Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi.

  31-Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

  32-Onları gördükleri zaman: “Şunlar kaçık insanlar, anormal tipler!” derlerdi.

  33-Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya! (Fuzulî bir tarzda, kendi kendilerinde öyle bir yetki görürlerdi).

  34-İşte bu gün de, müminlerkâfirlerin üstüne gülerler.

  35-Koltuklarına kurulurlar“Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?” diye bakınırlar.

  36-Koltuklarına kurulurlar“Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı?” diye bakınırlar.

 • Süleyman Ateş

  1-Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline!

  2-Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar.

  3-Kendileri onlara bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman (ölçü ve tartıyı) eksik yaparlar.

  4-Onlar, tekrar diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

  5-Büyük bir gün için,

  6-Ki o gün insanlar, alemlerin Rabbinin divanında dururlar.

  7-Hayır, (ölçü ve tartıda hile yapılamaz), doğrusu sapanların yazıcısı Siccin(aşağı zindan)dadır.

  8-Siccin'in ne olduğunu sen nereden bileceksin?

  9-Yazılmış bir Kitaptır.

  10-Yalanlayanların vay haline o gün!

  11-Onlar ceza gününü yalanlamaktadırlar.

  12-Onu, saldırgan, günahkardan başkası yalanlamaz.

  13-Ona ayetlerimiz okunduğu zaman: "Eskilerin masalları" der.

  14-Hayır, doğrusu, onların işleyip kazandıkları şeyler, kalblerinin üzerine pas olmuştur.

  15-Hayır, doğrusu onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir.

  16-Sonra onlar, elbette cehenneme gireceklerdir.

  17-Sonra da: "İşte yalanlamakta olduğunuz şey budur!" denilecektir.

  18-Hayır, iyilerin yazısı İlliyyin(yüceler)dedir.

  19-İlliyyin(yüceler)in ne olduğunu sen nereden bileceksin?

  20-Yazılmış bir Kitaptır.

  21-(Allah'a) Yaklaştırılmış olanlar, ona tanık olurlar.

  22-İyiler elbette ni'met içindedirler.

  23-Divanlar üzerinde oturup bakarlar.

  24-Yüzlerinde ni'metin sevinç ve parıltısını sezersin.

  25-Onlara, mühürlü, halis bir şaraptan içirilir,

  26-Ki sonu misktir (içildikten sonra misk gibi kokar). İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.

  27-Karışımı tesnimdendir.

  28-Bir çeşme ki (Allah'a) yaklaştırılanlar ondan içerler.

  29-Suç işleyenler, inananların üstüne gülerlerdi.

  30-Onların yanından geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz eder(ek onları küçümser)lerdi.

  31-Ailelerine döndükleri zaman da (yaptıklarıyle övünüp) eğlenmeye başlarlardı.

  32-İnananları gördüklerinde: "Şunlar sapık insanlar" derlerdi.

  33-Oysa kendileri, onların üzerine bekçi gönderilmemişlerdi.

  34-İşte bugün de inananlar kafirlerin üstüne gülerler.

  35-Divanlar üzerinde (oturup) bakarlar:

  36-Kafirler, yaptıklarıyle cezalandılar mı? diye.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Azap ve kaygu, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun;

  2-Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar,

  3-Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler.

  4-Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı?

  5-Çok büyük bir gün için.

  6-Bir gün ki, insanlar, âlemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler.

  7-Hayır, iş düşündükleri gibi değil! Rezilliğe batmışların kitabı, karanlık ve pis bir çukurun, Siccîn'in ta içindedir.

  8-Siccîn'in ne olduğunu sana gösteren nedir?

  9-Rakamlandırılmış bir kitaptır o.

  10-Vay haline o gün, yalanlayanların!

  11-Onlar ki din gününü yalanlarlar.

  12-Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar.

  13-Ayetlerimiz ona okunduğunda, "Daha öncekilerin efsaneleri!" deyiverir.

  14-İşin esası o değil! Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur.

  15-Hayır! Onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir.

  16-Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır.

  17-Sonra da: "İşte budur, o yalanlamakta olduğunuz şey!" denilecektir.

  18-Hayır, sandıkları gibi değil! İyilik sergileyenlerin kitabı İlliyyûn'da, en yüce burçlardadır.

  19-İlliyyûn'un ne olduğunu sana anlatan nedir?

  20-Rakamlanmış bir kitaptır o.

  21-Yaklaştırılmış olanlar tanıklık ederler ona.

  22-İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir.

  23-Koltuklar üzerinde seyre dalarlar.

  24-Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin.

  25-Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler,

  26-Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!

  27-Onun katkısı Tesnîm'den; en yüce, en seçkin olandandır.

  28-Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.

  29-Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.

  30-Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş-göz işareti yaparlardı.

  31-Ailelerine döndüklerinde, gülüp eğlenmeye koyulurlardı.

  32-İnananları gördüklerinde: "Şunlar var ya! Şaşkın, sapık bunlar!" derlerdi.

  33-Oysaki kendileri, inananlar üzerine bekçi gönderilmemişti.

  34-İşte bugün, iman sahipleri, küfre batmışlara gülüyorlar.

  35-Koltuklar üzerinde seyrediyorlar.

  36-Nankör kâfirler, yapmış olduklarıyla ödüllendirildiler mi?

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

  (veylül lilmüṭaffifîn.)

  2-الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

  (elleẕîne iẕe-ktâlû `ale-nnâsi yestevfûn.)

  3-وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

  (veiẕâ kâlûhüm ev vezenûhüm yuḫsirûn.)

  4-أَلَا يَظُنُّ أُولَـٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ

  (elâ yeżunnü ülâike ennehüm meb`ûŝûn.)

  5-لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

  (liyevmin `ażîm.)

  6-يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

  (yevme yeḳûmü-nnâsü lirabbi-l`âlemîn.)

  7-كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

  (kellâ inne kitâbe-lfüccâri lefî siccîn.)

  8-وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ

  (vemâ edrâke mâ siccîn.)

  9-كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

  (kitâbüm merḳûm.)

  10-وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

  (veylüy yevmeiẕil lilmükeẕẕibîn.)

  11-الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

  (elleẕîne yükeẕẕibûne biyevmi-ddîn.)

  12-وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

  (vemâ yükeẕẕibü bihî illâ küllü mü`tedin eŝîm.)

  13-إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

  (iẕâ tütlâ `aleyhi âyâtünâ ḳâle esâṭîru-l'evvelîn.)

  14-كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

  (kellâ bel râne `alâ ḳulûbihim mâ kânû yeksibûn.)

  15-كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

  (kellâ innehüm `ar rabbihim yevmeiẕil lemaḥcûbûn.)

  16-ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ

  (ŝümme innehüm leṣâlü-lceḥîm.)

  17-ثُمَّ يُقَالُ هَـٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

  (ŝümme yüḳâlü hâẕe-lleẕî küntüm bihî tükeẕẕibûn.)

  18-كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

  (kellâ inne kitâbe-l'ebrâri lefî `illiyyîn.)

  19-وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ

  (vemâ edrâke mâ `illiyyûn.)

  20-كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

  (kitâbüm merḳûm.)

  21-يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

  (yeşhedühü-lmüḳarrabûn.)

  22-إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

  (inne-l'ebrâra lefî ne`îm.)

  23-عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

  (`ale-l'erâiki yenżurûn.)

  24-تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

  (ta`rifü fî vucûhihim naḍrate-nne`îm.)

  25-يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ

  (yüsḳavne mir raḥîḳim maḫtûm.)

  26-خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

  (ḫitâmühû misk. vefî ẕâlike felyetenâfesi-lmütenâfisûn.)

  27-وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ

  (vemizâcühû min tesnîm.)

  28-عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

  (`ayney yeşrabü bihe-lmüḳarrabûn.)

  29-إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

  (inne-lleẕîne ecramû kânû mine-lleẕîne âmenû yaḍḥakûn.)

  30-وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

  (veiẕâ merrû bihim yetegâmezûn.)

  31-وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ

  (veiẕe-nḳalebû ilâ ehlihimü-nḳalebû fekihîn.)

  32-وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَـٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ

  (veiẕâ raevhüm ḳâlû inne hâülâi leḍâllûn.)

  33-وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ

  (vemâ ürsilû `aleyhim ḥâfiżîn.)

  34-فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

  (felyevme-lleẕîne âmenû mine-lküffâri yaḍḥakûn.)

  35-عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

  (`ale-l'erâiki yenżurûn.)

  36-هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

  (hel ŝüvvibe-lküffâru mâ kânû yef`alûn.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.