VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

Et-Tekvir Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Güneş dürülünce.

  2-Ve yıldızlar kararınca.

  3-Ve dağlar yürütülünce.

  4-Ve dişi develer bile başı boş bırakılınca.

  5-Ve vahşi hayvanlar bile bir araya toplanınca.

  6-Ve denizler, coşup kabarınca.

  7-Ve insanlar, haldeşleriyle birleşince.

  8-Diridiri gömülen kıza sorulunca.

  9-Hangi suç yüzünden öldürüldün diye.

  10-Ve sahifeler dağılınca.

  11-Ve göğün perdesi kaldırılınca.

  12-Ve cehennem alevlendirilince.

  13-Ve cennet yaklaştırılınca.

  14-Herkes bilir ne hazırladığını.

  15-Artık andolsun dönüp kaybolan.

  16-Doğup yürüyen ve burçlarına giren yıldızlara.

  17-Ve geçmeye başladığı çağda, geceye.

  18-Ve ışıdığı çağda, sabaha.

  19-Şüphe yok ki Kur'an, büyük bir elçinin sözüdür.

  20-Kuvvetlidir, arş sahibinin katında kadri yüce.

  21-İtaat edilir, emniyetlidir de.

  22-Sizinle konuşan, deli değildir.

  23-Ve andolsun, onu, apaydın tanyerinde gördü.

  24-Arkadaşınız, gizli şeyler hakkında da nekes değildir.

  25-Ve Kur'an, taşlanmış Şeytan'ın sözü de değildir.

  26-Artık nereye gidiyorsunuz öyleyse?

  27-O, bütün alemlere bir öğüttür ancak.

  28-Ve hele içinizden doğru hareket etmek isteyene.

  29-Ve isteyemezsiniz, alemlerin Rabbi Allah istemedikçe.

 • Ali Bulaç

  1-Güneş, köreltildiği zaman,

  2-Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,

  3-Dağlar, yürütüldüğü zaman,

  4-Gebe develer, kendi başına terk edildiği zaman,

  5-Vahşi-hayvanlar, toplandığı zaman,

  6-Denizler, tutuşturulduğu zaman,

  7-Nefisler, birleştiği zaman,

  8-Ve 'diri diri toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman:

  9-"Hangi suçtan dolayı öldürüldü?"

  10-Sahifeler (amel defterleri) açıldığı zaman,

  11-Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman

  12-Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,

  13-Cennet de yakınlaştırıldığı zaman,

  14-(Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir.

  15-Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen)lere,

  16-Bir akış içinde yerini alanlara;

  17-Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye andolsun,

  18-Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;

  19-Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;

  20-(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.

  21-Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.

  22-Sizin sahibiniz bir deli değildir.

  23-Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.

  24-O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)

  25-O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.

  26-Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?

  27-O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;

  28-Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.

  29-Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman;

  2-Yıldızlar düşüp, söndüğü zaman;

  3-Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman;

  4-Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman;

  5-Yabani hayvanlar bir araya toplatıldığı zaman;

  6-Denizler kaynaştırıldığı zaman;

  7-Canlar bedenlerle birleştirildiği zaman;

  8-Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman;

  9-Kız çocuğun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman;

  10-Amel defterleri açıldığı zaman;

  11-Gök yerinden oynatıldığı zaman;

  12-Cehennem alevlendirildiği zaman;

  13-Cennet yaklaştırıldığı zaman;

  14-İnsanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.

  15-Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun;

  16-Gündüz sinip geceleri gözüken gezegenlere and olsun;

  17-Kararmaya başlayan geceye and olsun;

  18-Ağarmaya başlayan sabaha and olsun ki,

  19-Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

  20-Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

  21-Bu Kuran, arşın sahibi katında değerli, güçlü, sözü dinlenen ve güvenilen şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

  22-Arkadaşınız (Muhammed) asla deli değildir.

  23-And olsun ki, o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.

  24-Peygamber, görülmeyenler hakkında söylediklerinden ötürü töhmet altında tutulamaz.

  25-Bu Kuran, kovulmuş şeytanın sözü olamaz.

  26-Nereye gidiyorsunuz?

  27-Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür.

  28-Kuran, ancak aranızda doğru yola girmeyi dileyene ve alemlere bir öğüttür.

  29-Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe sizler bir şey dileyemezsiniz.

 • Diyanet Vakfı

  1-Güneş katlanıp dürüldüğünde,

  2-Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,

  3-Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,

  4-Gebe develer salıverildiğinde,

  5-Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,

  6-Denizler kaynatıldığında,

  7-Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,

  8-Diri diri toprağa gömülen kıza, sorulduğunda,

  9-"Hangi günah sebebiyle öldürüldü? diye.

  10-(Amellerin yazılı olduğu) defterler açıldığında,

  11-Gökyüzü sıyrılıp alındığında,

  12-Cehennem tutuşturulduğunda,

  13-Ve cennet yaklaştırıldığında,

  14-Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.

  15-Şimdi yemin ederim o sinenlere,

  16-O akıp akıp yuvasına gidenlere,

  17-Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun,

  18-Ağarmaya başladığında sabaha andolsun ki,

  19-O (Kur'an), şüphesiz değerli, bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

  20-O elçi güçlü, Arş'ın sahibi (Allah'ın) katında çok itibarlıdır.

  21-O orada sayılan, güvenilen (bir elçi) dir.

  22-Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir.

  23-Andolsun ki, onu (Cebrail'i) apaçık ufukta görmüştür.

  24-O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez.

  25-O lanetlenmiş şeytanın sözü de değildir.

  26-Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

  27-O, herkes için, bir öğüttür,

  28-Sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.

  29-Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 • Edip Yüksel

  1-Güneş yuvarlandığı zaman,

  2-Yıldızlar sönüp düştüğü zaman,

  3-Dağlar yürütüldüğü zaman,

  4-En değerli mallar terkedildiği zaman,

  5-Yabani hayvanlar toplandığı zaman,

  6-Denizler kaynatıldığı zaman,

  7-Nefisler/kişiler çiftleştirildiği zaman,

  8-Canlı canlı gömülen kız çocuğu sorulduğu zaman:

  9-Hangi suçtan ötürü öldürüldü diye.

  10-Kayıtlar yayımlandığı zaman,

  11-Gök yerinden oynatıldığı zaman,

  12-Cehennem alevlendirildiği zaman,

  13-Cennet yaklaştırıldığı zaman,

  14-Her kişi ne yapıp getirdiğini bilir.

  15-Andolsun gizlenen yıldızlara,

  16-Akıp deliklerine girenlere.

  17-Andolsun kararmaya başlayan geceye,

  18-Ve nefes almağa başlayan sabaha,

  19-Bu, onurlu bir elçinin sözüdür.

  20-Güçlüdür; Yönetimin Sahibi katından yetkilidir.

  21-Kendisine uyulmalı ve güvenilmeli.

  22-Arkadaşınız deli değildir.

  23-Onu apaçık bir ufukta görmüştür.

  24-O, hiçbir haberi gizlemiyor.

  25-O, kovulan şeytanın sözü olamaz.

  26-Öyleyse nereye gidiyorsunuz?

  27-Bu, tüm halklara bir mesajdır.

  28-Sizden doğru davranmak isteyenler için...

  29-Ne dilerseniz, ancak evrenlerin Rabbi olan ALLAH'ın dilediğine göredir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Güneş katlanıp dürüldüğünde,

  2-Yıldızlar bulandığında,

  3-Dağlar yürütüldüğünde,

  4-Kıyılmaz mallar bırakıldığında,

  5-Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,

  6-Denizler ateşlendiğinde (suları çekilip, volkanlar halinde ateş püskürdüğünde),

  7-Nefisler eşleştirildiğinde (iyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında),

  8-Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda,

  9-"Hangi günahtan dolayı öldürüldü?" diye.

  10-Amel defterleri açıldığında,

  11-Gök sıyrılıp açıldığında,

  12-Cehennem kızıştırıldığında,

  13-Ve cennet yaklaştırıldığında,

  14-Herkes ne getirmiş olduğunu anlar.

  15-Şimdi yemin ederim o sinenlere (gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara),

  16-O akıp akıp yuvasına gidenlere,

  17-Yöneldiği an geceye,

  18-Nefeslendiği (ağardığı) an sabaha ki,

  19-Kuşkusuz o Kur'an, değerli bir elçinin sözüdür.

  20-O elçi güçlüdür, Arş'ın sahibinin yanında çok itibarlıdır.

  21-Orada ona itaat edilir, güvenilir.

  22-Arkadaşınızı cin çarpmış değildir.

  23-Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü.

  24-O, gayb hakkında cimri de değildir.

  25-O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir.

  26-Hâl böyle iken, siz nereye gidiyorsunuz?

  27-O, âlemler için öğütten başka bir şey değildir,

  28-İçinizden doğru gitmek isteyenler için.

  29-Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz.

 • Suat Yıldırım

  1-Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman;

  2-Yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman,

  3-Dağlar yürütüldüğü zaman,

  4-Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman,

  5-Vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman,

  6-Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman,

  7-Nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,

  8-Diri diri gömülen kız çocuğuna,

  9-Hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,

  10-Hesap defterleri açıldığı zaman...

  11-Gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,

  12-Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman...

  13-Cennet yaklaştırıldığı zaman...

  14-İşte o zaman... Her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. [3,30; 75,13]

  15-Bakın: Gündüzün sinip gizlenen yıldızlara...

  16-Dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere...

  17-Geçmeye başladığı dem geceye...

  18-Nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki:

  19-Kur'ân, değerli bir Elçinin, Cebrail’in getirip okuduğu sözdür!

  20-O Elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce Arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. [53,5-10]

  21-Göklerde ona itaat edilir, vahiyler ona emanet edilir.

  22-Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir.

  23-O, vahyi getiren elçi Cebrail'i, apaçık ufukta görmüştü. [53,13-16]

  24-O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.

  25-Bu söz, hele hele, kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir! [26,210-212]

  26-O halde siz nereye gidiyorsunuz öyle, neden bahsediyorsunuz?

  27-Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

  28-Bu, olsa olsa bütün âlemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

  29-Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbülâlemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. [74,56; 76,30]

 • Süleyman Ateş

  1-Güneş büzüldüğü zaman,

  2-Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,

  3-Dağlar yürütüldüğü zaman,

  4-On aylık gebe develer başı boş bırakıldığı zaman,

  5-Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman,

  6-Denizler kaynatıldığı zaman,

  7-Nefisler çiftleştirildiği zaman.

  8-Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza:

  9-Hangi günah(ı) yüzünden öldürüldü? diye.

  10-(Amel) defterler(i) açılıp yayıldığı zaman,

  11-Gök sıyrılıp açıldığı zaman,

  12-Cehennem alevlendirildiği zaman,

  13-Cennet yaklaştırıldığı zaman,

  14-Her can, ne yapıp getirdiğini bilir.

  15-Yoo, yemin ederim o geri kalıp gizlenenlere;

  16-Akıp gidenlere, dönüp saklananlara,

  17-Sırtını dönen geceye,

  18-Soluk almağa başlayan sabaha,

  19-(Andolsun bunlara) Ki o, değerli bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür.

  20-(O elçi,) Güçlüdür, Arşın sahibi (Allah) katında yücedir.

  21-Orada (kendisine) ita'at edilen, güvenilendir.

  22-Arkadaşınız cinli değildir.

  23-Andolsun (Muhammed) onu apaçık ufukta görmüştür.

  24-O, gayb hakkında (verdiği haberlerden dolayı) suçlanamaz.

  25-O (Kur'an) kovulmuş şeytanın sözü değildir.

  26-O halde nereye gidiyorsunuz?

  27-O, alemlere öğüttür.

  28-Aranızdan doğru hareket etmek isteyen için;

  29-Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Güneş büzülüp dürüldüğünde,

  2-Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde,

  3-Dağlar yürütüldüğünde,

  4-O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında,

  5-Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında,

  6-Denizler kaynatıldığında,

  7-Benlikler çiftleştirildiğinde,

  8-O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,

  9-Hangi günah yüzünden öldürüldü diye!

  10-Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,

  11-Göğün örtüsü soyulup indirildiğinde,

  12-Cehennem kızıştırıldığında,

  13-Cennet yaklaştırıldığında,

  14-Her benlik, önceden ne hazırlamışsa bilmiş olacaktır.

  15-Hayır, iş onların sandığı gibi değil! Yemin olsun o sinip gizlenenlere,

  16-Akıp akıp giderek yuvasına girenlere,

  17-Beriye geldiği ve geriye döndüğü zaman geceye,

  18-Ve soluyarak açıldığı zaman sabaha,

  19-Ki o, çok değerli bir elçinin sözüdür.

  20-Çok güçlüdür o elçi, Arş sahibinin katında saygındır.

  21-İtaat edilir orada kendisine, emindir.

  22-Ve arkadaşınız bir cin çarpmış değildir.

  23-Yemin olsun ki, onu apaçık ufukta gördü.

  24-O, gayb konusunda cimri değildir.

  25-Ve o, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

  26-Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?

  27-O, âlemlere bir öğütten başka şey değildir.

  28-İçinizden, dosdoğru yürümek isteyen için.

  29-Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

  (iẕe-şşemsü küvvirat.)

  2-وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ

  (veiẕe-nnücûmü-nkederat.)

  3-وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

  (veiẕe-lcibâlü süyyirat.)

  4-وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

  (veiẕe-l`işâru `uṭṭilet.)

  5-وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

  (veiẕe-lvuḥûşü ḥuşirat.)

  6-وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

  (veiẕe-lbiḥâru süccirat.)

  7-وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

  (veiẕe-nnüfûsü züvvicet.)

  8-وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ

  (veiẕe-lmev'ûdetü süilet.)

  9-بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

  (bieyyi ẕembin ḳutilet.)

  10-وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

  (veiẕe-ṣṣuḥufü nüşirat.)

  11-وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ

  (veiẕe-ssemâü küşiṭat.)

  12-وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

  (veiẕe-lceḥîmü sü``irat.)

  13-وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

  (veiẕe-lcennetü üzlifet.)

  14-عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

  (`alimet nefsüm mâ aḥḍarat.)

  15-فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

  (felâ uḳsimü bilḫunnes.)

  16-الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

  (elcevâri-lkünnes.)

  17-وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

  (velleyli iẕâ `as`as.)

  18-وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

  (veṣṣubḥi iẕâ teneffes.)

  19-إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

  (innehû leḳavlü rasûlin kerîm.)

  20-ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

  (ẕî ḳuvvetin `inde ẕi-l`arşi mekîn.)

  21-مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

  (müṭâ`in ŝemme emîn.)

  22-وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

  (vemâ ṣâḥibüküm bimecnûn.)

  23-وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

  (veleḳad raâhü bil'üfüḳi-lmübîn.)

  24-وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

  (vemâ hüve `ale-lgaybi biḍanîn.)

  25-وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

  (vemâ hüve biḳavli şeyṭânir racîm.)

  26-فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

  (feeyne teẕhebûn.)

  27-إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

  (in hüve illâ ẕikrul lil`âlemîn.)

  28-لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

  (limen şâe minküm ey yesteḳîm.)

  29-وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

  (vemâ teşâûne illâ ey yeşâe-llâhü rabbü-l`âlemîn.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.