VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

En-Nazi'at Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Andolsun şiddetle çekip alanlara.

  2-Ve neşeli neşeli yürüyenlere.

  3-Ve yüze yüze gidenlere.

  4-Ve herkesi geçenlere.

  5-Ve işi tedbirle yapanlara.

  6-O gün, bir sarsıntıdır, sarsar.

  7-Ardından bir sarsıntı daha gelir çatar.

  8-Yürekler, belinleyip korkar.

  9-Gözleri yere dikilir.

  10-Onlar derler ki: Çukura atıldıktan sonra mı dirileceğiz de çıkacağız?

  11-Ufalanmış bir kemik yığını haline geldikten sonra mı olacak bu iş?

  12-Öyleyse derler, bu, pek ziyanlı bir dönüş.

  13-Halbuki o, bir tek haykırış.

  14-Derken onlar dümdüz bir yerde toplanırlar.

  15-Gelmedi mi Musa'ya ait söz sana?

  16-Hani Rabbi, kutlu Tuva vadisinde nida etmişti ona.

  17-Git Firavun'a, şüphe yok ki o, azdı.

  18-De ki: İster misin temizlenmeyi.

  19-Ve sana Rabbinin yolunu göstereyim de korkasın, saygı duyasın?

  20-Derken ona en büyük delili göstermişti.

  21-Oysa yalanlamıştı, karşı gelmişti.

  22-Sonra da geri dönmüştü de koşup gitmişti.

  23-Derken halkı toplamıştı da bağırmıştı.

  24-Ben, sizin en yüce Rabbinizim demişti.

  25-Derken Allah onu, dünyada da, ahirette de azaplandırarak helak etmişti.

  26-Şüphe yok ki bunda bir ibret var korkanlara.

  27-Sizi yaratmak mı daha güç sizce, yoksa göğü yaratmak mı? Onu kurdu.

  28-Tavanını yücelti, düzüp koştu.

  29-Ve gecesini kararttı, kuşluk çağını meydana çıkarttı.

  30-Ve yeryüzünü de bundan sonra yaydı, döşedi.

  31-Oradan suyunu, otlağını çıkarıp meydana getirdi.

  32-Ve dağlarını oturttu.

  33-Sizin ve hayvanlarınızın faydası için.

  34-Derken o pek büyük felaket gelip çatınca.

  35-İnsan, o gün anlar, hatırlar neye çalıştığını.

  36-Ve cehennem, belirtilir görene.

  37-Artık kim azmışsa.

  38-Dünya yaşayışını üstün tutmuşsa,

  39-Artık cehennemdir onun yeriyurdu.

  40-Ve ama kim, Rabbinin durağından korkup da nefsi, dileğinden çekmişse.

  41-Şüphe yok ki cennettir onun yeriyurdu.

  42-Senden sorarlar kıyameti, ne vakit kopacak?

  43-Sen, onu ne bilirsin ki ne anlatacaksın?

  44-Onun sonu, Rabbine aittir, o bilir.

  45-Sen ancak, korkanı korkutansın.

  46-Onu gördükleri gün, bir akşamcık yaşamışa dönerler, yahut da günün kuşluk çağı.

 • Ali Bulaç

  1-Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun.

  2-Yumuşacık çekip alanlara,

  3-Yüzdükçe yüzerek gidenlere,

  4-Öncü olarak yarışıp geçenlere,

  5-Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere,

  6-O sarsıntının sarsacağı gün,

  7-Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek.

  8-O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak.

  9-Gözler zillet içinde düşecek.

  10-Derler ki: "Biz çukurda iken, gerçekten biz mi yeniden (diriltilip) döndürüleceğiz?"

  11-"Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı?"

  12-Derler ki: "Şu durumda, zararına bir dönüştür bu."

  13-Oysa bu, yalnızca tek bir haykırıştır.

  14-Bir de bakarsın ki, onlar, yerin üstündedirler.

  15-Musa'nın haberi sana geldi mi?

  16-Hani Rabbi ona, kutsal vadi Tuva'da seslenmişti:

  17-"Firavun'a git; çünkü o, azdı."

  18-Ona de ki: “Temizlenmek ister misin?"

  19-"Seni Rabbine yönelteyim, böylece (O'ndan) korkmuş olursun."

  20-(Musa) Ona büyük mucizeyi gösterdi.

  21-Fakat o, yalanladı ve isyan etti.

  22-Sonra (karşı yönde) çaba harcayıp sırtını döndü.

  23-Sonunda (yardımcı güçlerini) topladı, seslendi;

  24-Dedi ki: "Sizin en yüce Rabbiniz benim."

  25-Böylelikle Allah onu, ahiret ve dünya azabıyla yakaladı.

  26-Gerçekten bunda 'içi titreyerek korkacak' kimse için elbette bir ibret (ders) vardır.

  27-Yaratmak bakımından siz mi daha güçsünüz yoksa gök mü? (Allah) Onu bina etti.

  28-Boyunu yükseltti, ona belli bir düzen verdi.

  29-Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa-çıkardı.

  30-Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi.

  31-Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.

  32-Dağlarını dikip-oturttu;

  33-Size ve hayvanlarınıza bir yarar (meta) olmak üzere.

  34-Ancak o, 'herşeyi batırıp gömen büyük-felaket’ (kıyamet) geldiği zaman.

  35-O gün, insan, neye çaba harcadığını düşünüp-anlar.

  36-Görebilenler için cehennem de sergilenmiştir.

  37-Artık kim taşkınlık edip-azarsa,

  38-Ve dünya hayatını seçerse,

  39-Şüphesiz cehennem, (onun için) bir barınma yeridir.

  40-Kim Rabbinin makamından korkar ve nefsi heva (istek ve tutkular) dan sakındırırsa,

  41-Artık şüphesiz cennet, (onun için) bir barınma yeridir.

  42-"O ne zaman demir atacak?" diye, sana kıyamet-saatini soruyorlar.

  43-Onunla ilgili bilgi vermekten yana, sende ne var ki…

  44-En sonunda o (ve onunla ilgili bilgi), Rabbine aittir.

  45-Sen, yalnızca ondan 'içi titreyerek korkanlar' için bir uyarıcısın.

  46-Onu gördükleri gün, sanki, bir akşam veya bir kuşluk-vaktinden başkasını yaşamamış gibidirler.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Canları boğarcasına şiddetle çekip alanlara and olsun,

  2-Canları kolaylıkla alanlara and olsun,

  3-Yüzüp yüzüp gidenlere and olsun,

  4-Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun

  5-Yarıştıkça yarışan ve işleri yöneten meleklere and olsun

  6-O gün bir sarsıntı sarsar.

  7-Peşinden bir diğeri gelir.

  8-O gün kalbler titrer.

  9-İnsanların gözleri yere döner.

  10-Derler ki: "Biz eski halimize mi döndürüleceğiz?"

  11-"Ufalanmış kemik olduğumuz zaman mı?"

  12-Derler ki: "O takdirde bu zararına bir dönüştür."

  13-Doğrusu bir tek çığlık yetecektir.

  14-Hepsi hemen bir düzlüğe dökülecektir.

  15-Musa'nın başından geçen olay sana geldi mi?

  16-Tuva'da, kutsal bir vadide, Rabbi ona şöyle hitap etmişti:

  17-"Firavun'a git; doğrusu o azmıştır."

  18-"Ona de ki: Arınmağa niyetin var mı?"

  19-"Rabbine giden yolu göstereyim ki O'na saygı duyup korkasın."

  20-Bunun üzerine ona en büyük mucizeyi gösterdi.

  21-Ama Firavun yalanladı ve baş kaldırdı.

  22-Geri dönüp yürüdü.

  23-Adamlarını toplayıp seslendi:

  24-"Sizin en yüce rabbiniz benim" dedi.

  25-Allah bunun üzerine onu dünya ve ahiret azabına uğrattı.

  26-Doğrusu bunda Allah'tan korkan kimseye ders vardır.

  27-Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

  28-Sizi yaratmak mı daha zordur, yoksa göğü yaratmak mı? Ki onu Allah bina edip yükseltmiş ve ona şekil vermiştir.

  29-Gecesini karanlık yapmış, gündüzünü aydınlatmıştır.

  30-Ardından yeri düzenlemiştir.

  31-Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir.

  32-Dağları yerleştirmiştir.

  33-Bunları sizin ve hayvanlarınızın geçinmesi için yapmıştır.

  34-Güç yetirilemeyen en büyük baskın geldiği zaman, o gün, insan ne uğurda çalıştığını anlar.

  35-Güç yetirilemeyen en büyük baskın geldiği zaman, o gün, insan ne uğurda çalıştığını anlar.

  36-Cehennem her bakanın göreceği şekilde gösterilir.

  37-İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

  38-İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

  39-İşte, azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir.

  40-Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

  41-Ama kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir.

  42-Senden kıyametin ne zaman gelip çatacağını sorarlar.

  43-Nerde senden onu anlatması?

  44-Onun bilgisi Rabbine aittir.

  45-Sen sadece kıyametten korkanı uyaransın.

  46-Kıyameti gördükleri gün dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış olduklarını sanırlar.

 • Diyanet Vakfı

  1-Söküp çıkaranlara, andolsun;

  2-Yavaşça çekenlere,

  3-Yüzdükçe yüzenlere,

  4-Yarıştıkça yarışanlara,

  5-Derken iş düzenleyenlere.

  6-Birinci üflemenin (kainatı) sarstığı,

  7-Onu ikinci üflemenin takip ettiği gün,

  8-İşte o gün yürekler kaygıdan oynar,

  9-Gözler yorgun düşer.

  10-Diyorlar ki, "Öldükten sonra biz, (dünyadaki) ilk halimize mi döndürüleceğiz,

  11-(Hem de) çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

  12-"O zaman bu, ziyanlı bir dönüş olur" dediler.

  13-Bu dönüş, sadece bir seslenmeye bakar.

  14-Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.

  15-(Habibim!) Sana Musa'nın haberi geldi mi?

  16-Kutsal vadi Tuva'da Rabbi ona şöyle seslenmişti:

  17-Firavun'a git! Çünkü o çok azdı.

  18-De ki: Nasıl arınmağa gönlün var mı?

  19-Seni Rabbimin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ondan korkarsın.

  20-Ve ona en büyük mucizeyi gösterdi.

  21-(O ise) hemen yalanladı ve isyan etti.

  22-Sonra (inkar için) olanca çabasını göstererek sırtını döndü.

  23-Derhal (adamlarını) topladı ve (onlara) bağırdı:

  24-Ben, sizin en yüce Rabbinizim! dedi.

  25-Allah onu, (herkese ibret olarak) dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.

  26-Elbette bunda, korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

  27-Sizi yaratmak mı daha güç, yoksa gökyüzünü yaratmak mı, ki onu Allah bina etti,

  28-Onu yükseltti, düzene koydu,

  29-Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı.

  30-Ondan sonra da yerküreyi döşedi,

  31-Yerden suyunu ve otlağını çıkardı,

  32-Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi.

  33-Kendiniz ve hayvanlarınız için bir faydalanma olmak üzere.

  34-Her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit,

  35-İnsanın yapıp ettiklerini hatırlayacağı gün,

  36-Ve görene cehennem açık bir şekilde gösterilmiştir.

  37-Artık kim azmışsa,

  38-Ve dünya hayatını ahirete tercih etmişse,

  39-Şüphesiz cehennem(onun için) tek barınaktır.

  40-Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştırmış kimse için,

  41-Şüphesiz cennet(onun) yegane barınağıdır.

  42-Sana kıyameti sorarlar: Gelip çatması ne zamandır? (derler.)

  43-Sen onu nereden bilip bildireceksin!

  44-Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir.

  45-Sen ancak ondan korkanları uyarırsın.

  46-Kıyamet gününü gördüklerinde (dünyada) sadece bir akşam vakti ya da kuşluk zamanı kadar kaldıklarını sanırlar.

 • Edip Yüksel

  1-Andolsun söküp çıkaranlara,

  2-Rahatça çekenlere,

  3-Yüzüp akanlara,

  4-Yarışıp birbirlerini geçenlere,

  5-Ve böylece emirleri uygulayanlara...

  6-O gün o sarsıntı sarsar.

  7-Ardından bir diğeri izler.

  8-O gün yürekler titrer.

  9-Gözleri ise alçalır.

  10-Derler ki, "Daha önceki halimize mi döndürüldük?"

  11-"Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha!?"

  12-"Öyleyse bu zararına bir dönüştür," derler.

  13-O bir tek dürtüşten ibarettir.

  14-Onlar uyanıvermişlerdir.

  15-Sana Musa'nın tarihi ulaştı mı?

  16-Rabbi, kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:

  17-"Firavun'a git; o azdı."

  18-"Ona de ki: Arınmayacak mısın?"

  19-"Seni Rabbine ileteyim de saygılı olasın."

  20-Ona büyük mucizeyi gösterdi.

  21-Fakat o yalanladı ve karşı geldi.

  22-Sonra, sırtını döndü, (aleyhte) çaba gösterdi.

  23-Toplayıp, ilan etti.

  24-"Ben sizin en yüce rabbinizim," dedi.

  25-Sonunda, ALLAH onu ahiret ve dünya cezasına çarptı.

  26-Kuşkusuz, saygı duyanlar için bunda bir ibret vardır.

  27-Siz mi, yoksa gök mü yaratılış açısından daha zorludur? Onu O yaptı.

  28-Onu alabildiğine yükseltti ve düzenledi.

  29-Gecesini kararttı, sabahını ise ortaya çıkardı.

  30-Ve yeri de yumurta biçimine soktu

  31-Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

  32-Dağları da çaktı.

  33-Tüm bunlar sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

  34-Büyük baskın geldiği zaman,

  35-O gün insan, neyin uğrunda çaba harcadığını anlar.

  36-Cehennem göz önüne çıkarılacaktır.

  37-Azgınlara,

  38-Ve dünya hayatını yeğleyenlere gelince.

  39-Gidilecek yer cehennem olacaktır.

  40-Rabbinin makamına karşı saygı duyan ve kendini kötü arzulardan alıkoyanlara gelince

  41-Gidilecek yer cennet olacaktır.

  42-Sana Saat (dünyanın sonu) ne zaman gerçekleşecektir diye soruyorlar.

  43-Onu bildirmek, (ey Muhammed) senin görevin değildir.

  44-Onun kararı Rabbine aittir.

  45-Senin görevin, sadece ondan korkanları uyarmaktır.

  46-Onu gördükleri gün, sanki (dünyada) bir akşam veya kuşluk vakti kadar kalmışlardır

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Andolsun şiddetle çekip çıkaranlara,

  2-Usulcacık çekenlere,

  3-Yüzüp yüzüp gidenlere,

  4-Yarışıp geçenlere,

  5-Derken bir iş çevirenlere kasem olsun (ki kıyamet var).

  6-O gün deprem sarsar,

  7-Onu ikinci bir sarsıntı izler.

  8-Yürekler vardır, o gün kaygıdan hoplar.

  9-Gözler kalkmaz saygıdan.

  10-Diyorlar ki: "Biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz?

  11-"Biz, çürümüş kemikler olduktan sonra ha?"

  12-"Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür." dediler.

  13-Fakat o bir tek haykırıştır.

  14-Bir de bakarsın hepsi meydandadır.

  15-Musa'nın haberi sana geldi mi?

  16-Hani Rabbi ona kutsal vaadi Tuva'da seslenmişti:

  17-"Haydi, demişti, git Firavun'a, çünkü o çok azdı."

  18-De ki: İster misin arınasın?

  19-Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın.

  20-Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi.

  21-Fakat Firavun yalanladı, karşı geldi.

  22-Sonra koşarak dönüp gitti.

  23-Derken adamlarını topladı da bağırdı:

  24-"Ben sizin en yüce Rabbinizim" dedi.

  25-Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi.

  26-Kuşkusuz bunda, saygı duyacaklar için bir ibret vardır.

  27-Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? Onu Allah bina etti.

  28-Tavanını yükseltti, onu bir düzene koydu.

  29-Gecesini kararttı, kuşluğunu çıkardı.

  30-Bundan sonra da yeryüzünü döşedi.

  31-Ondan suyunu ve otlağını çıkardı.

  32-Dağlarını oturttu.

  33-Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

  34-Fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit,

  35-O, insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün,

  36-Gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit,

  37-Artık her kim azgınlık etmiş,

  38-Ve dünya hayatını tercih etmişse,

  39-Kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir.

  40-Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden menetmiş ise,

  41-Kuşkusuz onun varacağı yer cennettir.

  42-Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye.

  43-Sen nerde, onu anlatmak nerde?!

  44-Onun son ilmi Rabbine aittir.

  45-Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın.

  46-Onlar o kıyameti görecekleri gün sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler.

 • Suat Yıldırım

  1-Var gücüyle koşanlar,

  2-Neş'e ve şevkle yürüyenler,

  3-Yüzüp yüzüp gidenler,

  4-Yarışıp geçenler

  5-İşleri düzenleyip yönetenler, hakkı için ki: (kıyamet gerçektir, hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz!)

  6-Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak!

  7-Onu izleyen ikinci üfleme herkesi mezarından kaldıracak!

  8-O gün kalpler güp güp atacak

  9-Gözler yere eğilecek

  10-İnkârcılar alay ederek şöyle derler: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!”

  11-İnkârcılar alay ederek şöyle derler: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!”

  12-İnkârcılar alay ederek şöyle derler: “Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz! O takdirde bu, bizim için ziyanlı bir dönüş olur!”

  13-Fakat olay (zor değil,) bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler! [17,52; 54,50; 16,77]

  14-Fakat olay (zor değil,) bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler! [17,52; 54,50; 16,77]

  15-Mûsa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi?

  16-Hani Rabbi ona kutlu Tuvâ vâdisinde şöyle seslenmişti:

  17-“Firavuna git, zira o iyice azdı!Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı?

  18-“Firavuna git, zira o iyice azdı!Ona de ki: kendini arındırmaya gönlün var mı?

  19-“İster misin Seni Rabbine kavuşturan yola vurayım.Böylece Sen de O'na saygı duyasın?” [7,104-105; 26,16-17; 26,23-28]

  20-Ona en büyük mûcizeyi gösterdi.

  21-Fakat o buna “yalan” dedi ve isyan etti.

  22-Sonra sırtını dönüp Mûsâ'ya karşı bir çalışma içine girdi.

  23-Adamlarını topladı ve onlara: “Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi. [26,29; 7,127]

  24-Adamlarını topladı ve onlara: “Sizin en yüce rabbiniz benim!” dedi. [26,29; 7,127]

  25-Allah da onu dünyada da, âhirette de şiddetle cezalandırdı.

  26-Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu.

  27-Siz ey haşri inkâr edenler: Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök âlemini mi?İşte bakın: Allah onu nasıl da sağlam bina etti! [40,57; 36,81]

  28-Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı.

  29-Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.

  30-Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı.

  31-Oradan sularını, otlaklarını çıkardı.

  32-Dağlarını oturttu.

  33-Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayat için yaptı.

  34-Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman,

  35-İnsan neyin peşinde koştuğunu anlar ama, artık iş işten geçer.

  36-Cehennem her görene, apaçık görünür.

  37-Artık kim azdıysa,

  38-Âhireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse,

  39-Onun varacağı yer, olsa olsa cehennemdir!

  40-Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa,ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,

  41-Onun varacağı yer de olsa olsa cennettir!

  42-Sana kıyamet saatini sorarlar: “Demir atması ne zaman?” diye.

  43-Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? [7,187]

  44-Onun sonu Rabbine varır, kesin bilgisi O'na aittir.

  45-Sana düşen sadece: ondan korkanı uyarmaktır.

  46-Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara:Yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada.

 • Süleyman Ateş

  1-Andolsun söküp çıkaranlara,

  2-Hemen çekip alanlara,

  3-Yüzüp gidenlere,

  4-Yarışıp, geçenlere,

  5-Derken işi düzenleyenlere!

  6-O gün o gürültü sarsar.

  7-Ardından başka bir gürültü gelir.

  8-O gün bazı yürekler çarpar.

  9-Gözleri (korkudan) aşağı kayar.

  10-Diyorlar ki: "Biz yine eski halimize döndürülecek miyiz?"

  11-Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha?

  12-Öyle ise bu, ziyanlı bir dönüştür! dediler.

  13-O (olay zor değil) bir tek haykırış(a bakmakta)dır.

  14-Hemen onlar uyanıklık alanındadırlar.

  15-Musa'nın haberi sana geldi mi?

  16-Hani Rabbi ona Kutsal Vadi'de, "Tuva"'da ünlemişti:

  17-Fir'avn'a git, çünkü o azdı.

  18-De ki: Arınmağa gönlün var mı?

  19-Seni Rabbin(in yolun)a ileteyim de O'ndan korkasın.

  20-Ona büyük mu'cizeyi gösterdi.

  21-Fakat o yalanladı, karşı geldi.

  22-Sonra sırtını döndü; (Musa'nın getirdiklerini iptal etmek için) çalışmağa koyuldu.

  23-(Adamlarını) Topladı, (onlara) bağırdı:

  24-Ben sizin en yüce Rabbinizim! dedi.

  25-Allah da onu, sonun ve ilkin (ahiretin ve dünyanın) azabıyle cezalandırdı.

  26-Şüphesiz bunda (Allah'tan) korkacak kimse için ibret vardır.

  27-Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz, yoksa gök mü? (Allah) onu yaptı.

  28-Kalınlığını (tavanını) yükseltti, onu düzenledi.

  29-Gecesini örtüp kararttı, kuşluğunu (güneşinin ışığını) açığa çıkardı.

  30-Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı.

  31-Ondan suyunu ve otlağını çıkardı,

  32-Dağları oturttu,

  33-Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

  34-Herşeyi bastıran o büyük felaket geldiği zaman,

  35-O gün insan, neyin peşinde koşmuş olduğunu hatırlar.

  36-Gören kimseler için cehennem ortaya çıkarılmıştır.

  37-Artık kim azmışsa,

  38-Ve şu yakın hayatı yeğlemişse,

  39-Onun barınağı cehennemdir.

  40-Ama kim Rabbinin divanında dur(up hesap ver)mekten korkmuş ve nefsi(ni) kötü heves(ler) den men'etmişse

  41-Onun barınağı da cennettir.

  42-Sana sa'atden soruyorlar: Demir atması (gelip çatması) ne zaman diye.

  43-Sen nerede, onun vaktini söylemek nerede?!

  44-Onun bilgisi Rabbine aittir.

  45-Sen ancak, ondan korkacak olanları uyarıcısın.

  46-Onlar onu gördükleri zaman sanki (dünyada) bir akşam veya onun kuşluk vaktinden fazla kalmamış gibi olurlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Yemin olsun, çekip koparanlara/yay çekenlere/kuyudan su çekenlere/bağsız-bekçisiz koşan atlara/ayrılık yüzünden hasret çekenlere/daldırıp daldırıp çıkaranlara,

  2-Yemin olsun, rahatça, incitmeden çekenlere/düğümü hünerle çözenlere/bir yerden bir yere gidenlere/coşkuyla iç çekenlere,

  3-Yemin olsun, boşlukta yahut suda yüzüp gidenlere,

  4-Derken öne geçip yarışı kazananlara,

  5-Bir iş ve oluşu çekip çevirenlere,

  6-Ki o gün şiddetle sarsacak olan saracaktır.

  7-Onu, ardısıra gelen izleyecektir.

  8-Bazı kalpler o gün kaygıdan titreyecektir.

  9-Onların gözleri yerlere eğilecektir.

  10-"Biz gerçekten bu çukurda eski halimize döndürülecek miyiz?" diyorlar.

  11-"Un-ufak kemikler haline geldikten sonra, öyle mi!"

  12-"Hüsran dolu bir dönüştür bu öyleyse!" diye konuştular.

  13-Oysaki o, sert bir komut sesinden ibarettir.

  14-Bir anda hepsi uyanıp ortaya geliverir.

  15-Ulaştı mı sana Mûsa'nın haberi?

  16-Hani, Rabbi ona, kutsal vadide, Tuva'da seslenmişti:

  17-"Firavun'a git! İyice azdı o."

  18-"De ki ona: 'Arınıp temizlenmeye ne dersin?"

  19-"Seni Rabbine kılavuzlayayım da gönülden ürperesin!"

  20-Derken, ona o en büyük mucizeyi gösterdi.

  21-Ama o yalanladı, isyan etti.

  22-Sonra, sırtını döndü; koşuyordu.

  23-Derken, bir araya toplayıp bağırdı.

  24-Dedi ki: "Ben sizin en yüce rabbinizim."

  25-Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.

  26-Kuşkusuz, bunda, içine ürperti düşen için tam bir ibret vardır.

  27-Siz mi daha zorsunuz yaratılışça, gök mü?

  28-Onu O yapıp kurdu. Onun boyunu yükseltti; ardından ona ahenk ve düzen verdi.

  29-Gecesini kararttı, kuşluğunu ortaya çıkardı.

  30-Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.

  31-Ondan suyunu, otlağını çıkardı.

  32-Dağları, demir atmış gibi oturttu;

  33-Sizin için ve hayvanlarınız için bir geçim aracı olarak.

  34-O güç yetmez büyük felaket geldiğinde,

  35-O gün insan, uğrunda gayret sarfettiği şeyi hatırlar.

  36-Gören kişi için cehennem apaçık ortaya çıkarılmıştır.

  37-Artık azmış olan,

  38-Ve iğreti hayatı yeğlemiş olan için,

  39-Cehennem, barınağın ta kendisidir.

  40-Rabbinin yüceliğinden korkup nefsini boş heveslerden yasaklamış olan içinse,

  41-Cennet, barınağın ta kendisidir.

  42-O saatten soruyorlar sana, "gelip demir atması ne zaman?" diye.

  43-Nerede sende, onu hatırlatacak şey!

  44-Ona ilişkin bilginin sonu Rabbine varır.

  45-Sen sadece, ondan korkanları uyaransın.

  46-Onu gördükleri gün onlar, dünyada sanki bir akşam veya onun kuşluk vaktinden başka kalmamışa dönerler.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

  (vennâzi`âti garḳâ.)

  2-وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

  (vennâşiṭâti neşṭâ.)

  3-وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا

  (vessâbiḥâti sebḥâ.)

  4-فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا

  (fessâbiḳâti sebḳâ.)

  5-فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا

  (felmüdebbirâti emrâ.)

  6-يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

  (yevme tercüfü-rrâcifeh.)

  7-تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

  (tetbe`uhe-rrâdifeh.)

  8-قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

  (ḳulûbüy yevmeiẕiv vâcifeh.)

  9-أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

  (ebṣâruhâ ḫâşi`ah.)

  10-يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ

  (yeḳûlûne einnâ lemerdûdûne fi-lḥâfirah.)

  11-أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً

  (eiẕâ künnâ `iżâmen neḫirah.)

  12-قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

  (ḳâlû tilke iẕen kerratün ḫâsirah.)

  13-فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

  (feinnemâ hiye zecratüv vâḥideh.)

  14-فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

  (feiẕâ hüm bissâhirah.)

  15-هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

  (hel etâke ḥadîŝü mûsâ.)

  16-إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

  (iẕ nâdâhü rabbühû bilvâdi-lmüḳaddesi ṭuvâ.)

  17-اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

  (iẕheb ilâ fir`avne innehû ṭagâ.)

  18-فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ

  (feḳul hel leke ilâ en tezekkâ.)

  19-وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ

  (veehdiyeke ilâ rabbike fetaḫşâ.)

  20-فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ

  (feerâhü-l'âyete-lkübrâ.)

  21-فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ

  (fekeẕẕebe ve`aṣâ.)

  22-ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ

  (ŝümme edbera yes`â.)

  23-فَحَشَرَ فَنَادَىٰ

  (feḥaşera fenâdâ.)

  24-فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

  (feḳâle ene rabbükümü-l'a`lâ.)

  25-فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ

  (feeḫaẕehü-llâhü nekâle-l'âḫirati vel'ûlâ.)

  26-إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ

  (inne fî ẕâlike le`ibratel limey yaḫşâ.)

  27-أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا

  (eentüm eşeddü ḫalḳan emi-ssemâü. benâhâ.)

  28-رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

  (rafe`a semkehâ fesevvâhâ.)

  29-وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

  (veagṭaşe leylehâ veaḫrace ḍuḥâhâ.)

  30-وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا

  (vel'arḍa ba`de ẕâlike deḥâhâ.)

  31-أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

  (aḫrace minhâ mâehâ vemer`âhâ.)

  32-وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

  (velcibâle ersâhâ.)

  33-مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

  (metâ`al leküm velien`âmiküm.)

  34-فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ

  (feiẕâ câeti-ṭṭâmmetü-lkübrâ.)

  35-يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ

  (yevme yeteẕekkeru-l'insânü mâ se`â.)

  36-وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ

  (vebürrizeti-lceḥîmü limey yerâ.)

  37-فَأَمَّا مَن طَغَىٰ

  (feemmâ men ṭagâ.)

  38-وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

  (veâŝera-lḥayâte-ddünyâ.)

  39-فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

  (feinne-lceḥîme hiye-lme'vâ.)

  40-وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ

  (veemmâ men ḫâfe meḳâme rabbihî venehe-nnefse `ani-lhevâ.)

  41-فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

  (feinne-lcennete hiye-lme'vâ.)

  42-يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

  (yes'elûneke `ani-ssâ`ati eyyâne mürsâhâ.)

  43-فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا

  (fîme ente min ẕikrâhâ.)

  44-إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا

  (ilâ rabbike müntehâhâ.)

  45-إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا

  (innemâ ente münẕiru mey yaḫşâhâ.)

  46-كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

  (keennehüm yevme yeravnehâ lem yelbeŝû illâ `aşiyyeten ev ḍuḥâhâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.