VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

En-Nebe Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Neyi birbirlerine sorup dururlar?

  2-Pek ulu haberi.

  3-Öylesine haber ki onlar, bu hususta aykırılığa düşmüşlerdir.

  4-Hayır, bilirler yakında.

  5-Gene de hayır, bilirler yakında.

  6-Yeryüzünü, hazır bir yaygı olarak yaymadık mı?

  7-Ve dağları, çiviler gibi çaktık.

  8-Ve sizi, çiftçift yarattık.

  9-Ve uykunuzu, vakitli bir istirahat zamanı kıldık.

  10-Ve geceyi, her şeyi örten bir örtü yaptık.

  11-Ve gündüzü de geçim zamanı.

  12-Ve üstünüzde, yedi sağlam yapı kurduk.

  13-Ve yalımyalım yanan bir kandil yarattık.

  14-Ve sıkılan bulutlardan şarılşarıl sular akıttık.

  15-Akıttık da o sayede tohumları, otları.

  16-Ve birbirine sarmaşdolaş bahçeleri, bağları meydana getirdik.

  17-Şüphe yok ki ayırma gününün vakti de tayin edilmiştir.

  18-O gün Sur üfürülür de gelirsiniz bölükbölük.

  19-Ve gök açılmış, kapılar haline gelmiştir.

  20-ve dağlar yürütülmüş, seraba dönmüştür.

  21-Şüphe yok ki cehennem pusudadır.

  22-Azanlara dönüp varılacak son yerdir.

  23-Yıllar boyunca kalırlar orada.

  24-Ne bir serinlik tadarlar, ne içilecek bir şey.

  25-Ancak bir kaynar su, ancak bir kan ve irin.

  26-Bir cezadır ki tam uygun.

  27-Şüphe yok ki onlar, hiçbir soru ummazlardı.

  28-Ve delillerimizi boyuna yalanlarlardı.

  29-Ve biz her şeyi birbir sayıp yazdık.

  30-Artık tadın, ancak azabınızı arttırırız sizin.

  31-Şüphe yok ki çekinenlere bir kurtuluş, bir kutluluk ve murada eriş yeri var.

  32-Bahçeler, üzümler.

  33-Ve memeleri yeni sertleşmiş yaşıt kızlar.

  34-Ve dopdolu kadeh.

  35-Ne boş bir söz duyarlar orada, ne birbirlerini yalanlama.

  36-Rabbinden, fazlasıyle bir lütuf ve ihsan.

  37-Göklerin ve yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir rahman, onun hitabına nail olmazlar.

  38-O gün, Ruh ve melekler, saf saf dururlar; konuşamazlar, ancak rahmanın izin verdiği konuşur ve gerçek söyler.

  39-Bugün, gerçektir, artık dileyen, dönüp Rabbinin tapısına varmaya bir vesile edinir.

  40-Şüphe yok ki biz sizi, yakın bir azapla korkutmadayız; o gün kişi, elleriyle hazırladığına bakar ve kafir de ne olurdu der, keşke toprak olaydım.

 • Ali Bulaç

  1-Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?

  2-O büyük haberi mi?

  3-Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.

  4-Hayır; yakında bileceklerdir.

  5-Yine hayır; yakında bileceklerdir.

  6-Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?

  7-Dağları da birer kazık?

  8-Sizi çift çift yarattık.

  9-Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

  10-Geceyi bir örtü yaptık.

  11-Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.

  12-Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.

  13-Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.

  14-Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan 'bardaktan boşanırcasına su' indirdik.

  15-Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.

  16-Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.

  17-Şüphesiz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.

  18-Sur'a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.

  19-O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.

  20-Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.

  21-Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.

  22-Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.

  23-Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır.

  24-Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.

  25-Kaynar sudan ve irinden başka.

  26-(İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,

  27-Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.

  28-Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.

  29-Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.

  30-Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;

  31-Gerçek şu ki, muttakiler için 'bir kurtuluş ve mutluluk' vardır.

  32-Nice bahçeler ve üzüm bağları.

  33-Göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

  34-Dopdolu kadehler.

  35-İçinde, ne 'boş ve saçma bir söz' işitirler, ne bir yalan.

  36-Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).

  37-Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.

  38-Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.

  39-İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.

  40-Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Kişinin kendi ellerinin önceden takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: "Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim" diyecek.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Neyi soruşturuyorlar?

  2-Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?

  3-Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri, büyük bir olay olan tekrar dirilme haberini mi?

  4-Hayır; şüphesiz görüp bileceklerdir.

  5-Yine hayır; elbette görüp bileceklerdir.

  6-Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı?

  7-Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı?

  8-Sizi çift çift yarattık;

  9-Uykunuzu dinlenme vakti kıldık;

  10-Geceyi bir örtü yaptık;

  11-Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık;

  12-Üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik;

  13-Parlak ışık veren güneşi varettik;

  14-Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.

  15-Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.

  16-Taneler, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için, yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur yağdırdık.

  17-Doğrusu, hüküm gününün vakti elbette tesbit edilmiştir.

  18-Sura üfürüldüğü gün hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

  19-Gökler kapı kapı açılacaktır.

  20-Dağlar yürütülüp serap olacaktır.

  21-Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.

  22-Cehennem, yalnız azgınları bekleyen yerdir. Dönecekleri yer orasıdır.

  23-Orada çağlar boyunca (nice devirler) kalacaklardır.

  24-Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin....

  25-Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin....

  26-Orada ne serinlik ne de içilecek bir şey tatmazlar; sadece kaynar su ve irin....

  27-Çünkü onlar, hesaba çekileceklerini sanmazlardı.

  28-Ayetlerimizi hep yalan sayıp dururlardı.

  29-Biz de herşeyi yazıp saymışızdır.

  30-Şöyle deriz: "Artık tadınız, bundan böyle size azabdan başka bir şey artırmayız."

  31-Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.

  32-Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.

  33-Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.

  34-Doğrusu, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara kurtuluş, bahçeler, bağlar, yaşıtlar ve dolu kadehler vardır.

  35-Orada boş ve yalan söz işitmezler.

  36-Bunlar Rabbinin katından, hesabları karşılığı verilenlerdir.

  37-O, göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. O, önünde kimsenin konuşmayacağı Rahman olan Allah'tır.

  38-Cebrail ve meleklerin dizi dizi durdukları gün, Rahman olan Allah'ın izni olmadan kimse konuşamayacaktır. Konuştuğu zaman da doğruyu söyleyecektir.

  39-İşte gerçek gün budur. Dileyen kimse, Rabbine götürecek bir yol benimser.

  40-Sizi, yakın gelecekteki bir azabla uyardık; o gün kişi elleriyle sunduğuna bakar ve inkarcı da: "Keşke toprak olaydım" der.

 • Diyanet Vakfı

  1-Birbirlerine neyi soruyorlar?

  2-O büyük haberden mi?

  3-(İnanıp inanmamakta) ayrılığa düşmektedirler.

  4-Hayır! Anlayacaklar!

  5-Yine hayır! Onlar anlayacaklar!

  6-Biz yeryüzünü bir döşek, yapmadık mı?

  7-Dağları da birer kazık.

  8-Sizi çifter çifter yarattık.

  9-Uykunuzu bir dinlenme kıldık.

  10-Geceyi bir örtü yaptık.

  11-Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.

  12-Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik.

  13-(Orada) alev alev yanan bir kandil yarattık.

  14-Sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.

  15-Size tohumlar, bitkiler, yetiştirmek için

  16-Ve ağaçları(birbirine) sarmaş dolaş bahçeler.

  17-Şüphesiz hüküm günü vakit olarak belirlenmiştir.

  18-Sur'a üflendiği gün, bölük bölük Allah'a gelirsiniz.

  19-Gökyüzü açılır ve orada pek çok kapılar oluşur;

  20-Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

  21-Şüphesiz, cehennem pusuda beklemektedir.

  22-Azgınların barınacağı yerdir (cehennem).

  23-(Azgınlar) orada çağlar boyu kalacaklar,

  24-Orada bir serinlik ya da (susuzluk gideren) bir içecek tatmazlar,

  25-Kaynar su ve irin (tadarlar).

  26-Ancak (dünyada yaptıklarına) uygun karşılık olarak.

  27-Çünkü onlar hesap gününü (geleceğini) ummazlardı.

  28-Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı.

  29-Biz ise her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır.

  30-Tadın! Bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

  31-Şüphesiz takva sahipleri için de başarı ödülü vardır.

  32-Bahçeler, bağlar,

  33-Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar,

  34-Ve içki dolu kase(ler).

  35-Onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler.

  36-Bunlar Rabbinin yeterli bir bağışı, mükafatıdır.

  37-O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmandır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir.

  38-Ruh (Cebrail) ve melekler saf saf olup durduğu gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar; konuşan da doğruyu söyler.

  39-İşte o, kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun.

  40-Biz, yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi: "Keşke toprak olsaydım!" diyecektir.

 • Edip Yüksel

  1-Neyi birbirlerine sorup duruyorlar?

  2-Büyük haberi mı?

  3-Ki onlar onda anlaşmazlık halindedirler.

  4-Hayır, öğreneceklerdir.

  5-Hayır, kesinlikle öğreneceklerdir.

  6-Yapmadık mı yeryüzünü bir beşik,

  7-Dağları da birer kazık?

  8-Sizi çiftler halinde yarattık.

  9-Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

  10-Geceyi bir örtü yaptık.

  11-Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

  12-Ve üstünüze yedi sağlam (göğü) kurduk.

  13-Parlayan bir lamba yerleştirdik.

  14-Bulutlardan ise şarıl şarıl yağmur indirdik.

  15-Ki onunla taneler ve bitkiler.

  16-Ve çeşit çeşit bahçeler çıkaralım.

  17-Yargılama Günü, belirlenmiş bir vakittedir.

  18-Sur'a üfürüldüğü gün, hepiniz bölük bölük gelirsiniz.

  19-Gök açılmış; kapı kapı olmuştur.

  20-Dağlar yürütülmüş; serap olmuştur.

  21-Cehennem ise gözetlemekte:

  22-Azgınlar için bir varış yeri olarak...

  23-Orada çağlar boyu kalacaklardır.

  24-Orada bir serinlik ve bir içecek bulamazlar;

  25-Ancak kaynar su ve acı bir yiyecek hariç.

  26-Yaptıklarına uygun bir karşılık olarak.

  27-Onlar bir hesap ummuyorlardı.

  28-Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

  29-Halbuki biz herşeyi sayıp yazmıştık.

  30-Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

  31-Erdemliler için kurtuluş vardır.

  32-Bağlar, bahçeler...

  33-Genç ve yaşıt eşler...

  34-Dolu kadehler...

  35-Orada ne bir boş söz ne de bir yalan işitmezler.

  36-Rabbinden bir karşılık; hesaplanmış bir armağandır.

  37-Göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir, Rahman'dır. Hiç bir davada O'na hitap edemezler.

  38-Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

  39-İşte gerçek gün budur. Dileyen, Rabbine doğru yol tutsun.

  40-Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkarcı ise, "Keşke toprak olsaydım!" der.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Birbirlerine neyi soruyorlar?

  2-O büyük haberden (kıyametten) mi?

  3-Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

  4-Hayır, ilerde bilecekler.

  5-Hayır hayır, ilerde bilecekler.

  6-Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

  7-Dağları da birer kazık kılmadık mı?

  8-Sizleri çift çift yarattık.

  9-Uykunuzu bir dinlenme yaptık.

  10-Geceyi bir örtü yaptık.

  11-Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.

  12-Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.

  13-İçlerine ışık saçan bir kandil astık.

  14-Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.

  15-Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.

  16-Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).

  17-Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.

  18-O gün Sûr'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

  19-Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.

  20-Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.

  21-Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.

  22-Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.

  23-Orada çağlarca kalacaklardır.

  24-Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.

  25-Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).

  26-Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.

  27-Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.

  28-Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.

  29-Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.

  30-(Onlara): "Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız" (denir).

  31-Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.

  32-Bahçeler var, bağlar var.

  33-Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.

  34-Dopdolu kadehler var.

  35-Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.

  36-(Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).

  37-O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmân'dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.

  38-O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.

  39-İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.

  40-Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: "Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım."

 • Suat Yıldırım

  1-Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?

  2-Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?

  3-Hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?

  4-Hayır! (İhtilafa ne hacet,) yakında anlayacaklar!

  5-Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler!

  6-Biz yeri bir döşek yapmadık mı?

  7-Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı?

  8-Hem, sizi çift yarattık. [30,21]

  9-Uykunuzu dinlenme yaptık.

  10-Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

  11-Geceyi bir örtü, gündüzü geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.

  12-Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik.

  13-Orada pırıl pırıl yanan bir lamba koyduk.

  14-Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.

  15-Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.

  16-Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye, sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.

  17-(İmdi bunları anladıysanız, hakkında ihtilaf ettiğiniz o mahşer dirilişini de anlarsınız. İşte bunları kim yapmışsa, ölüleri de O diriltecektir.) Evet, o “karar günü,” vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

  18-O gün sûra üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz.

  19-Gökler kapı kapı açılır (her tarafı kapı haline gelen gökten melâike orduları birden indirme yapar).

  20-Dağlar yürütülür, serab olur gider, her taraf dümdüz olur. [27,88; 101,5; 20,105-107; 18,47]

  21-Cehennem pusuda... her an eline düşecek avlarını gözlemektedir.

  22-Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır.

  23-Devirler boyunca orada kalacaklardır.

  24-Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar.

  25-İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar.

  26-Bu, yaptıklarının tam karşılığıdır.

  27-Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor (onu hesaba almıyorlardı).

  28-İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı.

  29-Biz de (her şeyi kaydettiğimiz gibi), onların yaptıklarını da tek tek tesbit ettik.

  30-Onun için onlara şöyle diyeceğiz: Yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın!Artık Bizden sizin azabınızı artırmaktan başka bir şey beklemeyin.

  31-Ama Allah'ı sayıp günahlıklardan sakınanlar, başarı ve mutluluğa ererler.

  32-Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. [38,52; 56,37]

  33-Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. [38,52; 56,37]

  34-Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var. [38,52; 56,37]

  35-Orada boş sözler, yalanlar işitmezler.

  36-İşte bu da Rabbinden mükâfat, yeter mi yeter!

  37-Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, O Rahman'dan bir mükâfattır.O’nun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur. [2,255; 11,105]

  38-O gün Rûh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında, asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.

  39-İşte bu, gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen, Rabbine varan yolu tutar, O'na sığınır.

  40-Biz, gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek,ve her şahıs önünde, yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kâfir: “Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım!” diyecek. [18,49; 75,13]

 • Süleyman Ateş

  1-Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar?

  2-O büyük haberden mi?

  3-Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.

  4-Hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.

  5-Sonra hayır (dedikleri gibi değil), yakında bilecekler.

  6-Yapmadık mı biz, Arzı bir beşik,

  7-Dağları birer kazık?

  8-Ve sizi çift çift yarattık.

  9-Uykunuzu dinlenme yaptık.

  10-Geceyi (sizi sarıp örten) bir giysi yaptık.

  11-Gündüzü de geçim zamanı yaptık.

  12-Üstünüzde yedi sağlam (gök) bina ettik.

  13-Ve (orada) parıl parıl parlayan bir lamba yarattık.

  14-Sıkışan(bulut)lardan şarıl şarıl su indirdik,

  15-Ki onunla çıkaralım: Dane(ler), bitki(ler),

  16-Ve (ağaçları) birbirine sarmaş dolaş bahçeler.

  17-Muhakkak ki (haklının, haksızın ayırdedileceği) hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir.

  18-O gün Sur'a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.

  19-Gök açılmış, kapı kapı olmuştur.

  20-Dağlar yürütülmüş, bir serab olmuştur.

  21-Cehennem de gözetleme yeri olmuş(suçluları gözetleyip durmakta)dır.

  22-Azgınların varacağı yerdir.

  23-Orada çağlar boyu kalacalardır.

  24-Orada ne bir serinlik, ne de içilecek bir şey tadarlar,

  25-Yalnız kaynar su ve irin (içerler);

  26-Yaptıklarına uygun bir ceza olarak.

  27-Çünkü onlar bir hesap (görüleceğini) ummuyorlardı.

  28-Ayetlerimizi de tamamen yalanlamışlardı.

  29-Biz de her şeyi sayıp yazmıştık.

  30-Şimdi tadın (yaptıklarınızın tadını), artık size azabdan başka bir şey artırmayacağız! So taste (of that which ye have earned). No increase do We give you save of torment.

  31-Korunanlar için de başarı ödülü vardır.

  32-Bahçeler, bağlar,

  33-Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.

  34-Ve dolu kadeh(ler).

  35-Orada ne boş söz ne de yalan işitirler;

  36-Rabbinden bir karşılık, yeterli bir bağış olarak.

  37-Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi, çok merhametli (Rab). O'nun (izni olmadan) huzurunda konuşamazlar.

  38-O gün Ruh ve melekler, sıra sıra dururlar. Ancak Rahman'ın izin verdiği konuşabilir, o da doğruyu söyler.

  39-İşte bu, hak günüdür. Artık dileyen, Rabbine varan bir yol tutar.

  40-Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. O gün kişi, ellerinin (yapıp) öne sürdüğü işlere bakar ve kafir: "Keşke ben, toprak olsaydım!" der.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?

  2-O büyük haberden mi?

  3-Ki onda tartışma içindedirler.

  4-Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.

  5-Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.

  6-Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?

  7-Dağları birer kazık yapmadık mı?

  8-Sizleri çiftler olarak yarattık.

  9-Sizin uykunuzu bir dinlenme/bir rahatlama/bir tür ölüm yaptık.

  10-Geceyi bir giysi yaptık.

  11-Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.

  12-Üstünüzde yedi sağlam/aşınmaz kurduk.

  13-Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.

  14-Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,

  15-Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;

  16-Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.

  17-Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.

  18-Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.

  19-Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.

  20-Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.

  21-Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.

  22-Azgınlar için bir barınak.

  23-Devirlerce kalacaklardır içinde.

  24-Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.

  25-Sadece kaynar su, atık su,

  26-Çok uygun bir karşılık olarak.

  27-Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.

  28-Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.

  29-Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.

  30-"Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız."

  31-Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.

  32-Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,

  33-Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,

  34-Dopdolu kadehler vardır.

  35-Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.

  36-Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.

  37-Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman'dır. O'nun huzurunda söze cüret edemezler.

  38-O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman'ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.

  39-İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!

  40-Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ

  (`amme yetesâelûn.)

  2-عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ

  (`ani-nnebei-l`ażîm.)

  3-الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

  (elleẕî hüm fîhi muḫtelifûn.)

  4-كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

  (kellâ seya`lemûn.)

  5-ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

  (ŝümme kellâ seya`lemûn.)

  6-أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

  (elem nec`ali-l'arḍa mihâdâ.)

  7-وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا

  (velcibâle evtâdâ.)

  8-وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

  (veḫalaḳnâküm ezvâcâ.)

  9-وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

  (vece`alnâ nevmeküm sübâtâ.)

  10-وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا

  (vece`alne-lleyle libâsâ.)

  11-وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

  (vece`alne-nnehâra me`âşâ.)

  12-وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

  (vebeneynâ fevḳaküm seb`an şidâdâ.)

  13-وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

  (vece`alnâ sirâcev vehhâcâ.)

  14-وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

  (veenzelnâ mine-lmü`ṣirâti mâen ŝeccâcâ.)

  15-لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا

  (linuḫrice bihî ḥabbev venebâtâ.)

  16-وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا

  (vecennâtin elfâfâ.)

  17-إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا

  (inne yevme-lfaṣli kâne mîḳâtâ.)

  18-يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

  (yevme yünfeḫu fi-ṣṣûri fete'tûne efvâcâ.)

  19-وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

  (vefütiḥati-ssemâü fekânet ebvâbâ.)

  20-وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا

  (vesüyyirati-lcibâlü fekânet serâbâ.)

  21-إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا

  (inne cehenneme kânet mirṣâdâ.)

  22-لِّلطَّاغِينَ مَآبًا

  (liṭṭâgîne meâbâ.)

  23-لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا

  (lâbiŝîne fîhâ aḥḳâbâ.)

  24-لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا

  (lâ yeẕûḳûne fîhâ berdev velâ şerâbâ.)

  25-إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا

  (illâ ḥamîmev vegassâḳâ.)

  26-جَزَاءً وِفَاقًا

  (cezâev vifâḳâ.)

  27-إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا

  (innehüm kânû lâ yercûne ḥisâbâ.)

  28-وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا

  (vekeẕẕebû biâyâtinâ kiẕẕâbâ.)

  29-وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

  (vekülle şey'in aḥṣaynâhü kitâbâ.)

  30-فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا

  (feẕûḳû felen nezîdeküm illâ `aẕâbâ.)

  31-إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

  (inne lilmütteḳîne mefâzâ.)

  32-حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا

  (ḥadâiḳa vea`nâbâ.)

  33-وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا

  (vekevâ`ibe etrâbâ.)

  34-وَكَأْسًا دِهَاقًا

  (veke'sen dihâḳâ.)

  35-لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا

  (lâ yesme`ûne fîhâ lagvev velâ kiẕẕâbâ.)

  36-جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

  (cezâem mir rabbike `aṭâen ḥisâbâ.)

  37-رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَـٰنِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا

  (rabbi-ssemâvâti vel'arḍi vemâ beynehüme-rraḥmâni lâ yemlikûne minhü ḫiṭâbâ.)

  38-يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

  (yevme yeḳûmü-rrûḥu velmelâiketü ṣaffâ. lâ yetekellemûne illâ men eẕine lehü-rraḥmânü veḳâle ṣavâbâ.)

  39-ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۖ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

  (ẕâlike-lyevmü-lḥaḳḳ. femen şâe-tteḫaẕe ilâ rabbihî meâbâ.)

  40-إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا

  (innâ enẕernâküm `aẕâben ḳarîbâ. yevme yenżuru-lmerü mâ ḳaddemet yedâhü veyeḳûlü-lkâfiru yâ leytenî küntü türâbâ.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.