VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Mearic Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-İsteyen biri, istedi gelip çatacak azabı.

  2-O azabı ki kafirlerin başından defedecek yok.

  3-Yüksek dereceler sahibi Allah'tandır.

  4-Melekler ve Ruh, kendilerine emredilen yere çıkarlar bir günde ki miktarı elli bin yıldır.

  5-Artık sabret güzel bir sabırla.

  6-Şüphe yok ki onlar uzak görürler onu.

  7-Ve bizse pek yakın görürüz onu.

  8-O gün gök, yağ tortusuna döner.

  9-Ve dağlar, atılmış renkrenk pamuğa benzer.

  10-Ve hiçbir dost, dostunu sormaz.

  11-Birbirlerini görüp tanırlar da ve suçlu, o günün azabına karşılık oğlunu da vermek ister.

  12-Eşini de, kardeşini de.

  13-Kendisini barındıran kabile halkını da.

  14-Ve kim varsa yeryüzünde hepsini de feda etmek ve sonra da kendini kurtarmak ister.

  15-Fakat imkanı yok; şüphe yok ki cehennem alevalev yanmadadır.

  16-Ne el bırakmadadır, ne ayak, ne et bırakmadadır, ne deri.

  17-Çağırır dönüp gideni.

  18-Ve toplayıp biriktireni.

  19-Şüphe yok ki insan haris yaratılmıştır.

  20-Bir şerre uğrarsa bağırır, sızlanır.

  21-Ve bir hayır elde ederse vermez, kıskanır.

  22-Ancak müstesnadır namaz kılanlar.

  23-Öylesine kılanlar ki namazlarını daima kılarlar.

  24-Ve öyle kişilerdir onlar ki mallarında malum bir hak var.

  25-İsteyene ve mahrum olana.

  26-Ve öyle kişilerdir onlar ki ceza gününü gerçek bilirler.

  27-Ve öyle kişilerdir onlar ki Rablerinin azabından korkarlar.

  28-şüphe yok ki Rablerinin azabından da kimse emin olamaz.

  29-Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını korurlar.

  30-Ancak eşleri ve temellük ettikleri müstesna ve artık bu hususta da kınanmazlar onlar.

  31-Bunlarda başkasını isteyenlere gelince, onlardır haddi aşanların ta kendileri.

  32-Ve öyle kişilerdir onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.

  33-Ve öyle kişilerdir onlar ki tanıklıklarında doğrudurlar.

  34-Ve öyle kişilerdir onlar ki namazlarını korurlar.

  35-İşte onlardır cennetlerde ağırlananlar.

  36-Ne oluyor kafirlere ki sana doğru koşmadalar.

  37-Sağdan ve soldan parçaparça ve bölükbölük.

  38-Onların her biri, Naim cennetine sokulacaklarını mı umuyorlar?

  39-Fakat imkanı yok; şüphe yok ki biz, onları, onların da bildikleri şeyden yarattık.

  40-Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.

  41-Onlardan daha hayırlısını, yerlerine geçirmeye ve kimse önümüze geçemez.

  42-Bırak artık onları dalsınlar daldıklarına ve oynasınlar oynadıklarıyla, kendilerine vaadedilen güne kavuşuncaya dek.

  43-O gün, kabirlerinden çıkarlar da koşmaya başlarlar, sanki dikilmiş hedeflere yelmedeler.

  44-Gözleri yerde, üstlerine aşağılık çökmüş; işte onlara vaadedilen gün, bugündür.

 • Ali Bulaç

  1-İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

  2-Kafirler için olan bu (azabı) geri çevirecek yoktur.

  3-(Bu azap) Yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır.

  4-Melekler ve Ruh (Cebrail), ona, süresi elli bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir.

  5-Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret.

  6-Çünkü, gerçekten onlar, bunu uzak görüyorlar.

  7-Biz ise, onu pek yakın görüyoruz.

  8-Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün;

  9-Dağlar da (etrafa uçuşmuş) rengarenk yün gibi olacak.

  10-(Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz.

  11-Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu-günahkar, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister;

  12-Kendi eşini ve kardeşini,

  13-Ve onu barındıran aşiretini de;

  14-Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa.

  15-Hayır; (hiçbiri kabul edilmez). Doğrusu o (cehennem), cayır cayır yanmakta olan ateştir:

  16-Başın derisini kavurup-soyar.

  17-Yüz çevirip arkasını döneni çağırır-durur.

  18-(Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı.

  19-Gerçekten, insan, 'bencil ve haris' olarak yaratıldı.

  20-Kendisine bir şer (kötülük) dokunduğu zaman feryadı basar.

  21-Ona bir hayır dokunduğunda engelleyici olur (veya cimrilik eder).

  22-Ancak namaz kılanlar hariç;

  23-Ki onlar, namazlarında süreklidirler.

  24-Ve onların mallarında belirli bir hak vardır:

  25-Yoksul ve yoksun olan(lar)için.

  26-Onlar, din gününü tasdik etmektedirler.

  27-Rablerinin azabına karşı (daimi) bir korku duymaktadırlar.

  28-Şüphesiz Rablerinin azabından emin olunamaz.

  29-Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

  30-Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka; çünkü onlar (bunlardan dolayı) kınanmazlar.

  31-Fakat bunun ötesini arayanlar, artık onlar sınırı çiğneyenlerdir.

  32-(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

  33-Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

  34-Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır.

  35-İşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır.

  36-Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki, boyunlarını sana uzatıp koşuyorlar.

  37-Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde.

  38-Onlardan her biri, nimetlerle donatılmış cennete gireceğini mi umuyor (tamah ediyor)?

  39-Hayır; doğrusu Biz onları bildikleri şeyden yarattık.

  40-Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;

  41-Onların yerine kendilerinden daha hayırlılarına getirip-değiştirmeye. Üstelik Bizim önümüze geçilemez.

  42-Şu halde sen, kendilerine vadedilen (azap) günlerine kavuşuncaya kadar onları bırak; dalıp-oynasınlar, oyalansınlar.

  43-Kabirlerinden koşarcasına çıkarılacakları gün, sanki onlar dikili birşeye yönelmiş gibidirler.

  44-Gözleri 'korkudan ve dehşetten düşük' yüzlerini de bir zillet kaplamış; işte bu, kendilerine vadedilmekte olan (kıyamet ve azap) günüdür.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

  2-Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

  3-Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

  4-Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

  5-Güzel güzel sabret;

  6-Doğrusu inkarcılar azabı uzak görüyorlar.

  7-Ama biz onu yakın görmekteyiz.

  8-Gök, o gün, erimiş maden gibi olur.

  9-Dağlar da atılmış pamuğa döner.

  10-Hiç bir dost diğer bir dostunu sormaz.

  11-Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ve böylece kendisini kurtarmak ister.

  12-Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ve böylece kendisini kurtarmak ister.

  13-Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ve böylece kendisini kurtarmak ister.

  14-Onlar birbirlerine yalnız gösterilirler. Suçlu kimse o günün azabından kurtulmak için oğullarını, ailesini, kardeşini, kendisini barındırmış olan sülalesini ve yeryüzünde bulunan herkesi feda etmek ve böylece kendisini kurtarmak ister.

  15-Hayır, olmaz... Orada sırtını çevirip yüzgeri edeni, malını toplayıp kimseye hakkını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş vardır.

  16-Hayır, olmaz... Orada sırtını çevirip yüzgeri edeni, malını toplayıp kimseye hakkını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş vardır.

  17-Hayır, olmaz... Orada sırtını çevirip yüzgeri edeni, malını toplayıp kimseye hakkını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş vardır.

  18-Hayır, olmaz... Orada sırtını çevirip yüzgeri edeni, malını toplayıp kimseye hakkını vermeden saklayanı çağıran, deriyi soyup kavuran, alevli ateş vardır.

  19-İnsan gerçekten pek huysuz yaratılmıştır:

  20-Başına bir fenalık gelince feryat eder,

  21-Bir iyiliğe uğrarsa onu herkesten meneder;

  22-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  23-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  24-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  25-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  26-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  27-Ancak namaz kılıp namazlarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

  28-Doğrusu Rablerinin azabından kimse güvende değildir.

  29-Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

  30-Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

  31-Bu sınırları aşmak isteyenler, işte onlar, aşırı gidenlerdir.

  32-Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler,

  33-Şahidliklerini gereği gibi yapanlar,

  34-Namazlarına riayet edenler,

  35-İşte onlar, cennetlerde ikram olunacak kimselerdir.

  36-İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?

  37-İnkar edenlere ne oluyor, sana doğru sağdan soldan topluluklar halinde koşuşuyorlar?

  38-Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor?

  39-Hayır; doğrusu onları kendilerinin de bildikleri şeyden yaratmışızdır.

  40-Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.

  41-Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.

  42-Onları bırak; kendilerine söz verilen güne kavuşmalarına kadar dalıp oynasınlar.

  43-Kabirlerden çabuk çabuk çıkacakları gün, gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak sanki dikili taşlara doğru koşarlar. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.

  44-Kabirlerden çabuk çabuk çıkacakları gün, gözleri dönmüş, yüzlerini zillet bürümüş olarak sanki dikili taşlara doğru koşarlar. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.

 • Diyanet Vakfı

  1-Bir soran inecek azabı sordu:

  2-İnkarcılar için; ki onu savacak yoktur,

  3-Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından.

  4-Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

  5-(Resulüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

  6-Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.

  7-Biz ise onu yakın görmekteyiz.

  8-O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.

  9-Dağlar da atılmış yüne döner.

  10-Dost, dostu sormaz.

  11-Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkar kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını,

  12-Karısını ve kardeşini,

  13-Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini

  14-Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.

  15-Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.

  16-Derileri kavurup soyar.

  17-Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!

  18-(Servet) toplayıp yığan kimseyi!.

  19-Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

  20-Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.

  21-Ona imkan verildiğinde ise pinti kesilir.

  22-Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar,

  23-Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;).

  24-Mallarında, belli bir hak vardır,

  25-Saile ve mahruma(vermek için).

  26-Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar;

  27-Rab'lerinin azabından korkanlar,

  28-Ki Rab'lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz;

  29-Irzlarını koruyanlar

  30-Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz;

  31-Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir,

  32-Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

  33-Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

  34-Namazlarını koruyanlar;

  35-İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.

  36-(Resulüm!) O kafirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar?

  37-Bölük bölük sağından ve solundan(gelip etrafını sarıyorlar)

  38-Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

  39-Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler).

  40-Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:

  41-Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

  42-Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar.

  43-O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar.

  44-Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde. İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür!

 • Edip Yüksel

  1-Sorgulayan birisi, gerçekleşecek azabı sordu.

  2-Onu inkarcılardan savacak kimse yoktur.

  3-Yükseliş Yollarının Sahibi olan ALLAH'tandır.

  4-Melekler ve ruh (vahiy/komutlar/Cebrail), elli bin yıla eşit bir gün içinde O'na yükselir.

  5-Şimdi sen güzelce sabret.

  6-Onlar onu uzak görüyorlar.

  7-Biz ise onu yakın görüyoruz.

  8-Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

  9-Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

  10-Dost dostun durumunu sormaz.

  11-Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister: Oğullarını,

  12-Eşini, kardeşini,

  13-Kendisini yetiştiren tüm akrabalarını,

  14-Ve yeryüzünde bulunan herkesi, ki kurtulsun.

  15-Hayır, o alevli ateştir.

  16-Yakmak için isteklidir...

  17-Çağırır, sırtını dönüp gideni,

  18-Toplayıp kasaya saklayanı.

  19-Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir.

  20-Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümidini keser.

  21-Kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir.

  22-Ancak namaz kılanlar hariç:

  23-Onlar ki namazlarını kaçırmazlar;

  24-Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,

  25-İsteyen yoksula ve yoksuna...

  26-Onlar Din Gününü doğrularlar;

  27-Rab'lerinin azabından çekinirler;

  28-Rab'lerinin azabına güven olmaz.

  29-Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

  30-Ancak eşleri, yahut yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi olduklari hariç; onlardan dolayı yerilmezler.

  31-- bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir-

  32-Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

  33-Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

  34-Namazlarına özen gösterirler.

  35-Onlar cennetlerde ağırlanırlar.

  36-Peki şimdi inkarcılara ne oluyor da senin önünde koşuşuyorlar?

  37-Sağdan, soldan gruplar halinde...

  38-Herbiri, nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

  39-Asla; biz onları yarattık, bildikleri şeyden...

  40-Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...

  41-Onları, kendilerinden daha iyilerle değiştirmeye... Bizi kimse yenemez

  42-Bırak onları, kendilerine söz verilen gün ile karşı karşıya gelinceye kadar dalsınlar, oynasınlar.

  43-O gün mezarlarından hızlı hızlı çıkarlar; kurban taşına sürülüyorlarmış gibi...

  44-Gözleri dönmüş, kendilerini utanç sarmış olarak. İşte bu, onlara söz verilmiş olan gündür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Bir isteyen, olacak azabı istedi.

  2-Kâfirler için onu savacak yok.

  3-O, derece ve makamların sahibi Allah'tandır.

  4-Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde ona çıkar.

  5-O halde güzel bir sabır ile sabret.

  6-Çünkü onlar onu uzak görürler.

  7-Biz ise onu yakın görüyoruz.

  8-O gün gök erimiş bir maden gibi olur.

  9-Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur.

  10-Dost dostun halini soramaz.

  11-Birbirlerine gösterilirler. Suçlu o günün azabından kurtulmak için fidye vermek ister; oğullarını,

  12-Eşini ve kardeşini,

  13-Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,

  14-Ve yeryüzünde bulunanların hepsini ki, tek kendini kurtarabilsin.

  15-Hayır, o alevlenen bir ateştir.

  16-Derileri kavurur, soyar.

  17-Çağırır, sırtını dönüp gideni,

  18-Mal toplayıp kasada yığanı,

  19-Doğrusu insan dayanıksız ve huysuz yaratılmıştır.

  20-Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır.

  21-Kendisine hayır dokundu mu cimrilik eder.

  22-Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

  23-Onlar ki namazlarını sürekli kılarlar.

  24-Onların mallarında belli bir hak vardır,

  25-Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

  26-Onlar ki ceza gününü tasdik ederler.

  27-Rablerinin azabından korkarlar.

  28-Çünkü Rablerinin azabından emin olunmaz.

  29-Onlar ki ırzlarını korurlar.

  30-Ancak zevcelerine ve cariyelerine karşı hariç. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar.

  31-Bundan ötesini isteyenler, var ya işte onlar haddi aşanlardır.

  32-Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

  33-Şahitliklerinde dürüsttürler.

  34-Namazlarına devam ederler.

  35-İşte bunlar cennetlerde ağırlanırlar.

  36-Şimdi ne oluyor o inkâr edenlere ki, sana doğru boyunlarını uzatarak koşuyorlar:

  37-Sağdan ve soldan bölük bölük.

  38-Onlardan herbiri, bir nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

  39-Hayır, biz onları bildikleri şeyden yarattık.

  40-Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

  41-Onları kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirebiliriz ve bizim önümüze geçilmez.

  42-O halde bırak onları, kendilerine vaad edilen günlerine kavuşuncaya kadar dalıp oynayadursunlar.

  43-O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki putlara gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.

  44-Gözleri düşük, kendilerini bir alçaklık saracak da saracak. İşte onlara vaad edilen gün, o gündür.

 • Suat Yıldırım

  1-Biri çıkıp gelecek azabı sordu. [22,47; 38,16]

  2-O azap ki onu, kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur.

  3-Çünkü bu azap, yüceler yücesi Allah'tan gelecektir.

  4-Melekler ve Rûh, O'nun Arş’ına; miktarı ellibin sene olan bir günde yükselirler. [32,5; 22,47]

  5-O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır.

  6-Onlar, o günü çok uzakta zannediyorlar, ama Biz yakın olduğunu biliyoruz.

  7-Onlar, o günü çok uzakta zannediyorlar, ama Biz yakın olduğunu biliyoruz.

  8-O gün gök erimiş maden gibi olur,

  9-Dağlar ise atılmış rengârenk yüne döner. [101,5]

  10-Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. [31,33; 40,18; 23,101; 80,34-37]

  11-Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. [31,33; 40,18; 23,101; 80,34-37]

  12-Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. [31,33; 40,18; 23,101; 80,34-37]

  13-Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. [31,33; 40,18; 23,101; 80,34-37]

  14-Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun hâlini sormaz.Her mücrim o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini,kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. [31,33; 40,18; 23,101; 80,34-37]

  15-Lâkin ne mümkün! O cehennem alev alev yanan bir ateştir.

  16-Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar.

  17-İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır.

  18-İmana sırtını dönüp haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı o ateş kendine çağırır.

  19-Gerçekten insan cimri olarak yaratılmıştır.

  20-Başı derde düştü mü sızlanır durur.

  21-Ama servet sahibi olunca da pinti kesilir.

  22-Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir.

  23-Ancak namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir.

  24-Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

  25-Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

  26-Onlar hesap gününü tasdik ederler.

  27-Onlar Rab'lerinin cezasından korkarlar. [23,57; 51,19]

  28-Çünkü Rab'lerinin azabından kimse emin olamaz.

  29-Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

  30-Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

  31-Ama bu sınırın ötesine geçenler haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar.

  32-Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

  33-Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.

  34-Onlar namazlarına tam dikkat ederler.

  35-İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar.

  36-O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.

  37-O kâfirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar.

  38-Onlardan her biri (iman etmeden) naîm cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor?

  39-(Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz). Çünkü Biz onları da, öbür insanlar gibi, o bildikleri nesneden, meniden yarattık. [77,20; 86,5-10]

  40-Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. [40,57; 75,3-4; 56,60-61]

  41-Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. [40,57; 75,3-4; 56,60-61]

  42-Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vâd edilen gün gelinceye kadar bâtıla dalsın, oynasınlar.

  43-O gün onlar kabirlerinden çıkıp sür'atle sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar.

  44-Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır.İşte kendilerine vâd edilen gün, bugündür.

 • Süleyman Ateş

  1-Bir soran, inecek azabı sordu:

  2-Kafirler için, ki onu savacak yoktur,

  3-Yükselme derecelerinin sahibi Allah'tan.

  4-Melekler ve Ruh, miktarı elli bin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar.

  5-Şimdi sen güzelce sabret.

  6-Onlar onu uzak görüyor(lar).

  7-Biz ise onu yakın görüyoruz.

  8-O gün gök, erimiş maden gibi olur.

  9-Dağlar, renkli yün gibi olur.

  10-Dost dostun halini sormaz.

  11-Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdine düştüğünden, başkasıyle ilgilenemez). Suçlu ister ki o günün azabından (kurtulmak için) fidye versin: Oğullarını,

  12-Eşini ve kardeşini,

  13-Kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini,

  14-Ve yeryüzünde bulunanların hepsini (versin) de tek kendisini kurtarsın.

  15-Hayır! O (ateş), alevlenen bir ateştir.

  16-Derileri kavurur, soyar.

  17-(Kendine) Çağırır; sırtını dönüp gideni,

  18-(Mal) Toplayıp kasada yığanı!

  19-Doğrusu insan hırslı (ve huysuz) yaratılmıştır.

  20-Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır,

  21-Kendisine hayır dokundu mu yardım etmez (sıkı sıkı tutar).

  22-Ancak namaz kılanlar bunun dışındadır.

  23-Onlar ki: Namazlarını sürekli kılarlar (aksatmazlar).

  24-Onların mallarında belli bir hisse vardır:

  25-Saile ve mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana).

  26-Ceza gününü tasdik ederler,

  27-Rablerinin azabından korkarlar.

  28-Çünkü Rablerinin azabına güven olmaz.

  29-Irzlarını korurlar.

  30-Yalnız eşlerine, ya da ellerinin altında bulunan(cariyelerin)e karşı (korumazlar. Bundan ötürü de) onlar kınanmazlar.

  31-Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar (sınırı) aşanlardır.

  32-Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.

  33-Şahidliklerini yaparlar.

  34-Namazlarını korurlar.

  35-İşte onlar cennetlerde ağırlanırlar.

  36-Nankörlere ne oluyur ki sana doğru koşuyorlar?

  37-Sağdan, soldan, ayrı ayrı gruplar halinde (gelip etrafını sarıyorlar)?

  38-Onlardan her biri, ni'met cennetine sokulacağını mı umuyor?

  39-Hayır! Öyle şey yok! Biz onları bildikleri şeyden yarattık.

  40-Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter:

  41-Onları, kendilerinden daha hayırlı olanlarla değiştirmeğe. Bizim önümüze geçilmez (bize engel olunamaz).

  42-Bırak onları kendilerine va'dedilen günlerine kavuşuncaya kadar dalsın, oynasınlar.

  43-O gün kabirlerden hızlı hızlı çıkarlar. Onlar dikilen(putlara yahut hedef)lere doğru koşar gibi (koşarlar).

  44-Gözleri düşük, yüzlerini alçaklık bürümüş bir durumda. İşte onlara va'dedilen gün, bugündür.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Soran birisi, geleceği kuşkusuz azabı sordu.

  2-Küfre sapanlar içindir o. Yoktur onu savacak.

  3-Yükselme boyutlarının/derecelerinin sahibi Allah'tandır o.

  4-Melekler ve Rûh, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler O'na.

  5-Artık güzel bir sabırla sabret!

  6-Onlar onu çok uzak görüyorlar.

  7-Biz ise onu çok yakın görüyoruz.

  8-O gün gök, erimiş bir maden gibi olur.

  9-Dağlar, atılmış, renkli yün gibi olur.

  10-En yakın dostlar birbirlerinin halini sormaz/bir dost bir dostundan bir şey isteyemez.

  11-Birbirlerine gösterilirler. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını fidye vermeyi bile ister.

  12-Eşini, kardeşini,

  13-Kendisini kucaklayıp barındıran ailesini.

  14-Ve yeryüzündeki insanların tümünü fidye verip kendisini kurtarmayı ister.

  15-Hayır, hayır! O, alevlenen bir ateştir.

  16-Yakar-kavurur deriyi/koparıp götürür kolu-bacağı.

  17-Çağırır, sırtını dönüp uzaklaşanı,

  18-Toplayıp kasada yığanı/depolayanı.

  19-İşin gereği şu ki insan; aceleci/hırslı/sabırsız/ tahammülsüz yaratılmıştır.

  20-Kendisine kötülük/hoşnutsuzluk dokununca basar bağırır.

  21-Kendisine hayır ve nimet ulaşınca ondan başkalarının yararlanmasına engel olur.

  22-Namazlarını/dualarını yerine getirenler müstesna.

  23-Bunlar, namazlarında/dualarında süreklidirler.

  24-Bunların mallarında belirli bir hak vardır:

  25-Yoksul ve yoksun için.

  26-Bunlar, din gününü içtenlikle doğrularlar.

  27-Bunlar, yalnız Rablerinin azabından ürperirler.

  28-Gerçekten de Rablerinin azabı emin olunmayacak bir azaptır.

  29-Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar.

  30-Ancak onlar, eşleriyle, akitlerinin sahip olduğu şeyler konusunda kınanamazlar.

  31-Kim bunun ötesini isterse, işte böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir.

  32-Bunlar, kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar.

  33-Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar.

  34-Ve bunlar, namazlarını/dualarını korurlar.

  35-İşte bunlar cennetlerde ikram göreceklerdir.

  36-O nankörlere ne oluyor ki, sana doğru, o yandan, bu yandan boyunlarını uzatarak geliyorlar;

  37-Sağdan ve soldan parçalar halinde.

  38-Onlardan herbiri nimet bahçesine konulacağını mı umuyor?

  39-Hayır, ummasınlar! Gerçek şu ki biz onları, bildikleri şeyden yarattık.

  40-İş, onların sandığı gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki, biz gerçeketen gücü yetenleriz;

  41-Onları kendilerinden daha üstün olanlarla değiştirmeye... Ve biz önüne geçilebilecekler değiliz.

  42-Bırak onları! Dalsınlar, oynasınlar kendileri için belirlenen günlerine ulaşıncaya kadar.

  43-O gün, kabirlerden fırlayarak çıkarlar. Dikilmiş putlara doğru akın akın gider gibidirler.

  44-Gözleri yere eğik; bir zillet kuşatmıştır onları. İşte bu gündür onlara vaat edilmiş olan.

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

  (seele sâilüm bi`aẕâbiv vâḳi`.)

  2-لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

  (lilkâfirîne leyse lehû dâfi`.)

  3-مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

  (mine-llâhi ẕi-lme`âric.)

  4-تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

  (ta`rucü-lmelâiketü verrûḥu ileyhi fî yevmin kâne miḳdâruhû ḫamsîne elfe seneh.)

  5-فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

  (faṣbir ṣabran cemîlâ.)

  6-إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا

  (innehüm yeravnehû be`îdâ.)

  7-وَنَرَاهُ قَرِيبًا

  (venerâhü ḳarîbâ.)

  8-يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ

  (yevme tekûnü-ssemâü kelmühl.)

  9-وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

  (vetekûnü-lcibâlü kel`ihn.)

  10-وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

  (velâ yes'elü ḥamîmün ḥamîmâ.)

  11-يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ

  (yübeṣṣarûnehüm. yeveddü-lmücrimü lev yeftedî min `aẕâbi yevmiiẕim bibenîh.)

  12-وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

  (veṣâḥibetihî veeḫîh.)

  13-وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ

  (vefeṣîletihi-lletî tü'vîh.)

  14-وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ

  (vemen fi-l'arḍi cemî`an ŝümme yüncîh.)

  15-كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ

  (kellâ. innehâ leżâ.)

  16-نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

  (nezzâ`atel lişşevâ.)

  17-تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ

  (ted`û men edbera vetevellâ.)

  18-وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ

  (veceme`a feev`â.)

  19-إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

  (inne-l'insâne ḫuliḳa helû`â.)

  20-إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

  (iẕâ messehü-şşerru cezû`â.)

  21-وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا

  (veiẕâ messehü-lḫayru menû`â.)

  22-إِلَّا الْمُصَلِّينَ

  (ille-lmüṣallîn.)

  23-الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

  (elleẕîne hüm `alâ ṣalâtihim dâimûn.)

  24-وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

  (velleẕîne fî emvâlihim ḥaḳḳum ma`lûm.)

  25-لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

  (lissâili velmaḥrûm.)

  26-وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

  (velleẕîne yüṣaddiḳûne biyevmi-ddîn.)

  27-وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

  (velleẕîne hüm min `aẕâbi rabbihim müşfiḳûn.)

  28-إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

  (inne `aẕâbe rabbihim gayru me'mûn.)

  29-وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

  (velleẕîne hüm lifürûcihim ḥâfiżûn.)

  30-إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

  (illâ `alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânühüm feinnehüm gayru melûmîn.)

  31-فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

  (femeni-btegâ verâe ẕâlike feülâike hümü-l`âdûn.)

  32-وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

  (velleẕîne hüm liemânâtihim ve`ahdihim râ`ûn.)

  33-وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

  (velleẕîne hüm bişehâdetihim ḳâimûn.)

  34-وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

  (velleẕîne hüm `alâ ṣalâtihim yüḥâfiżûn.)

  35-أُولَـٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

  (ülâike fî cennâtim mükramûn.)

  36-فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ

  (femâ lilleẕîne keferû ḳibeleke mühti`în.)

  37-عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ

  (`ani-lyemîni ve`ani-şşimâli `izîn.)

  38-أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

  (eyaṭme`u küllü-mriim minhüm ey yüdḫale cennete ne`îm.)

  39-كَلَّا ۖ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

  (kellâ. innâ ḫalaḳnâhüm mimmâ ya`lemûn.)

  40-فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ

  (felâ uḳsimü birabbi-lmeşâriḳi velmegâribi innâ leḳâdirûn.)

  41-عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

  (`alâ en nübeddile ḫayram minhüm vemâ naḥnü bimesbûḳîn.)

  42-فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

  (feẕerhüm yeḫûḍû veyel`abû ḥattâ yülâḳû yevmehümü-lleẕî yû`adûn.)

  43-يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ

  (yevme yaḫrucûne mine-l'ecdâŝi sirâ`an keennehüm ilâ nüṣubiy yûfiḍûn.)

  44-خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

  (ḫâşi`aten ebṣâruhüm terheḳuhüm ẕilleh. ẕâlike-lyevmü-lleẕî kânû yû`adûn.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.