VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Vakia Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Ansızın kopacak kıyamet kopunca.

  2-Kopacağına dair söylenen sözlerde yalan yok.

  3-Halkı alçaltır, yüceltir.

  4-Yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılınca.

  5-Ve dağlar, paramparça olunca.

  6-Dağılmış zerre zerre toz haline gelince.

  7-Artık üç bölük olursunuz siz.

  8-Sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

  9-Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

  10-Ve bir de ileri geçenler ki herkesi geçmişlerdir.

  11-Onlardır mabutlarına yaklaştırılanlar.

  12-Naim cennetlerinde.

  13-Öncekilerin birçoğu.

  14-Sonra gelenlerdense azı onlardan.

  15-Altınlarla, mücevherlerle bezenmiş tahtlarda otururlar.

  16-Onlara yaslanırlar, birbirlerine karşı.

  17-İhtiyarlamıyan delikanlı hizmetçiler dolaşır etraflarında.

  18-Kaynağından doldurulmuş şaraplarla dolu taslarla ve ibriklerle ve kadehlerle.

  19-O şaraptan başları da ağrımaz ve sarhoş da olmazlar.

  20-Beğendikleri meyvelerden.

  21-İstedikleri kuş etlerinden sunulur onlara.

  22-Ve onlara kara gözlü huriler de var ki.

  23-Sanki haznelerde saklanmış inciler.

  24-Yaptıklarına karşılık.

  25-Orada boş ve çirkin bir söz de duymazlar, günaha ait bir söz de.

  26-Ancak, esenlik size, esenlik denir.

  27-Ve sağ taraf ehli, ama ne de sağ taraf ehli.

  28-Dikensiz sedir ağaçlarıyla.

  29-Ve meyveleri birbirine yaslanıp istiflenmiş muz ağaçlarıyla dolu bir yerdedir onlar.

  30-Ve uzayıp giden bir gölgelik.

  31-Ve çağlayaçağlaya akan sular.

  32-Ve birçok meyveler.

  33-Ne biter, zamanları geçer, ne yiyene yeme denir, yeter.

  34-ve yüksek döşekler.

  35-Şüphe yok ki biz, onların eşlerini de yeniden yarattık.

  36-Onları, kız oğlan kız olarak halkettik.

  37-Cilveli, şirin sözlü, eşlerine aşık ve onlarla yaşıt kıldık.

  38-Sağ taraf ehli için.

  39-Onlarda, evvelkilerden de birçok topluluk var.

  40-Ve sonra gelenlerden de birçok topluluk.

  41-Ve sol taraf ehli, ama ne de sol taraf ehli.

  42-Onlar, iliklere kadar işleyen bir sam yeli içinde, kaynar sular içmedeler.

  43-Ve karardıkça kararan bir dumanın gölgesindeler.

  44-Ne bir serinlik var, ne bir güzellik var.

  45-Bundan önce onlar, nimetler içindeydi.

  46-Ve büyük günahları yapmada ısrar ederlerdi.

  47-Ve biz derlerdi, ölüp bir yığın toprak ve kemik olduktan sonra mı dirileceğiz?

  48-Yoksa önceden gelip geçen atalarımız mı dirilecek?

  49-De ki: Şüphe yok, öncekiler de, sonra gelenler de.

  50-Elbette bilinen günün muayyen ve mukadder vaktinde toplanacaksınız.

  51-Sonra da siz ey yalanlayan sapıklar, şüphe yok ki.

  52-Zakkum ağacının meyvesinden yiyeceksiniz elbet.

  53-Derken karınlar, dolup şişecek.

  54-Derken üstüne, kaynar su içeceksiniz.

  55-Derken susuzluk illetine uğrayıp içecekiçecek de kanmayacaksınız.

  56-Budur ceza günü ziyafetleri.

  57-Biz yarattık sizi, hala mı gerçeklemezsiniz?

  58-Görmez misiniz rahimlere döktüğüm bir katre suyu?

  59-Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa biz mi yaratmadayız?

  60-Biz takdir ettik aranızda ölümü ve kimse geçemez önümüze bizim.

  61-Sizin gibi bir topluluk yaratıp yerinize geçirmek istersek ve sizi de, bilmediğiniz bir şekle döndürmeyi dilersek.

  62-Ve andolsun ki ilk yaratılışı biliyorsunuz, biliyorsunuz da ne diye düşünmüyorsunuz?

  63-Görmez misiniz ektiğiniz tohumu?

  64-Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa biz mi bitirmedeyiz?

  65-Dilersek elbette onu kurutup çerçöp haline getirirdik de şaşırırkalır, nadim olurdururdunuz.

  66-Gerçekten de biz derdiniz, ziyan ettik.

  67-Hayır, biz mahrum olduk.

  68-Görmez misiniz içtiğiniz suyu?

  69-Siz mi yağdırıyorsunuz onu buluttan, yoksa biz mi yağdırmadayız?

  70-Dileseydik onu tuzlu, acı bir su haline getirirdik, hala mı şükretmezsiniz?

  71-Görmez misiniz çakmakla çakıp yaktığınız ateşi?

  72-Siz mi onun ağacını meydana getiriyorsunuz, yoksa biz mi meydana getirmedeyiz?

  73-Biz onu, cehennem ateşini bir andırma ve çöllerde konup göçenlere bir fayda olarak halkettik.

  74-Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzih et onu.

  75-Andolsun yıldızların yerlerine.

  76-Ve şüphe yok ki bu, elbette pek büyük bir anttır bilseniz.

  77-Şüphe yok ki bu, pek güzel ve şerefli Kur'an'dır.

  78-Saklanmış bir kitapta.

  79-Ona, temiz olanlardan başkaları dokunamaz.

  80-Alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

  81-Artık siz, bu sözü mü yalanlayacaksınız?

  82-Ve o kitaptan nasibiniz, yalnız onu yalanlamaktan ibaret mi olacak?

  83-Hani can gırtlağa gelince.

  84-Siz de o sırada bakar durursunuz.

  85-Ve biz, ona sizden daha yakınız ve fakat göremezsiniz.

  86-İnanmıyorsanız, ceza görmeyeceğinizi sanıyorsanız.

  87-O gırtlağa gelen canı geri çevirin bakalım doğru söylüyorsanız.

  88-Artık o kişi yakınlaştırılanlardansa.

  89-Artık ona huzur ve rahat ve rızık ve Naim cenneti.

  90-Ve ama sağ taraf ehlindense.

  91-Artık esenlik sana sağ taraf ehlinden.

  92-Ve ama yalanlayan sapıklardansa.

  93-Kaynar suyla ziyafet ona.

  94-Ve cehenneme atılma.

  95-Şüphe yok ki bu, haktır, gerçeğin ta kendisidir.

  96-Artık pek ulu Rabbinin adını anarak tenzih et onu.

 • Ali Bulaç

  1-Vakıa (kesin bir gerçek olan kıyamet) vuku bulduğu zaman,

  2-Onun vukuuna (gerçekleşmesine artık) yalan diyecek yoktur.

  3-O aşağılatıcı, yücelticidir.

  4-Yer, şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldığı,

  5-Ve dağlar darmadağın olup ufalandığı,

  6-Derken toz duman halinde dağılıp-savrulduğu,

  7-Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman;

  8-İşte o "Ashab-ı Meymene", ne (kutludur o) "Ashab-ı Meymene".

  9-"Ashab-ı Meş'eme" ne (mutsuz ve uğursuzdur o) "Ashab-ı Meş'eme".

  10-Yarışıp öne geçenler de, öne geçmiş öncülerdir.

  11-İşte onlar, yakınlaştırılmış (mukarreb) olanlardır.

  12-Nimetlerle-donatılmış cennetler içinde;

  13-Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

  14-Birazı da sonrakilerden.

  15-'Özenle işlenmiş mücevher' tahtlar üzerindedirler.

  16-Karşılıklı yaslanmışlardır.

  17-Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır;

  18-Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve kadehler,

  19-Ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir.

  20-Arzulayıp-seçecekleri meyveler,

  21-Canlarının çektiği kuş eti.

  22-Ve iri gözlü huriler,

  23-Sanki saklı inciler gibi;

  24-Yaptıklarına bir karşılık olmak üzere (onlara sunulur);

  25-Orada, ne 'saçma ve boş bir söz' işitirler, ne günaha sokma.

  26-Yalnızca bir söz (işitirler:) "Selam, selam."

  27-"Ashab-ı Yemin", ne (kutludur o) "Ashab-ı Yemin."

  28-Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları),

  29-Üstüste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları,

  30-Yayılıp-uzanmış gölgeler,

  31-Durmaksızın akan su(lar);

  32-Ve (daha) birçok meyveler arasında,

  33-Kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler).

  34-Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler).

  35-Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık.

  36-Onları hep bakireler olarak kıldık,

  37-Eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt,

  38-"Ashab-ı Yemin" olanlar için.

  39-(Bunların) Birçoğu geçmiş (ümmet)lerden,

  40-Birçoğu da sonrakilerdendir.

  41-"Ashab-ı Şimal", ne (mutsuzdur o) "Ashab-ı Şimal."

  42-Hücrelere işleyen kavurucu bir sıcaklık ve kaynar su,

  43-Ve kapkara dumandan bir gölge içindedirler.

  44-Ki o, ne serindir, ne ferahlatıcı (kerim).

  45-Çünkü onlar, bundan önce varlık içinde şımartılmış olanlardı.

  46-Onlar, büyük günah üzerinde ısrarlı davrananlardı.

  47-Ve derlerdi ki: "Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuzda mı, gerçekten biz mi diriltilecekmişiz?"

  48-"Önceden gelip-geçmiş atalarımız da mı?"

  49-De ki: "Şüphesiz, öncekiler de ve sonrakiler de."

  50-"Bilinen bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

  51-Sonra gerçekten siz, ey sapık olan yalanlayıcılar,

  52-Şüphesiz zakkum olan bir ağaçtan yiyeceksiniz.

  53-Böylece karınları(nızı) ondan dolduracaksınız.

  54-Onun üzerine de alabildiğine kaynar sudan içeceksiniz.

  55-Üstelik 'içtikçe susayan hasta develerin' içişi gibi içeceksiniz.

  56-İşte bu, onların din (hesap ve ceza) gününde şölenleridir.

  57-Sizleri Biz yarattık, yine de tasdik etmeyecek misiniz?

  58-Şimdi (rahimlere) dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü?

  59-Onu sizler mi yaratıyorsunuz, yoksa Yaratıcı Biz miyiz?

  60-Sizin aranızda ölümü takdir eden Biziz ve Bizim önümüze geçilmiş değildir;

  61-(Yerinize) Benzerlerinizi getirip-değiştirme ve sizi şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde-inşa etme konusunda.

  62-Andolsun, ilk inşa (yaratma)yı bildiniz; ama öğüt alıp-düşünmeniz gerekmez mi?

  63-Şimdi ekmekte olduğunuz (tohum)u gördünüz mü?

  64-Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?

  65-Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık; böylelikle şaşar-kalırdınız.

  66-(Şöyle de sızlanırdınız:) "Doğrusu biz, ağır bir borç altına girip-zorlandık."

  67-"Hayır, biz büsbütün yoksun bırakıldık."

  68-Şimdi siz, içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü?

  69-Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz?

  70-Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık; şükretmeniz gerekmez mi?

  71-Şimdi yakmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü?

  72-Onun ağacını sizler mi inşa ettiniz (yarattınız), yoksa onu inşa eden Biz miyiz?

  73-Biz onu hem bir öğüt ve hatırlatma (konusu), hem ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.

  74-Şu halde büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

  75-Hayır, yıldızların yer (mevki)lerine yemin ederim.

  76-Şüphesiz bu, eğer bilirseniz gerçekten büyük bir yemindir.

  77-Elbette bu, bir Kur'an-ı Kerim'dir.

  78-Saklanmış-korunmuş bir Kitap'ta (yazılı)dır.

  79-Ona, temizlenip-arınmış olanlardan başkası dokunamaz.

  80-Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

  81-Şimdi siz bu sözü mü hor görüp-küçümsüyorsunuz?

  82-Ve rızkınızı (Kur'an'dan yararlanma nimetini bırakıp onu) mutlaka yalan saymaktan ibaret mi kılıyorsunuz?

  83-Hele can boğaza gelip dayandığında,

  84-Ki o sırada siz (sadece) bakıp-durursunuz,

  85-Biz ona sizden daha yakınız; ancak görmezsiniz.

  86-İşte o vakit, eğer ceza görmeyecek iseniz,

  87-Eğer doğru söylüyorsanız, onu, (çıkmakta olan canı) geri çevirsenize.

  88-Eğer o (ölecek kişi), yakın kılınan (mukarreb olan)lardan ise,

  89-Bu durumda rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle donatılmış cennet (onundur).

  90-Ve eğer "Ashab-ı Yemin"den ise,

  91-Artık, "Ashab-ı Yemin"den selam sana.

  92-Ve eğer o, yalanlayan sapıklardan ise,

  93-Artık (onun için) alabildiğine kaynar sudan bir şölen vardır.

  94-Ve çılgınca yanan ateşe bir atılma da.

  95-Şüphesiz bu, kesin bilgi ifade eden bir gerçektir (Hakku'l-Yakin).

  96-Öyleyse büyük Rabbini ismiyle tesbih et.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

  2-Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

  3-Kıyamet koptuğunda kimini alçaltacak ve kimini yükseltecek olan o hadisenin yalan olmadığı ortaya çıkacaktır.

  4-Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.

  5-Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.

  6-Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.

  7-Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.

  8-İyi işler işlediklerini belirtmek için, amel defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara!

  9-Kötülük işlediklerini belirtmek üzere, amel defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara!

  10-İyilik işlemekte önde olanlar, karşılıklarını almakta da önde olanlardır.

  11-Naim cennetlerinde Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır.

  12-Naim cennetlerinde Allah'a en çok yaklaştırılmış olanlar işte bunlardır.

  13-Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

  14-Onların büyük kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

  15-Mücevheratla işlenmiş tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar.

  16-Mücevheratla işlenmiş tahtlara karşılıklı olarak yaslanırlar.

  17-Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

  18-Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

  19-Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

  20-Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

  21-Ölümsüz gençler yanlarında, baş ağrısı ve dönmesi vermeyen bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kaseler, ibrikler, kadehler; seçecekleri meyveler, arzulayacakları kuş eti ile dolaşırlar.

  22-İşlediklerine karşılık olarak, sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

  23-İşlediklerine karşılık olarak, sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

  24-İşlediklerine karşılık olarak, sedefteki inciler gibi ceylan gözlüler vardır. Orada boş ve günaha sokacak bir söz duymazlar.

  25-Sadece selama karşılık selam sözü işitirler.

  26-Defterleri sağdan verilenler; ne mutlu o sağcılara!

  27-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  28-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  29-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  30-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  31-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  32-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  33-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  34-Onlar dikensiz sedir ağaçları, salkımları sarkmış muz ağaçları, uzamış gölge altında, çağlayarak akan sular kenarlarında; bitip tükenmeyen ve yasak da edilmeyen bol meyveler arasında; yüksek döşekler üzerindedirler.

  35-Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.

  36-Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.

  37-Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.

  38-Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır.

  39-Bunların bir kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

  40-Bunların bir kısmı eski ümmetlerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.

  41-Defterleri soldan verilenler; ne yazık o solculara!

  42-İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar.

  43-İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar.

  44-İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar.

  45-Çünkü onlar, bundan önce, dünyada, nimet içinde bulunurlar iken, büyük günah işlemekte direnir dururlardı.

  46-Çünkü onlar, bundan önce, dünyada, nimet içinde bulunurlar iken, büyük günah işlemekte direnir dururlardı.

  47-Şöyle söylerlerdi: "Öldüğümüzde, toprak ve kemik yığını olduğumuzda mı, biz mi tekrar dirileceğiz?"

  48-"Önce gelip geçmiş babalarımız da mı?"

  49-De ki: "Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır."

  50-De ki: "Şüphesiz öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün belirli bir vaktinde toplanacaklardır."

  51-Sonra, siz ey sapıklar, yalanlayanlar!

  52-Doğrusu bir zakkum ağacından yiyeceksiniz.

  53-Karınlarınızı onunla dolduracaksınız;

  54-Onun üzerine kaynar su içeceksiniz;

  55-Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz;

  56-İşte onlara, ceza günü sunulacak konukluk budur.

  57-Sizi yaratan Biziz; hala tasdik etmez misiniz?

  58-Söyleyin; akıttığınız meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa Biz mi yaratmaktayız?

  59-Söyleyin; akıttığınız meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa Biz mi yaratmaktayız?

  60-Ölümü aranızda Biz tayin ettik; sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek kimse önümüze geçemez.

  61-Ölümü aranızda Biz tayin ettik; sizi ortadan kaldırıp benzerlerinizi yerinize getirmeyi, sizi bilmediğiniz şekilde var etmeyi dilesek kimse önümüze geçemez.

  62-And olsun ki, ilk yaratmayı bilirsiniz, yine de düşünmez misiniz?

  63-Söyleyin, ektiklerinizi yerden bitirenler sizler misiniz, yoksa Biz mi bitiriyoruz?

  64-Söyleyin, ektiklerinizi yerden bitirenler sizler misiniz, yoksa Biz mi bitiriyoruz?

  65-Dilersek Biz onu çerçöp yaparız, şaşar kalırsınız; "Doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık".

  66-Dilersek Biz onu çerçöp yaparız, şaşar kalırsınız; "Doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık".

  67-Dilersek Biz onu çerçöp yaparız, şaşar kalırsınız; "Doğrusu borç altına girdik, hatta yoksun kaldık".

  68-Söyleyin; içtiğiniz suyu buluttan indirenler sizler misiniz yoksa onu Biz mi indiririz?

  69-Söyleyin; içtiğiniz suyu buluttan indirenler sizler misiniz yoksa onu Biz mi indiririz?

  70-Dileseydik onu acılaştırırdık; hala şükretmez misiniz?

  71-Söyleyin; yaktığınız ateşin ağacını var eden sizler misiniz, yoksa onu Biz mi var ederiz?

  72-Söyleyin; yaktığınız ateşin ağacını var eden sizler misiniz, yoksa onu Biz mi var ederiz?

  73-Biz onu bir ibret ve çölde konaklayanlar için yararlı kıldık.

  74-Öyleyse çok büyük Rabbinin adını tesbih et.

  75-Hayır; yıldızların yerleri üzerine yemin ederim; ki bunun ne büyük yemin olduğunu bir bilseniz!

  76-Hayır; yıldızların yerleri üzerine yemin ederim; ki bunun ne büyük yemin olduğunu bir bilseniz!

  77-Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.

  78-Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.

  79-Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.

  80-Doğrusu bu Kitap, sadece arınmış olanların dokunabileceği, saklı bir Kitap'da mevcutken Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kuranı Kerim'dir.

  81-Siz bu sözü mü hor görüyorsunuz?

  82-Rızkınıza şükredeceğiniz yere onu vereni mi yalanlıyorsunuz?

  83-Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha yakınızdır, ama görmezsiniz.

  84-Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha yakınızdır, ama görmezsiniz.

  85-Kişinin canı boğaza dayanınca ve siz o zaman bakıp kalırken, Biz o kişiye sizden daha yakınızdır, ama görmezsiniz.

  86-Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyecekseniz ve eğer bu sözünüzde samimi iseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize!

  87-Siz dirilip yaptıklarınıza karşılık görmeyecekseniz ve eğer bu sözünüzde samimi iseniz, o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize!

  88-Eğer ölen o kişi, gözdelerden ise, rahatlık, hoşluk ve nimet cenneti onundur.

  89-Eğer ölen o kişi, gözdelerden ise, rahatlık, hoşluk ve nimet cenneti onundur.

  90-Eğer defteri sağdan verilenlerden ise,

  91-"Ey sağcılardan olan kişi, sana selam olsun!" denir.

  92-Eğer, sapık yalancılardan ise,

  93-Ona kaynar sudan konukluk sunulur.

  94-Cehenneme sokulur.

  95-Doğrusu kesin gerçek budur.

  96-Öyleyse çok büyük Rabbinin adını tesbih et.

 • Diyanet Vakfı

  1-Kıyamet koptuğu zaman,

  2-Ki onun oluşunu yalanlayacak hiçbir kimse yoktur;

  3-O, alçaltıcı, yükselticidir.

  4-Yer şiddetle sarsıldığı,

  5-Dağlar parçalandığı,

  6-Dağılıp toz duman haline geldiği,

  7-Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman,

  8-Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

  9-Soldakiler, ne bahtsızdırlar onlar!

  10-(Hayırda) önde olanlar, (ecirde de) öndedirler.

  11-İşte bunlar, (Allah'a) en yakın olanlardır,

  12-Naim cennetlerinde.

  13-(Onların) çoğu önceki ümmetlerden,

  14-Birazı da sonrakilerdendir.

  15-Cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler,

  16-Onların üzerlerinde karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

  17-Çevrelerinde, (hizmet için) ölümsüz gençler dolaşır;

  18-Main çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

  19-Bu şaraptan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

  20-(Onlara) beğendikleri meyveler,

  21-Canlarının çektiği kuş etleri,

  22-İri gözlü huriler,

  23-Saklı inciler gibi.

  24-Yaptıklarına karşılık olarak (verilir).

  25-Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

  26-Söylenen, yalnızca "selam, selam" dır.

  27-Sağdakiler, ne mutlu o sağdakilere!

  28-Düzgün kiraz ağacı,

  29-Meyveleri salkım salkım dizili muz ağaçları,

  30-Uzamış gölgeler,

  31-Çağlayarak akan sular,

  32-Sayısız meyveler içindedirler;

  33-Tükenmeyen ve yasaklanmayan.

  34-Ve kabartılmış döşekler üstündedirler.

  35-Gerçekten biz hurileri apayrı biçimde yeni yarattık.

  36-Onları, bakireler kıldık.

  37-Eşlerine düşkün ve yaşıt.

  38-Bütün bunlar sağdakiler içindir..

  39-Bunların birçoğu önceki ümmetlerdendir.

  40-Birçoğu da sonrakilerdendir.

  41-Soldakiler; ne yazık o soldakilere!

  42-İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

  43-Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar;

  44-Serin ve hoş olmayan.

  45-Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefahete dalmışlardı.

  46-Büyük günahı işlemekte direnir dururlardı.

  47-Ve diyorlardı ki: Biz öldükten, toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?

  48-Önceki atalarımız da mı?

  49-De ki: Hem öncekiler hem de sonrakiler,

  50-Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır!

  51-Sonra siz ey sapıklar, yalancılar!

  52-Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

  53-Karınlarınızı ondan dolduracaksınız.

  54-Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz.

  55-Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz.

  56-İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur!

  57-Sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi?

  58-Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir?

  59-Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

  60-Aranızda ölümü takdir eden biziz. Ve biz, önüne geçilebileceklerden değiliz.

  61-Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye (ölümü takdir ettik).

  62-Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

  63-Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

  64-Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

  65-Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız.

  66-"Doğrusu borç altına girdik.

  67-Daha doğrusu, biz yoksul kaldık" (derdiniz).

  68-Ya içtiğiniz suya ne dersiniz?

  69-Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

  70-Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

  71-Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi,

  72-Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

  73-Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.

  74-Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et.

  75-Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

  76-Bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir.

  77-Şüphesiz bu, değerli bir Kur'an'dır,

  78-Korunmuş bir kitaptır.

  79-Ona ancak temizlenenler dokunabilir.

  80-O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

  81-Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

  82-Allah'ın verdiği rızka karşı şükrü, onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?

  83-Hele can boğaza dayandığı zaman,

  84-O vakit siz bakar durursunuz.

  85-(O anda) biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz.

  86-Madem ki ceza görmeyecekmişsiniz,

  87-Onu (canı) geri çevirsenize, şayet iddianızda doğru iseniz!

  88-Fakat (ölen kişi Allah'a) yakın olanlardan ise,

  89-Ona rahatlık, güzel rızık ve Naim cenneti vardır.

  90-Eğer o sağdakilerden ise,

  91-"Ey sağdaki! Sana selam olsun!"

  92-Ama yalanlayıcı sapıklardan ise,

  93-İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır!

  94-Ve (onun sonu) cehenneme atılmaktır.

  95-Şüphesiz ki bu, kesin gerçektir.

  96-Öyleyse ulu Rabbinin adını tenzih ile an.

 • Edip Yüksel

  1-Kaçınılmaz olay gerçekleştiği zaman,

  2-Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.

  3-O alçaltıcıdır, yücelticidir.

  4-Yerin sallanıp sarsılacağı,

  5-Ve dağların paramparça edileceği zaman,

  6-Artık o toz duman haline gelmiştir.

  7-Sizler de üç bölüme ayrılırsınız.

  8-Mutlular ne kadar da mutludurlar!

  9-Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!

  10-Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.

  11-Onlar (Tanrı'ya) yaklaştırılanlardır.

  12-Nimet cennetlerinde (bahçelerinde)...

  13-Onların büyük bir kısmı önceki nesillerden,

  14-Küçük bir kısmı da sonraki nesillerdendir.

  15-Lüks mobilyalar üzerinde,

  16-Karşılıklı yaslanmışlardır.

  17-Onlara ölümsüz gençler servis yaparlar.

  18-Kaynaktan doldurulmuş bardaklar, sürahiler ve kadehlerle.

  19-Ne ara verirler ne de yorulurlar.

  20-Ve beğendikleri meyveler...

  21-Canlarının çektiği kuş etleri...

  22-Güzel eşler...

  23-Korunmuş inciler gibi...

  24-Yapmış olduklarına bir karşılık olarak verilir.

  25-Orada ne bir saçmalık, ne de günaha sokan bir söz işitmezler.

  26-Sadece, "Selam, selam," derler.

  27-Sağ tarafta olanlar sağ tarafta olacaklar!

  28-Dikensiz meyve ağaçları,

  29-Salkımları sarkmış muz ağaçları,

  30-Uzamış gölgeler,

  31-Fışkıran sular,

  32-Ve bol meyveler içindedirler.

  33-Bunlar ne tükenirler, ne de yasak edilirler!

  34-Ve onlar yükseltilmiş mobilyalar üzerindedirler.

  35-Biz kadınları yeniden biçimlendirdik.

  36-Onları, gençleştirdik.

  37-Mükemmel biçimde eşlenmişlerdir.

  38-Sağ tarafta olanlar içindir.

  39-Onların bir çoğu önceki nesillerdendir.

  40-Onların bir çoğu da sonraki nesillerdendir.

  41-Sol tarafta bulunanlar, sol tarafta olacaklardır.

  42-İşleyen ve kaynayan bir azap içindedirler.

  43-Sıcak gölgeler altındadırlar.

  44-Ne soğuktur, ne de yararlı.

  45-Bundan önce onlar konfor içinde şımarmışlardı.

  46-Büyük günahı işlemekte direniyorlardı.

  47-Diyorlardı ki, "Biz öldükten, toz ve kemiğe dönüştükten sonra mı diriltileceğiz?"

  48-"Önceki atalarımız da mı?"

  49-De ki, "Öncekiler de, sonrakiler de."

  50-"Bilinen günün buluşma anı için toplanacaklardır."

  51-"Sonra da siz, ey sapıtmışlar, ey yalanlayıcılar,"

  52-"Zakkum ağacından yiyeceksiniz."

  53-"Onunla karnınızı dolduracaksınız."

  54-"Ve üzerine kaynar su içeceksiniz."

  55-"Susamış devenin içişi gibi içeceksiniz."

  56-Yargı gününde işte böyle ağırlanacaklardır.

  57-Sizi biz yarattık, doğrulamanız gerekmez miydi?

  58-Attığınız meniye dikkat ettiniz mi?

  59-Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa biz mi yaratıyoruz?

  60-Aranızda ölümünüzü önceden biz belirledik. Kimse bizi engelleyemez:

  61-Sizi başka nesillerle değiştirmekten, yahut sizi bilmediğiniz bir biçimde yaratmaktan....

  62-İlk yaratılışı biliyorsunuz. Öğüt almalı değil misiniz?

  63-Ektiğinize dikkat ettiniz mi?

  64-Siz mi onu yetiştiriyorsunuz, yoksa biz mi?

  65-Dileseydik onu samana çevirirdik de siz şaşardınız:

  66-"Borca girdik."

  67-"Doğrusu, yoksun bırakıldık."

  68-İçmekte olduğunuz suya dikkat ettiniz mi?

  69-Onu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi?

  70-Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmez misiniz?

  71-Yakmakta olduğunuz ateşe dikkat ettiniz mi?

  72-Onun ağacını siz mi başlattınız, yoksa biz mi başlatmaktayız?

  73-Kullananlar için biz onu bir ibret ve yararlı yaptık.

  74-Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt.

  75-Yıldızların yerlerine yemin ederim.

  76-Onun ne büyük bir yemin olduğunu bir bilseniz!

  77-Bu, onurlu bir Kuran'dır.

  78-Gizli bir kitaptadır.

  79-Onu ancak temizler kavrayabilir.

  80-Evrenlerin Rabbinden indirilmiştir.

  81-Siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

  82-İnkar etmeyi iş mi ediniyorsunuz?

  83-Ya can boğaza dayandığı zaman?

  84-O anda siz bakınmaktasınız.

  85-Biz ona (can çekişene) sizden daha yakınız; ancak siz göremezsiniz.

  86-Yaptığınızın karşılığını görmeyeceğiniz doğruysa,

  87-Onu geri çevirsenize, eğer doğru sözlü iseniz?

  88-Ancak o, (bana) yaklaştırılanlardan ise-

  89-o zaman neşe, çiçekler ve nimet cennetleri...

  90-O, sağda olanlardan ise,

  91-"Sana sağdakilerden selam olsun!"

  92-Ama o yalanlayan sapıklardan ise-

  93-kaynar sudan bir ağırlanma-

  94-ve cehennemde yanma...

  95-Mutlak gerçek budur.

  96-Öyleyse Büyük Rabbinin ismini yücelt

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Olacak vak'a olduğu zaman

  2-Onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur.

  3-O, alçaltıcıdır, yükselticidir.

  4-Yer şiddetle sarsıldığı

  5-Dağlar serpildikçe serpildiği

  6-Dağılıp toz duman haline geldiği

  7-Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman

  8-Sağın adamları (var ya) ne mutludurlar onlar!

  9-Solun adamları ise ne uğursuzdurlar onlar!

  10-Önde olanlar (var ya), onlar öncüdürler.

  11-İşte o yaklaştırılanlar,

  12-Nimet cennetlerindedirler.

  13-Çoğu önceki ümmetlerden,

  14-Birazı da sonrakilerden.

  15-(Onlar) cevherlerle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

  16-Karşılıklı olarak onların üzerinde yaslanırlar.

  17-Çevrelerinde, ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dolaşırlar.

  18-Kaynağından doldurulmuş, testiler, ibrikler ve kadehlerle.

  19-Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

  20-Beğendikleri meyvalar,

  21-Canlarının çektiği kuş etleri,

  22-İri gözlü hûriler,

  23-Saklı inciler gibi,

  24-Yaptıklarına karşılık olarak verilir.

  25-Orada boş bir söz ve günaha sokan bir laf işitmezler.

  26-Duydukları söz, yalnız "selam", "selam" dır.

  27-Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

  28-Dalbastı kirazlar,

  29-Meyva dizili muzlar,

  30-Uzamış gölgeler,

  31-Fışkıran sular.

  32-Pek çok meyva arasında,

  33-Tükenmeyen ve yasaklanmayan

  34-Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

  35-Biz kadınları yeniden inşa ettik (yarattık).

  36-Onları bâkireler yaptık.

  37-Hep yaşıt sevgililer,

  38-Sağın adamları içindir.

  39-Bir çoğu öncekilerdendir.

  40-Bir çoğu da sonrakilerdendir.

  41-Solun adamları, nedir o solcular!

  42-İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

  43-Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

  44-Ki ne serindir, ne de faydalı.

  45-Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

  46-Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

  47-Ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?"

  48-"Önceki atalarımızda mı?"

  49-De ki: "Öncekiler ve sonrakiler"

  50-"Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır."

  51-Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

  52-Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

  53-Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.

  54-Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

  55-Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

  56-İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.

  57-Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

  58-Attığınız meniyi gördünüz mü?

  59-Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

  60-Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

  61-Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

  62-Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

  63-Ektiğinizi gördünüz mü?

  64-Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

  65-Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

  66-"Doğrusu borç altına girdik."

  67-"Doğrusu, biz yoksul bırakıldık" (derdiniz).

  68-İçtiğiniz suya baktınız mı?

  69-Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

  70-Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

  71-Yaktığınız ateşi gördünüz mü?

  72-Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

  73-Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

  74-Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

  75-Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

  76-Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

  77-O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.

  78-Korunmuş bir kitaptadır.

  79-Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

  80-(O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

  81-Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

  82-Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

  83-Can boğaza dayandığı zaman

  84-Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

  85-Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

  86-Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

  87-Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

  88-Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

  89-Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

  90-Eğer O, sağın adamlarından ise,

  91-"(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!"

  92-Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

  93-İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

  94-Ve cehenneme atılma vardır.

  95-Kesin gerçek budur işte.

  96-Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

 • Suat Yıldırım

  1-O gerçek olan kıyamet gerçekleşince neler olacak neler!..

  2-Zaten onun olmasını yalanlayacak hiçbir delil olamaz. [70,1-2; 6,73]

  3-O kimini alçaltır, kimini yüceltir.

  4-Yer şiddetle sarsıldığı, [99,1; 22,1]

  5-Dağlar darmadağın edilip parçalandığı,

  6-Uçuşan toz zerreleri haline geldiği zaman...

  7-Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız:

  8-Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar!

  9-Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!

  10-İmanda, fazilette öncüler ki ne öncüler! Onlar herkesi geçerler. [35,32; 3,133; 57,21]

  11-İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar.

  12-İşte onlardır Allah'a en yakın olanlar. Naîm cennetlerindedir onlar.

  13-Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.

  14-Çoğu önceki ümmetlerden, biraz da sonrakilerden.

  15-Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.

  16-Mücevheratla işlenmiş tahtlara yaslanarak karşılıklı otururlar.

  17-Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.

  18-Etraflarında, cennet şarabından dolu testiler, sürahiler, kadehlerle, ebedîliğe ermiş çocuklar dolaşıp hizmet ederler.

  19-Bu içkiden ötürü baş ağrısı çekmezler, sarhoş da olmazlar.

  20-Bir de... tercih edecekleri meyveler...

  21-Canlarının istediği kuş etleri...

  22-Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler...

  23-Ve gün görmemiş saklı inciler gibi güzel eşler...

  24-Bütün bunlar dünyada yaptıkları güzel işlere mükâfat olarak verilecek.

  25-Onlar cennette ne boş bir söz, ne de günaha sokan bir laf işitmezler.

  26-İşittikleri söz, hep: “Selâm! selâm!” sesleridir.

  27-Ashab-ı yemin ki ne ashab-ı yemin! Ne mutludur onlar!

  28-Dalbastı kirazlar,

  29-Dolgun salkımlı muzlar,

  30-Yayılmış gölgeler... [4,57; 13,35; 77,41]

  31-Şarıl şarıl akan sular... [47,15]

  32-Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler.

  33-Tükenmeyen, eksilmeyen, hiçbir surette esirgenmeyen birçok meyveler içindedirler.

  34-Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik.

  35-Onlara, pek değerli eşler de verdik. Biz o eşleri, yepyeni bir yaratılışla yaratıp, sûret ve sîretlerini son derece güzelleştirdik.

  36-Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık.

  37-Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık.

  38-Böylece onları, ashab-ı yemin için bakire kızlar, kocalarına âşık yaşıtlar kıldık.

  39-Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.

  40-Birçoğu önceki ümmetlerden, birçoğu da sonrakilerden.

  41-Ashab-ı şimal ki ne ashab-ı şimal! Ne bedbahttır onlar!

  42-Onlar kızgın ateşte ve kaynar sularda...

  43-Ne serin, ne de faydalı olmayan, kapkara duman tabakası altındadırlar. [77,29-34]

  44-Ne serin, ne de faydalı olmayan, kapkara duman tabakası altındadırlar. [77,29-34]

  45-Çünkü onlar dünyada iken refah içinde şımarırlardı.

  46-O en büyük günahta, şirkte ısrar ederlerdi.

  47-Ve derlerdi ki: “Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?”

  48-Ve derlerdi ki: “Ölüp toprak olduktan ve çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz diriltilecekmişiz? Gelip geçmiş atalarımız da mı?”

  49-De ki: “Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız.” [11,103-105]

  50-De ki: “Öncekiler de, sonrakiler de belli bir günün, belli vaktinde mutlaka toplanacaksınız.” [11,103-105]

  51-Sonra siz ey yoldan sapanlar ve hak dini yalan sayanlar!

  52-Zakkum ağacının meyvesinden yiyecek,

  53-Karınlarınızı onunla dolduracak,

  54-Üstüne de kaynar su içeceksiniz!

  55-Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi saldırarak içeceksiniz.

  56-İşte hesap gününde onlara ikram edilecek ziyafet! [18,107]

  57-Sizi yaratan Biz'iz, hâlâ bu gerçeği ikrar ve tasdik etmeyecek misiniz?

  58-Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz?

  59-Şimdi düşünsenize o akıttığınız meniyi! Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz, yoksa Biz miyiz?

  60-Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.

  61-Aranızda ölümü Biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek, Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.

  62-Siz ilk yaratmayı pek iyi biliyorsunuz, artık düşünüp ibret almanız gerekmez mi? [30,27; 19,67; 36,77-79; 75,36-40]

  63-Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz mi?

  64-Ektiğiniz tohuma baksanıza! Siz mi onu yetiştiriyorsunuz Biz mi?

  65-Eğer isteseydik onu kuru çöp haline getirirdik, siz de şaşıp kalır, pişman olurdunuz:

  66-“Eyvah! Emeklerimiz boşa gitti.”

  67-Hatta doğrusu biz rızıktan mahrum kaldık, sefalete mahkûm olduk.” derdiniz.

  68-Peki içtiğiniz suya ne dersiniz?

  69-Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa Biz mi?

  70-Dileseydik onu tuzlu da yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi?

  71-Peki, yakmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz?

  72-Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan Biz miyiz?

  73-Biz onu çölde, yolda bulunanlar ve muhtaçlar için hem bir ders, hem de istifade vesilesi kıldık.

  74-Öyleyse Ulu Rabbinin yüce adını tenzih et.

  75-Hayır! Vakit vakit inen Kur'ân’a yemin ederim ki,

  76-Eğer anlarsanız bu gerçekten büyük bir yemindir.

  77-Bu kitap, pek değerli, şerefli bir Kur'ân’dır.

  78-O iyi korunmuş bir kitapta, Levh-i Mahfuzdadır.

  79-Ona tertemiz (abdestli) olanlardan başkası dokunamaz.

  80-Rabbülâlemin tarafından indirilmiştir.

  81-Şimdi bu kelamı mı siz küçümsüyorsunuz?

  82-Bu nimete teşekkürünüz, onu yalan saymanız mı olmalıydı!

  83-Haydi görelim sizi, can boğaza geldiğinde,

  84-O vakit can çekişenin yanında bulunan sizler bakar durursunuz.

  85-Biz ise, ona sizden daha yakınız, ama siz göremezsiniz.

  86-Haydi bakalım eğer âhirette vereceğiniz hesap yoksa,

  87-İddianızda tutarlı iseniz, çıkmakta olan o rûhu geri döndürsenize!

  88-Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var.

  89-Ama eğer ölen kimse Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naîm cenneti var.

  90-Eğer ashab-ı yeminden ise “Selâm sana ashab-ı yeminden!” denilecek. [41,30-32]

  91-Eğer ashab-ı yeminden ise “Selâm sana ashab-ı yeminden!” denilecek. [41,30-32]

  92-Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

  93-Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

  94-Ama eğer dini yalan sayan sapıklardan ise onun ziyafeti kaynar su, peşinden de cehenneme atılış olacak.

  95-İşte, hakkında hiç şüphe olmayan gerçek budur!

  96-O halde Ulu Rabbinin ismini tenzih et!

 • Süleyman Ateş

  1-Olacak vak'a olduğu (kıyamet koptuğu) zaman,

  2-Onun oluşunu yalanlayacak yoktur.

  3-O alçaltıcı, yükselticidir (yerleri alt üst eder),

  4-Yer şiddetliesarsıldığı,

  5-Dağlar serpildikçe serpildiği,

  6-Dağılan toz duman haline geldiği

  7-Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman;

  8-Sağın adamları (amel defterleri sağ tarafından verilenler), ne uğurlulardır onlar!

  9-Solun adamları (amel defterleri sol tarafından verilenler), ne uğursuzlardır onlar!

  10-Ve o sabıklar, sabıklar!

  11-İşte, onlardır (Allah'a) yaklaştırılanlar,

  12-Ni'met cennetlerinde.

  13-Çoğu öncekilerden,

  14-Birazı da sonrakilerden (olan bu insanlar),

  15-Altın ve cevahirle işlenmiş tahtlar üzerindedirler.

  16-Onların üzerinde karşılıklı yaslanırlar.

  17-Çevrelerinde, ebedi yaşamağa erdirilmiş gençler dolaşır;

  18-Akıp giden şarap kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.

  19-(Bir şarap ki) Ondan ne başları ağrıtılır, ne de akılları giderilir.

  20-Beğendikleri meyva(lar),

  21-Canlarının çektiği kuş et(ler)i,

  22-İri gözlü huriler,

  23-Saklı inciler gibi;

  24-Yaptıklarına karşılık olarak.

  25-Orada ne boş bir söz ve ne de günaha sokan bir laf işitirler.

  26-Duydukları söz, yalnız "Selam, selam" dır.

  27-Sağın adamları, nedir o sağın adamları!

  28-(Onlar) Dikensiz kirazlar,

  29-(Kökünden tepesine kadar) meyva dizili muzlar,

  30-Uzamış gölge(ler),

  31-Fışkıran sular,

  32-Pek çok mevya arasında;

  33-Tükenmeyen ve yasaklanmayan!

  34-Ve yükseltilmiş döşekler üstündedirler.

  35-Biz (oradaki) kadınları da yeniden bir güzel inşa' etmişiz,

  36-Onları bakireler yapmışızdır.

  37-Hep yaşıt sevgililer;

  38-Sağın adamları için.

  39-(Bu sağcıların) Bir bölümü öncekilerdendir,

  40-Bir bölümü de sonrakilerdendir.

  41-Solun adamları (amel defterleri, sol tarafından verilenler), nedir o solcular!

  42-(Onlar) Delikçiklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

  43-Kara dumandan bir gölge altında,

  44-Ki ne serindir, ne faydalı.

  45-Çünkü onlar bundan önce varlık içinde şımartılmışlardı.

  46-Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

  47-Ve diyorlardı ki: "Biz öldükten, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?"

  48-Önceki atalarımız da mı?

  49-De ki: "Öncekiler de sonrakiler de."

  50-Belli bir günün buluşma vakti için mutlaka toplanacaklardır.

  51-Sonra siz de, ey sapık yalanlayıcılar (o zaman toplanacaksınız).

  52-(Suçlular) Mutlaka bir Zakkum ağacından yiyecekler,

  53-Onunla karınları(nı) dolduracaklar,

  54-Üzerine de kaynar su içeceklerdir.

  55-Susuzluk hastalığına tutulmuş develerin içişi gibi içeceklerdir!

  56-İşte ceza gününde onların ağırlanışı böyledir.

  57-Biz sizi yarattık; doğrulamanız gerekmez mi?

  58-Akıttığınız meniyi gördünüz mü?

  59-Siz mi onu yaratıyorsunuz, yoksa yaratıcılar biz miyiz?

  60-Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir (kimse ölüme engel olamaz).

  61-(Size böyle ölümü takdir ettik) Ki sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi, bilmediğiniz bir biçimde yeniden inşa' edelim.

  62-Andolsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

  63-Ektiğinizi gördünüz mü?

  64-Siz mi onu bitiyorsunuz, yoksa bitirenler biz miyiz?

  65-Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık, sızlanıp dururdunuz:

  66-Biz borçlandık, (yaptığmız masraflar boşa gitti)!

  67-Doğrusu, biz yoksun bırakıldık! (derdiniz).

  68-İçtiğiniz suya baktınız mı?

  69-Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indirenler biz miyiz?

  70-Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şüketmeniz gerekmez mi?

  71-(İki dalı birbirine sürterek) Çıkardığınız ateşi gördünüz mü?

  72-Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratanlar biz miyiz?

  73-Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

  74-Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

  75-Yoo, yıldızların yerlerine yemin ederim,

  76-Bilirseniz, bu büyük bir yemindir.

  77-O, elbette değerli bir Kur'an'dır,

  78-Saklı bir Kitaptadır.

  79-Ki ona temizlerden başkası dokunmaz.

  80-(O), Alemlerin Rabbinden indirilmiştir.

  81-Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

  82-(Kur'an'dan istifade edeceğiniz yerde) Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz (sizin ondan elde ettiğiniz nasib, sadece onu yalanlamanız mıdır)?

  83-Ya can boğaza dayandığı zaman?

  84-Ki siz de o zaman (can çekişen kimseye) bakıp durursunuz.

  85-Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

  86-Eğer (öldükten sonra) cezalandırılmayacaksanız

  87-(Bu sözünüzde doğru iseniz) o(çıkmakta olan ca)nı geri döndürsenize!

  88-(O can, Allah'a) Yaklaştırılanlardan ise,

  89-O'na rahatlık, güzel rızık ve ni'met cenneti var.

  90-Eğer sağcılardan (amel defteri sağ tarafından verilenlerden) ise,

  91-(Ey sağcı) Sana sağcılardan selam var!

  92-Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

  93-Kaynar sudan bir ziyafet,

  94-Ve cehenneme atılma var.

  95-Kesin gerçek budur işte.

  96-Öyleyse büyük Rabbinin adını tesbih et (O'nu, kendisine layık olmayan sıfatlardan tenzih eyle).

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-O beklenen müthiş olay olduğunda,

  2-Yoktur onun oluşunu yalanlayacak.

  3-Kimini alçaltır, kimini yükseltir.

  4-Yerküre bir sarsılışla sarsıldığında,

  5-Dağlar bir serpilişle serpildiğinde,

  6-Hepsi un-ufak olup dağılmıştır.

  7-Ve sizler, üç çift/sınıf oluvermişsinizdir.

  8-İşte uğur ve mutluluk yâranı. Nedir uğur ve mutluluk yâranı?

  9-İşte şomluk ve bunalım yâranı. Nedir şomluk ve bunalım yâranı?

  10-Ve oluşta önde gidenler, yarışta önde gidenler...

  11-İşte onlardır yaklaştırılanlar.

  12-Nimetlerle dolu bahçelerdedirler.

  13-Büyük kısmı öncekilerden,

  14-Az bir kısmı da sonrakilerden.

  15-Süslü, nakışlı tahtlar üzerinde,

  16-Onlar üstünde karşılıklı yan gelip yaslanırlar.

  17-Gencecik uşaklar dolanır çevrelerinde. Sürekli hizmete adanmışlardır.

  18-Sürahiler, ibrikler ve öz kaynağından içkilerle doldurulmuş kadehler eşliğinde.

  19-Ne başları döner ondan ne de akılları karışır.

  20-Ve meyveler, gönüllerince seçtiklerinden.

  21-Ve kuş eti iştahlarınca beğendiklerinden.

  22-Ve genç kadınlar, iri ve siyah gözlü.

  23-Titizlikle korunan inciler misali;

  24-Yaptıklarına karşılık olarak.

  25-Ne boş bir laf işitirler orada ne de günaha sokacak bir şey.

  26-Sadece "Selam, selam!" denir.

  27-Uğur ve mutluluk yâranı. Nedir uğur ve mutluluk yâranı?

  28-Dikensiz kirazlar,

  29-Meyve dizili muz ağaçları,

  30-Uzayan gölgeler,

  31-Akıp dökülen sular,

  32-Birçok meyveler arasındadırlar.

  33-Ne tükenir ne yasaklanır.

  34-Yükseğe yerleştirilmiş döşekler içinde.

  35-Biz kadınları da güzel bir biçimde yeniden yaratmış,

  36-Hepsini bakireler yapmışızdır,

  37-Yaşıt cilveli dilberler halinde,

  38-Uğur ve mutluluk yâranı için.

  39-Bir bölümü öncekilerden.

  40-Bir bölümü de sonrakilerden.

  41-Ve şomluk ve uğursuzluk yâranı. Nedir şomluk ve uğursuzluk yâranı?

  42-İliklere işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

  43-Simsiyah bir gölge altındadırlar.

  44-Ne serindir ne de cömert.

  45-Çünkü şomluk yâranı, bundan önce servet ve refahla şımaranlardı.

  46-O büyük günah üzerinde ısrar edip dururlardı.

  47-Ve şöyle derlerdi: "Ölünce mi, toprak ve kemik haline gelince mi, sahi o zaman mı yeniden diriltileceğiz?"

  48-"Önceki atalarımız da mı?"

  49-De ki: "Öncekiler de sonrakiler de."

  50-Bilinen bir günün buluşma vakti/buluşma yerinde mutlaka bir araya getirileceklerdir.

  51-Ve siz de ey sapık yalanlayıcılar!

  52-Zakkumdan bir ağaçtan mutlaka yiyeceksiniz/yiyecekler.

  53-Karınları dolduracaklar ondan,

  54-Üzerine içecekler kaynar sudan,

  55-Susuzluktan çıkmış develerin içişi gibi içecekler.

  56-Din gününde ağırlanışları böyledir.

  57-Sizi biz yarattık, biz! Tasdik etseydiniz olmaz mıydı?

  58-Akıttığınız meniyi gördünüz mü?

  59-Siz mi yaratıyorsunuz onu, yoksa yaratıcılar bizler miyiz?

  60-Ölümü aranızda biz takdir ettik. Biz önüne geçilecekler değiliz.

  61-Yerinize diğer benzerlerinizi getireceğiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden oluşturacağız.

  62-Yemin olsun, ilk yaratışı/yaratılışı bildiniz. Peki düşünüp ibret alsanız olmaz mı?

  63-Ekmekte olduğunuzu gördünüz mü?

  64-Siz mi bitiriyorsunuz onu, yoksa bitirenler bizler miyiz?

  65-Dileseydik, onu kuru bir çöp haline getirirdik de başlardınız şu şekilde gevelemeye:

  66-"Vallahi, kayba uğrayıp borçlandık."

  67-"Doğrusu mahrum bırakıldık biz."

  68-Şu içmekte olduğunuz suya baktınız mı?

  69-Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indirenler bizler miyiz?

  70-Dileseydik, onu tuzlu yapıverirdik. Peki şükretmeniz gerekmez mi?

  71-Çakıp çakıp çıkardığınız o ateşi gördünüz mü?

  72-Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratıp oluşturan bizler miyiz?

  73-Biz onu hem bir ibret hem de çöl yolcularına bir nimet kıldık.

  74-O halde o yüce Rabbinin adını tespih et!

  75-İş onların sandığı gibi değil! Yıldızların doğup batma, kayıp düşme noktalarına yemin ediyorum.

  76-Ve eğer bilirseniz, gerçekten büyük bir yemindir bu.

  77-O, kesinlikle şerefli bir Kur'an'dır.

  78-Titizlikle saklanan bir Kitap'tadır.

  79-Ona, arındırılmışlardan başkası dokunmaz.

  80-Âlemlerin Rabbi'nden indirilmiştir.

  81-Şimdi siz, bu sözü mü kirletip küçümseyeceksiniz/bu sözle mi alttan alıp gevşek davranacaksınız/bu sözle mi yağcılık edeceksiniz?

  82-Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

  83-Ya o canın boğaza gelip dayandığı zaman!

  84-İşte o zaman siz bakakalırsınız!

  85-Biz ona sizden daha yakınız, ama siz görmezsiniz.

  86-Madem ceza görmeyecek kişilersiniz,

  87-Eğer doğru sözlülerseniz, onu geri çevirsenize.

  88-Eğer o, yaklaştırılanlardan ise;

  89-Rahatlık, güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.

  90-Eğer kutlu, uğurlu kişilerdense,

  91-"Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!" denir ona.

  92-Eğer yalanlayan sapıklardansa;

  93-Kaynar sudan bir ziyafet,

  94-Ve cehenneme salıverilme var ona.

  95-İşte budur, o tartışmasız, o kesin gerçek!

  96-Artık, o yüce Rabbinin adını tespih et!

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

  (iẕâ veḳa`ati-lvâḳi`ah.)

  2-لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

  (leyse livaḳ`atihâ kâẕibeh.)

  3-خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

  (ḫâfiḍatür râfi`ah.)

  4-إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا

  (iẕâ rucceti-l'arḍu raccâ.)

  5-وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا

  (vebüsseti-lcibâlü bessâ.)

  6-فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا

  (fekânet hebâem mümbeŝŝâ.)

  7-وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً

  (veküntüm ezvâcen ŝelâŝeh.)

  8-فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

  (feaṣḥâbü-lmeymeneti mâ aṣḥâbü-lmeymeneh.)

  9-وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

  (veaṣḥâbü-lmeş'emeti mâ aṣḥâbü-lmeş'emeh.)

  10-وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

  (vessâbiḳûne-ssâbiḳûn.)

  11-أُولَـٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

  (ülâike-lmüḳarrabûn.)

  12-فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

  (fî cennâti-nne`îm.)

  13-ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

  (ŝülletüm mine-l'evvelîn.)

  14-وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

  (veḳalîlüm mine-l'âḫirîn.)

  15-عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ

  (`alâ sürurim mevḍûneh.)

  16-مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

  (müttekiîne `aleyhâ müteḳâbilîn.)

  17-يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

  (yeṭûfü `aleyhim vildânüm müḫalledûn.)

  18-بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

  (biekvâbiv veebârîḳa veke'sim mim me`în.)

  19-لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

  (lâ yüṣadde`ûne `anhâ velâ yünzifûn.)

  20-وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

  (vefâkihetim mimmâ yeteḫayyerûn.)

  21-وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

  (velaḥmi ṭayrim mimmâ yeştehûn.)

  22-وَحُورٌ عِينٌ

  (veḥûrun `în.)

  23-كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

  (keemŝâli-llü'lüi-lmeknûn.)

  24-جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

  (cezâem bimâ kânû ya`melûn.)

  25-لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا

  (lâ yesme`ûne fîhâ lagvev velâ te'ŝîmâ.)

  26-إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا

  (illâ ḳîlen selâmen selâmâ.)

  27-وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

  (veaṣḥâbü-lyemîni mâ aṣḥâbü-lyemîn.)

  28-فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

  (fî sidrim maḫḍûd.)

  29-وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

  (veṭalḥim menḍûd.)

  30-وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

  (veżillim memdûd.)

  31-وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ

  (vemâim meskûb.)

  32-وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

  (vefâkihetin keŝîrah.)

  33-لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

  (lâ maḳṭû`ativ velâ memnû`ah.)

  34-وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

  (vefüruşim merfû`ah.)

  35-إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً

  (innâ enşe'nâhünne inşââ.)

  36-فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا

  (fece`alnâhünne ebkârâ.)

  37-عُرُبًا أَتْرَابًا

  (`uruben etrâbâ.)

  38-لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ

  (liaṣḥâbi-lyemîn.)

  39-ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

  (ŝülletüm mine-l'evvelîn.)

  40-وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

  (veŝülletüm mine-l'âḫirîn.)

  41-وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ

  (veaṣḥâbü-şşimâli mâ aṣḥâbü-şşimâl.)

  42-فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

  (fî semûmiv veḥamîm.)

  43-وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ

  (veżillim miy yaḥmûm.)

  44-لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

  (lâ bâridiv velâ kerîm.)

  45-إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ

  (innehüm kânû ḳable ẕâlike mütrafîn.)

  46-وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

  (vekânû yüṣirrûne `ale-lḥinŝi-l`ażîm.)

  47-وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

  (vekânû yeḳûlûne eiẕâ mitnâ vekünnâ türâbev ve`iżâmen einnâ lemeb`ûŝûn.)

  48-أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

  (eveâbâüne-l'evvelûn.)

  49-قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

  (ḳul inne-l'evvelîne vel'âḫirîn.)

  50-لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

  (lemecmû`ûne ilâ mîḳâti yevmim ma`lûm.)

  51-ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ

  (ŝümme inneküm eyyühe-ḍḍâllûne-lmükeẕẕibûn.)

  52-لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

  (leâkilûne min şecerim min zeḳḳûm.)

  53-فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

  (femâliûne minhe-lbüṭûn.)

  54-فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ

  (feşâribûne `aleyhi mine-lḥamîm.)

  55-فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ

  (feşâribûne şürbe-lhîm.)

  56-هَـٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

  (hâẕâ nüzülühüm yevme-ddîn.)

  57-نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

  (naḥnü ḫalaḳnâküm felevlâ tüṣaddiḳûn.)

  58-أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

  (eferaeytüm mâ tümnûn.)

  59-أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

  (eentüm taḫlüḳûnehû em naḥnü-lḫâliḳûn.)

  60-نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

  (naḥnü ḳaddernâ beynekümü-lmevte vemâ naḥnü bimesbûḳîn.)

  61-عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

  (`alâ en nübeddile emŝâleküm venünşieküm fî mâ lâ ta`lemûn.)

  62-وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

  (veleḳad `alimtümü-nneş'ete-l'ûlâ felevlâ teẕekkerûn.)

  63-أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

  (eferaeytüm mâ taḥruŝûn.)

  64-أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

  (eentüm tezra`ûnehû em naḥnü-zzâri`ûn.)

  65-لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

  (lev neşâü lece`alnâhü ḥuṭâmen feżaltüm tefekkehûn.)

  66-إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

  (innâ lemugramûn.)

  67-بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

  (bel naḥnü maḥrûmûn.)

  68-أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

  (eferaeytümü-lmâe-lleẕî teşrabûn.)

  69-أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

  (eentüm enzeltümûhü mine-lmüzni em naḥnü-lmünzilûn.)

  70-لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

  (lev neşâü ce`alnâhü ücâcen felevlâ teşkürûn.)

  71-أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

  (eferaeytümü-nnâra-lletî tûrûn.)

  72-أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ

  (eentüm enşe'tüm şeceratehâ em naḥnü-lmünşiûn.)

  73-نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ

  (naḥnü ce`alnâhâ teẕkiratev vemetâ`al lilmuḳvîn.)

  74-فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

  (fesebbiḥ bismi rabbike-l`ażîm.)

  75-فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

  (felâ uḳsimü bimevâḳi`i-nnücûm.)

  76-وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

  (veinnehû leḳasemül lev ta`lemûne `ażîm.)

  77-إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

  (innehû leḳur'ânün kerîm.)

  78-فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

  (fî kitâbim meknûn.)

  79-لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

  (lâ yemessühû ille-lmüṭahherûn.)

  80-تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

  (tenzîlüm mir rabbi-l`âlemîn.)

  81-أَفَبِهَـٰذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ

  (efebihâẕe-lḥadîŝi entüm müdhinûn.)

  82-وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

  (vetec`alûne rizḳaküm enneküm tükeẕẕibûn.)

  83-فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

  (felevlâ iẕâ belegati-lḥulḳûm.)

  84-وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

  (veentüm ḥîneiẕin tenżurûn.)

  85-وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَـٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ

  (venaḥnü aḳrabü ileyhi minküm velâkil lâ tübṣirûn.)

  86-فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

  (felevlâ in küntüm gayra medînîn.)

  87-تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

  (terci`ûnehâ in küntüm ṣâdiḳîn.)

  88-فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ

  (feemmâ in kâne mine-lmüḳarrabîn.)

  89-فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ

  (feravḥuv verayḥânüv vecennâtü ne`îm.)

  90-وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

  (veemmâ in kâne min aṣḥâbi-lyemîn.)

  91-فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

  (feselâmül leke min aṣḥâbi-lyemîn.)

  92-وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ

  (veemmâ in kâne mine-lmükeẕẕibîne-ḍḍâllîn.)

  93-فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ

  (fenüzülüm min ḥamîm.)

  94-وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

  (vetaṣliyetü ceḥîm.)

  95-إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

  (inne hâẕâ lehüve ḥaḳḳu-lyeḳîn.)

  96-فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

  (fesebbiḥ bismi rabbike-l`ażîm.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.