VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

Er-Rahman Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Rahman.

  2-Kur'an'ı öğretti.

  3-insanı halketti,

  4-ona dilleri, konuşmayı belletti.

  5-Güneş ve ay, hesapla hareket eyler.

  6-Ve gövdesiz bitki ve gövdeli ağaç secde eder.

  7-Ve göğü yüceltti ve ölçüyü koydu.

  8-Ölçüde, tartıda insafsızlık etmeyin.

  9-Teraziyi doğru tutun, adaletle tartın ve eksik tartmayın.

  10-Yeryüzünü alçalttı halka.

  11-Orada meyveler ve lifli, kabuklu hurmalar var.

  12-Yapraklı taneler var ve güzel kokulu otlar.

  13-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  14-İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.

  15-Ve cinleri, coşup kaynayan ateşten yarattı.

  16-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

  17-Rabbidir iki doğunun ve Rabbidir iki batının.

  18-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  19-İki denizi salmıştır, nerdeyse karışacaklar.

  20-Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar.

  21-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyabilirsiniz?

  22-Her ikisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  24-Ve onundur denizde akıp giden dağlar gibi gemiler.

  25-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  26-Yerin üstünde ne varsa fanidir.

  27-Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zatıdır kalan.

  28-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  29-Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.

  30-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  31-Ey iki ağır topluluk, insanlar ve cinler, yakında hesabınıza bakacağız.

  32-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  33-Ey cin ve insan topluluğu, ölümden kurtulmak için, göklerin ve yer yüzünün bucaklarından geçip kaçmaya gücünüz yeterse geçin, kaçın; fakat geçemezsiniz bir kudret olmadıkça.

  34-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  35-Üstünüze bir ateş yalımı ve erimiş bakır gönderilir de kaçamazsınız.

  36-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  37-Derken gök yarılıp kırmızı bir gül rengine gelerek yağ gibi eriyince...

  38-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  39-Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.

  40-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  41-Suçlular, yüzlerindeki alametten tanınırlar da perçemlerinden ve ayaklarından tutulurlar.

  42-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  43-İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennem.

  44-Cehennemle içecekleri kaynar suyun arasında dolanıp dururlar.

  45-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  46-Rabbinin tapısına varmaktan korkana iki cennet var.

  47-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  48-İkisinde de türlütürlü nimetler var, çeşitçeşit ağaçlar.

  49-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  50-İkisinde de iki ırmak var, akar.

  51-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  52-İkisinde de her çeşit meyve, çifterçifter var.

  53-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  54-Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.

  55-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  56-O cennetlerde, gözlerini, eşlerinden ayırmayan ve eşlerinden önce ne bir insan tarafından dokunulmuş, ne bir cin tarafından dokunulmuş eşler var.

  57-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  58-O eşler, sanki yakut ve mercan.

  59-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  60-İyiliğin karşılığı, iyilikten başka bir şey olabilir mi?

  61-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  62-Bu iki cennetten başka iki cennet daha var.

  63-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  64-İkisi de koyu yeşil.

  65-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  66-İkisinde de iki pınar var, fışkırıp çıkar da akar.

  67-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  68-Her ikisinde de meyveler ve hurma ve nar var.

  69-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  70-O cennetlerde güzel huylu güzeller var.

  71-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  72-Beyaz tenli, kara gözlü, otağlarda huriler.

  73-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  74-Eşlerinden önce ne bir insan dokunmuş onlara, ne bir cin.

  75-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  76-Yeşil ipeklilerle düşenmiş sedirlere ve güzelim döşemelere yaslanırlar.

  77-Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  78-Ululuk ve kerem ıssı Rabbinin adının şanı, pek yücedir.

 • Ali Bulaç

  1-Rahman (olan Allah)

  2-Kur'an'ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı.

  4-Ona beyanı öğretti.

  5-Güneş ve ay (belli) bir hesap iledir.

  6-Bitki ve ağaç (O'na) secde etmektedirler.

  7-Gökyüzü, Onu da yükseltti ve mizanı koydu.

  8-Sakın mizanda 'haksızlık ve taşkınlık yapmayın.'

  9-Tartıyı adaletle tutup-doğrultun ve tartıyı noksan tutmayın.

  10-Yere gelince, onu da (yaratılmış bütün) varlıklar için alçalttı-koydu.

  11-Onda meyveler ve salkımlı hurmalıklar var.

  12-Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler.

  13-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  14-İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

  15-Cann'ı (cinni) da 'yalın-dumansız bir ateşten' yarattı.

  16-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  17-O, iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir.

  18-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  19-Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

  20-İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

  21-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  22-İkisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  24-Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler O'nundur.

  25-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  26-(Yer) Üzerindeki herşey yok olucudur;

  27-Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (Kendisi) baki kalacaktır.

  28-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  29-Göklerde ve yerde olan ne varsa O'ndan ister. O, her gün bir iştedir.

  30-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  31-Ey (yeryüzüne yükletilmiş) iki ağırlık (olan ins ve cin), yakında (ahirette hesabınızı görmek üzere) sizin için de vakit bulacağız.

  32-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  33-Ey cin ve ins toplulukları, eğer göklerin ve yerin bucaklarından aşıp-geçmeye güç yetirebilirseniz, hemen aşın; ancak 'üstün bir güç (sultan)' olmaksızın aşamazsınız.

  34-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  35-İkinizin de üzerine ateşten yalın bir alev ve (bakır gibi erimiş) kıpkızıl bir duman salıverilir de 'kurtulup-başaramazsınız.'

  36-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  37-Sonra gök yarılıp yağ gibi erimiş olarak kıpkırmızı bir gül olduğu zaman;

  38-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  39-İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

  40-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  41-(Çünkü o gün) Suçlu-günahkarlar, simalarından tanınır da alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

  42-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  43-İşte bu, suçlu-günahkarların kendisini yalanladıkları cehennemdir.

  44-Onlar, kendisiyle alabildiğine kaynar hale getirilmiş su arasında dönüp-dolaşırlar.

  45-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  46-Rabbin makamından korkan kimse için ise iki cennet vardır.

  47-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  48-Çeşit çeşit 'inceliklere ve güzelliklere' (veya her türden sık ağaçlara) sahiptirler.

  49-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  50-İkisinde de akmakta olan iki pınar vardır.

  51-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  52-İkisinde de her meyveden iki çift vardır.

  53-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  54-Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve-devşirmesi (ordakilere) yakın (kolay)dır.

  55-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  56-Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır ki, bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

  57-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  58-Sanki onlar yakut ve mercan gibidirler.

  59-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  60-İhsanın karşılığı ihsandan başkası mıdır?

  61-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  62-Bu-ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

  63-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  64-Alabildiğine yemyeşildirler.

  65-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  66-İçlerinde durmaksızın fışkırıp-akan iki pınar vardır.

  67-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  68-İçlerinde (her türden) meyve, eşsiz-hurma ve eşsiz-nar vardır.

  69-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  70-Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır.

  71-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  72-Otağlar içinde korunmuş huri kadınlar.

  73-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  74-Bunlardan önce kendilerine ne bir insan, ne bir cin dokunmuştur.

  75-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  76-Yeşil yastıklara ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar.

  77-Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  78-Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne Yücedir.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Rahman olan Allah Kuran'ı öğretti;

  2-Rahman olan Allah Kuran'ı öğretti;

  3-İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

  4-İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

  5-Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir.

  6-Bitkiler ve ağaçlar O'nun buyruğuna boyun eğerler.

  7-O, göğü yükseltmiştir; tartıyı koymuştur.

  8-Artık tartıda tecavüz etmeyin.

  9-Tartmayı doğru yapın, tartıyı eksik tutmayın.

  10-Allah, yeri yaratıkları için meydana getirmiştir.

  11-Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler, güzel kokulu otlar vardır.

  12-Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler, güzel kokulu otlar vardır.

  13-Ey insanlar ve cinler! Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  14-O, insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır.

  15-Cinleri de yalın bir alevden yaratmıştır.

  16-Öyleyken; Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  17-O, iki doğunun Rabbidir, iki batının Rabbidir.

  18-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  19-Acı ve tatlı sulu iki denizi birbirine kavuşmamak üzere salıvermiştir.

  20-Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşamazlar.

  21-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  22-Bu iki denizden de inci ve mercan çıkar.

  23-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  24-Denizde yürüyen dağlar gibi gemiler O'nundur.

  25-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  26-Yeryüzünde bulunan her şey fanidir.

  27-Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.

  28-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  29-Göklerde ve yerde olan kimseler her şeyi O'ndan isterler; O her an kainata tasarruf etmektedir.

  30-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  31-Ey insan ve cin toplulukları! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

  32-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  33-Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresini aşıp geçmeye gücünüz yetiyorsa geçin! Ama Allah'ın verdiği bir güç olmaksızın geçemezsiniz ki!

  34-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  35-Ey insanlar ve cinler! Üzerinize dumansız bir alev ve ateşsiz bir duman gönderilir de kurtulamazsınız.

  36-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  37-Gök yarılıp da, gül gibi kızardığı, yağ gibi eridiği zaman haliniz nice olur?

  38-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  39-O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur.

  40-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  41-Suçlular simalarından tanınırlar da, alın saçlarından ve ayaklarından yakalanırlar.

  42-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  43-İşte suçluların yalanladıkları cehennem budur.

  44-Onlar, cehennem ateşiyle kaynar su arasında dolaşır dururlar.

  45-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  46-Rabbine karşı durmaktan korkan kimseye iki cennet vardır.

  47-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  48-Bu iki cennet türlü ağaçlarla doludur.

  49-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  50-Bu cennetlerden akan iki kaynak vardır.

  51-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  52-Bu cennetlerde türlü meyveden çift çift vardır.

  53-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  54-Orada, örtüleri parlak atlastan yataklara yaslanırlar; iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.

  55-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  56-Orada, bakışlarını yalnız eşlerine çevirmiş, daha önce ne insan ve ne de cinlerin dokunmuş olduğu eşler vardır.

  57-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  58-Onlar yakut ve mercan gibidirler.

  59-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  60-İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?

  61-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  62-Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır.

  63-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  64-Renkleri koyu yeşildir.

  65-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  66-İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.

  67-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  68-İkisinde de türlü türlü meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır.

  69-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  70-Oralarda iyi huylu güzel kadınlar vardır.

  71-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  72-Çadırlar içinde ceylan gözlüler vardır.

  73-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  74-Onlara daha önce insan da, cin de dokunmamıştır.

  75-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  76-Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve harikulade işlemeli döşeklere yaslanırlar.

  77-Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?

  78-Büyük ve pek cömert olan Rabbinin adı ne yücedir!

 • Diyanet Vakfı

  1-Çok merhametli(Allah)

  2-Kur'an'ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı.

  4-Ona açıklamayı öğretti.

  5-Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir.

  6-Bitkiler ve ağaçlar secde ederler.

  7-Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.

  8-Sakın dengeyi bozmayın.

  9-Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.

  10-Allah, yeri canlılar için yaratmıştır.

  11-Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

  12-Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

  13-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  14-Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

  15-Cinleri öz ateşten yarattı.

  16-O halde, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  17-(O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

  18-Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  19-İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.

  20-Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.

  21-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  22-İkisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  24-Denizde yüce dağlar gibi yükselen gemiler de O'nundur.

  25-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  26-Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak.

  27-Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak.

  28-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  29-Göklerde ve yerde bulunan herkes, O'ndan ister. O, her an yaratma halindedir.

  30-O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  31-Ey insan ve cin! Sizin de hesabınızı ele alacağız.

  32-Hal bu iken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  33-Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çerçevesinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa geçin. Ancak büyük bir güçle çıkıp gidebilirsiniz.

  34-Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  35-Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.

  36-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  37-Gök yarılıp da kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman,

  38-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  39-İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.

  40-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  41-Suçlular, simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

  42-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  43-İşte bu, suçluların yalanladıkları cehennemdir.

  44-Onlar, cehennemle kaynar su arasında dolaşır dururlar.

  45-Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  46-Rabbinin huzurunda durmaktan korkan kimselere iki cennet vardır.

  47-Öyleyken Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?

  48-İki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

  49-Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  50-İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

  51-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  52-İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır.

  53-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  54-Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.

  55-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  56-Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  57-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  58-Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

  59-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  60-İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir?

  61-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  62-Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

  63-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  64-Bu cennetler koyu yeşildirler.

  65-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  66-İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır.

  67-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  68-İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.

  69-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  70-İçlerinde huyu güzel yüzü güzel kadınlar vardır.

  71-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  72-Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.

  73-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  74-Bunlara onlardan önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur.

  75-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  76-Yeşil yastıklara ve harikulade güzel döşemelere yaslanırlar.

  77-Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  78-Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.

 • Edip Yüksel

  1-Rahman,

  2-Kuran'ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı.

  4-Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti.

  5-Güneş ve ay bir hesap ile (hareket etmekte) dir.

  6-Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler.

  7-Göğü yükseltti ve ölçüyü/dengeyi koydu.

  8-Ki ölçüyü aşmayasınız.

  9-Ölçüyü adaletle gözetiniz; ölçüyü kaybetmeyiniz.

  10-Yeryüzünü tüm yaratıklar için yarattı.

  11-Orada meyvalar, salkımlı hurma ağaçları vardır.

  12-Kabuklu taneler ve baharatlar.

  13-(Ey insanlar ve cinler), Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  14-İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı.

  15-Cinleri de dumansız ateşten yarattı.

  16-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  17-İki doğunun ve iki batının Rabbi.

  18-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  19-İki denizi salmıştır; birbirlerine kavuşuyorlar.

  20-Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar.

  21-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  22-İkisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  24-Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler O'nundur.

  25-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  26-Üzerinde bulunan herkes ölümlüdür.

  27-Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

  28-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  29-Göklerde ve yerde olan herkes O'na yalvarır. O her gün kesintisiz kontrol etmektedir.

  30-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  31-Ey sorumlu iki topluluk, sizi elbette sorguya çekeceğiz.

  32-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  33-Ey insanlar ve cinler topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarını aşmaya gücünüz yetiyorsa, aşıp geçin. Bir yetkiye sahip olmadan geçemezsiniz.

  34-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  35-Üzerinize ateşten toplar ve ışınlar gönderilir; yardım görmezsiniz.

  36-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  37-Gök parçalanıp da, yağ gibi eridiği ve kırmızı bir güle dönüştüğü zaman...

  38-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  39-O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

  40-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  41-Suçlular yüzlerinden tanınır ve yaka paça götürülürler.

  42-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  43-İşte bu, suçluların yalanlayıp durduğu cehennemdir.

  44-Onunla kaynar su arasında dönüp dolaşırlar.

  45-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  46-Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

  47-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  48-Türlü besinlerle doludur her ikisi.

  49-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  50-İçlerinde akan pınarlar vardır.

  51-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  52-İkisinde de her meyveden iki çeşit vardır.

  53-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  54-Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.

  55-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  56-Oralarda, daha önce ne bir insan ne de bir cin tarafından dokunulmamış, bakışlarını dikmiş eşler vardır.

  57-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  58-Onlar yakut ve mercan gibidirler.

  59-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

  61-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  62-O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

  63-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  64-Yemyeşildirler.

  65-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  66-İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

  67-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  68-Her ikisinde de meyvalar, hurmalar ve narlar vardır.

  69-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  70-Her ikisinde de iyilikler, güzellikler vardır.

  71-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  72-Çadırlara kapanmış güzeller

  73-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  74-Daha önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştı.

  75-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  76-Yeşil yastıklara ve işlemeli halılara yaslanırlar.

  77-Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?

  78-Görkemli ve Onurlu Rabbinin ismi ne yücedir!

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Rahmân (çok merhametli olan Allah)

  2-Kurân'ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı.

  4-Ona beyanı öğretti.

  5-Güneş de ay da bir hesab iledir.

  6-Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

  7-Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

  8-Sakın tartıda taşkınlık etmeyin.

  9-Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

  10-(Allah) yeri mahlukat için (aşağıya) koydu.

  11-Orada meyvalar ve salkımlı hurma ağaçları vardır.

  12-Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

  13-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  14-Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

  15-Cinleri de hâlis ateşten yarattı.

  16-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  17-(O) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.

  18-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  19-(Acı ve tatlı) iki denizi salıverdi birbirine kavuşuyorlar.

  20-Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

  21-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  22-İkisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  24-Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur.

  25-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  26-Yer üzerinde bulunan her şey fânidir.

  27-Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

  28-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  29-Göklerde ve yerde bulunanlar, O'ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.

  30-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  31-Ey insan ve cin! sizin de hesabınızı ele alacağız.

  32-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  33-Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz.

  34-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  35-Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir, kendinizi savunamazsınız.

  36-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz

  37-Gök yarılıp da, erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...

  38-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  39-İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

  40-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  41-Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur.

  42-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  43-İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir.

  44-Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

  45-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  46-Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır.

  47-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  48-İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları vardır.

  49-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  50-İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

  51-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  52-İkisinde de her türlü meyvadan çift çift vardır.

  53-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  54-Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

  55-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  56-Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  57-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  58-Sanki onlar yâkut ve mercandırlar.

  59-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

  61-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  62-Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

  63-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  64-(Bu cennetler) yemyeşildirler.

  65-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  66-İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

  67-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  68-İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır.

  69-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  70-İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır.

  71-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  72-Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır.

  73-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  74-Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

  75-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  76-Yeşil yastıklara ve hârikulâde güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

  77-Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

  78-Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

 • Suat Yıldırım

  1-Rahman Kur'ân’ı öğretti.

  2-Rahman Kur'ân’ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

  4-İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.

  5-Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler. [36,38-40; 6,96]

  6-Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. [22,18]

  7-Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. [57,25; 26,182]

  8-Göğü bu âhenkle O yükseltti ve bu mîzânı koydu ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. [57,25; 26,182]

  9-Öyleyse siz de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksatmayın!

  10-Allah yeryüzünü de canlı yaratıklar için alçaltıp döşedi.

  11-Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.

  12-Orada meyve çeşitleri, salkımlarla dolu hurma ağaçları, saplı ve yapraklı hububat ve hoş kokulu bitkiler vardır.

  13-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  14-İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.

  15-Cinni ise hâlis ateşten yarattı.

  16-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  17-O hem iki doğunun, hem iki batının Rabbidir. [70,40; 73,9]

  18-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  19-O iki denizi salıverdi, birbirine kavuşurlar.

  20-Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.

  21-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  22-Onların her ikisinden inci ve mercan çıkar. [35,12]

  23-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  24-Denizde koca dağlar gibi yüzen gemiler O'nundur.

  25-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  26-Yerin üstünde olan herkes fanidir. [28,88; 18,28; 76,9]

  27-Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

  28-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  29-Göklerde olan, yerde olan herkes, ihtiyaçları için O'na yalvarır (bütün bunları gerçekleştirmek için) O, her an yeni tecellilerle iş başındadır.

  30-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  31-Hele az bekleyin, ey cin ve ins topluluğu! Yakında sizin de sıranız gelecek!

  32-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  33-Ey cin ve ins topluluğu! Yapabilirseniz haydi göklerin ve yerin hududundan geçin bakalım!Ama geçemezsiniz, ancak üstün bir güç, kuvvetli bir delil ve ilimle geçebilirsiniz.

  34-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  35-Üzerinize ateşler, duman alevleri gönderilir de artık kendinizi savunamazsınız. {KM, Mezmurlar 136,10; Çıkış 15; Tesniye 32,2}

  36-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  37-Gök yarılıp kızıl sahtiyan gibi kıpkırmızı bir güle dönüştüğünde öyle müthiş işler olacak ki! {KM, Yoel 3,4; Resullerin işleri 2,20; Vahiy 6,12}

  38-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  39-Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.

  40-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  41-Suçlular simalarından tanınırlar, perçemlerinden ve ayaklarından tutulup yaka paça cehenneme atılırlar.

  42-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  43-Ve onlara: “İşte suçluların yalan saydıkları cehennem!” denilir.

  44-Onlar cehennem ile kaynar su arasında devamlı gidip gelirler.

  45-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  46-Rabbinin huzuruna çıkmaktan endişe duyan mümine iki cennet var.

  47-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  48-Her iki cennet de çeşit çeşit ağaçlarla doludur.

  49-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  50-İkisinde de akıp giden iki pınar vardır.

  51-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  52-İkisinde de her çeşit meyveler, çift çift vardır.

  53-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  54-O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır. [69,23; 76,14]

  55-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  56-O cennetlerde gözleri eşlerinden başkasını görmeyen, tatlı bakışlı öyle güzeller vardır ki, daha önce cin ve insanlardan hiç kimse kendilerine dokunmamıştır.

  57-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  58-O hanımlar parlaklıkta sanki yakut ve mercandırlar.

  59-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  60-Öyle ya, iyiliğin neticesi iyilikten başka mı olacaktı!

  61-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  62-Bu ikisinden başka, onların ikişer cenneti daha vardır.

  63-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  64-Bunlar da yemyeşildir.

  65-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  66-Bunlarda da kaynayan iki pınar var.

  67-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  68-Bunlarda da meyveler, hurmalar, narlar...

  69-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  70-Onların da içinde iyi huylu, güzel hanımlar.

  71-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  72-Otaklarda eşlerine hasredilmiş güzeller.

  73-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  74-Öyle güzeller ki daha önce insanlardan ve cinlerden kimse kendilerine dokunmamıştır.

  75-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  76-Yeşil yastıklara ve hârikulade güzel güzel döşemelere yaslanırlar.

  77-O halde Rabbinizin nimetlerinden hangi birini inkâr edebilirsiniz?

  78-Azamet ve kerem sahibi olan Rabbinin adı çok yücedir, çok yüce!

 • Süleyman Ateş

  1-Çok merhametli (Allah),

  2-Kur'an'ı öğretti.

  3-İnsanı yarattı.

  4-Ona beyanı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.

  5-Güneş de, Ay da bir hesap ile(cereyan etmekte)dir.

  6-Necm (bitkiler, yıldızlar) ve ağaçlar (Allah'a) secde etmektedirler.

  7-Göğü yükseltti ve mizanı koydu.

  8-Tartıda taşkınlık edip dengeyi bozmayın.

  9-Tartıyı adaletle yapın, terazide eksiklik yapmayın.

  10-(Allah) Yeri halk için koydu.

  11-Onda meyva(lar) ve salkımlı hurmalar var.

  12-Saplı ve yapraklı dane(ler) ve hoş kokulu bitkiler var.

  13-(Ey cinler ve insanlar topluluğu) Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  14-İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.

  15-Cin'i de halis ateşten yarattı.

  16-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  17-İki doğunun ve iki batının Rabbidir.

  18-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  19-İki denizi salıverdi, birbirine kavuşuyorlar,

  20-Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

  21-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  22-İkisinden de inci ve mercan çıkar.

  23-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  24-Denizde koca dağlar gibi akıp giden kocaman gemiler de O'nundur.

  25-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  26-(Yer) Üzerinde bulunan her şey yok olacaktır.

  27-Yalnız Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır.

  28-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  29-Göklerde ve yerde bulunanlar (her şeyi) O'ndan isterler. O, her gün (her an) yeni bir iştedir.

  30-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  31-Ey iki sekal, sizin için de boş vaktimiz olacak (sizin de hesabınızı göreceğiz).

  32-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  33-Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeğe gücünüz yeterse geçin gidin. Ancak kudretle geçebilirsiniz.

  34-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  35-İkinizin de üzerine, ateşten yalın alev ve kıpkızıl bir duman (yahut erimiş bakır) gönderilir, başaramazsınız.

  36-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  37-Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman...

  38-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  39-O gün ne insana, ne de cin'e günahından sorulur.

  40-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  41-Suçlular, simalarından tanınır, alınlar(ın)dan ve ayaklar(ın)dan tutulur.

  42-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  43-İşte bu, suçluların yalanladığı cehennemdir!

  44-Onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

  45-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  46-Rabbinin divanında dur(up hesap ver)mekten korkan kimseye iki cennet var.

  47-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  48-İkisinin de çeşitli ağaçları, meyvaları var.

  49-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  50-İkisinde de akıp giden iki kaynak var.

  51-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  52-İkisinde de her meyvadan iki çift var.

  53-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  54-(Orada) Astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.

  55-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  56-Onlarda bakışları kısa (yalnız kocalarına bakan) öyle dilberler de var ki, bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır.

  57-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  58-Sanki onlar yakut ve mercandırlar.

  59-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir?

  61-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  62-Bu ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

  63-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  64-Yemyeşildirler.

  65-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  66-İkisinde de fışkıran iki kaynak var.

  67-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  68-İkisinde de meyva, hurma ve nar var.

  69-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  70-Onlarda da iyi huylu, güzel kadınlar var.

  71-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  72-Çadırlara kapanmış huriler.

  73-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  74-Bunlardan önce onları ne insan, ne de cin kanatmamıştır.

  75-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  76-(Cennettekiler) Yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar.

  77-Şimdi Rabbinizin hangi ni'metlerini yalanlıyorsunuz?

  78-Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-O Rahman,

  2-O öğretti Kur'an'ı,

  3-O yarattı insanı,

  4-O belletti ona beyanı.

  5-Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.

  6-Çimen/yıldız ve ağaç secde ediyorlar.

  7-Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.

  8-Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.

  9-Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.

  10-Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.

  11-Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.

  12-Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.

  13-Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  14-İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.

  15-Cini de ateşin dumansızından yarattı.

  16-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  17-İki doğunun Rabbi de O'dur, iki batının Rabbi de.

  18-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  19-Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.

  20-Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.

  21-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  22-Çıkıyor onlardan inci ile mercan.

  23-Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  24-Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O'nundur.

  25-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  26-Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.

  27-Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

  28-Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  29-Göklerde ve yerde kim varsa O'ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.

  30-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  31-Ey ağırlıklı ve onurlu iki toplum/ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.

  32-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  33-Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından/köşelerinden geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!

  34-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  35-İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır/duman gönderilir de başarılı olamazsınız.

  36-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  37-Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ/kırmızıya boyanmış deri gibi bir gül haline geldiği zaman,

  38-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

  39-O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.

  40-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

  41-Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.

  42-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?

  43-İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.

  44-Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.

  45-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  46-Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.

  47-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?

  48-İkisi de çeşit çeşit ağaçlarla/bitkilerle doludur.

  49-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  50-O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan.

  51-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  52-O cennetlerde iki çift var her meyvadan.

  53-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  54-Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.

  55-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  56-O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

  57-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  58-Sanki yakut onlar, sanki mercan...

  59-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  60-İhsanın karşılığı sadece ihsan...

  61-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  62-İkisinden başka, iki cennet daha var.

  63-Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

  64-İkisi de yeşil mi yeşil...

  65-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  66-İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran.

  67-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  68-İkisinde de meyve, hurma ve nar var.

  69-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  70-İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.

  71-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  72-Çadırlar içinde bekletilen huriler var.

  73-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  74-Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.

  75-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  76-Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan.

  77-Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?

  78-İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki...

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَـٰنُ

  (erraḥmân.)

  2-عَلَّمَ الْقُرْآنَ

  (`alleme-lḳur'ân.)

  3-خَلَقَ الْإِنسَانَ

  (ḫaleḳa-l'insân.)

  4-عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

  (`allemehü-lbeyân.)

  5-الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

  (eşşemsü velḳameru biḥusbân.)

  6-وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

  (vennecmü veşşeceru yescüdân.)

  7-وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

  (vessemâe rafe`ahâ veveḍa`a-lmîzân.)

  8-أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

  (ellâ taṭgav fi-lmîzân.)

  9-وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

  (veeḳîmü-lvezne bilḳisṭi velâ tuḫsirü-lmîzân.)

  10-وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

  (vel'arḍa veḍa`ahâ lil'enâm.)

  11-فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

  (fîhâ fâkiheh. vennaḫlü ẕâtü-l'ekmâm.)

  12-وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

  (velḥabbü ẕü-l`aṣfi verrayḥân.)

  13-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  14-خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

  (ḫaleḳa-l'insâne min ṣalṣâlin kelfeḫḫâr.)

  15-وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

  (veḫaleḳa-lcânne mim mâricim min nâr.)

  16-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  17-رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

  (rabbü-lmeşriḳayni verabbü-lmagribeyn.)

  18-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  19-مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

  (merace-lbaḥrayni yelteḳiyân.)

  20-بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

  (beynehümâ berzeḫul lâ yebgiyân.)

  21-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  22-يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

  (yaḫrucü minhüme-llü'lüü velmercân.)

  23-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  24-وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

  (velehü-lcevâri-lmünşeâtü fi-lbaḥri kel'a`lâm.)

  25-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  26-كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

  (küllü men `aleyhâ fân.)

  27-وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

  (veyebḳâ vechü rabbike ẕü-lcelâli vel'ikrâm.)

  28-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  29-يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

  (yes'elühû men fi-ssemâvâti vel'arḍ. külle yevmin hüve fî şe'n.)

  30-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  31-سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

  (senefrugu leküm eyyühe-ŝŝeḳalân.)

  32-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  33-يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

  (yâ ma`şera-lcinni vel'insi ini-steṭa`tüm en tenfüẕû min aḳṭâri-ssemâvâti vel'arḍi fenfüẕû. lâ tenfüẕûne illâ bisülṭân.)

  34-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  35-يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ

  (yürselü `aleykümâ şüvâżum min nâriv venüḥâsün felâ tenteṣirân.)

  36-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  37-فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

  (feiẕe-nşeḳḳati-ssemâü fekânet verdeten keldihân.)

  38-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  39-فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

  (feyevmeiẕil lâ yüs'elü `an ẕembihî insüv velâ cânn.)

  40-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  41-يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

  (yü`rafü-lmücrimûne bisîmâhüm feyü'ḫaẕü binnevâṣî vel'aḳdâm.)

  42-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  43-هَـٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

  (hâẕihî cehennemü-lletî yükeẕẕibü bihe-lmücrimûn.)

  44-يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

  (yeṭûfûne beynehâ vebeyne ḥamîmin ân.)

  45-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  46-وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

  (velimen ḫâfe meḳâme rabbihî cennetân.)

  47-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  48-ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

  (ẕevâtâ efnân.)

  49-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  50-فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

  (fîhimâ `aynâni tecriyân.)

  51-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  52-فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

  (fîhimâ min külli fâkihetin zevcân.)

  53-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  54-مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

  (müttekiîne `alâ füruşim beṭâinühâ min istebraḳ. vecene-lcenneteyni dân.)

  55-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  56-فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

  (fîhinne ḳâṣirâtu-ṭṭarfi lem yaṭmiŝhünne insün ḳablehüm velâ cânn.)

  57-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  58-كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

  (keennehünne-lyâḳûtü velmercân.)

  59-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  60-هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

  (hel cezâü-l'iḥsâni ille-l'iḥsân.)

  61-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  62-وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

  (vemin dûnihimâ cennetân.)

  63-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  64-مُدْهَامَّتَانِ

  (müẕâmmetân.)

  65-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  66-فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

  (fîhimâ `aynâni neḍḍâḫatân.)

  67-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  68-فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

  (fîhimâ fâkihetüv venaḫlüv verummân.)

  69-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  70-فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

  (fîhinne ḫayrâtün ḥisân.)

  71-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  72-حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

  (ḥûrum maḳṣûrâtün fi-lḫiyâm.)

  73-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  74-لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

  (lem yaṭmiŝhünne insün ḳablehüm velâ cânn.)

  75-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  76-مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

  (müttekiîne `alâ rafrafin ḫuḍriv ve`abḳariyyin ḥisân.)

  77-فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

  (febieyyi âlâi rabbikümâ tükeẕẕibân.)

  78-تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

  (tebârake-smü rabbike ẕi-lcelâli vel'ikrâm.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.