VEYSEL ATACAN

 • Resimler
 • Araştırmalar
 • Yazılar
 • Videolar

El-Kamer Suresi

 • Abdülbaki Gölpınarlı

  1-Yaklaştı kıyamet ve yarıldı ay.

  2-Ve onlar, bir delil gördüler mi yüz çevirirler de sürüp giden bir büyü derler.

  3-Ve yalanlarlar ve dileklerine uyarlar ve her iş, kararlaştırılmıştır.

  4-Ve andolsun, öyle haberler geldi onlara ki o haberlerde onları vazgeçirecek, onlara öğüt verecek şeyler vardı.

  5-Yüksek hikmet vardı, derken korkutuşlar fayda vermedi gitti.

  6-Artık yüz çevir onlardan; o gün çağıran, hoşlanılmayan birşeye çağırır.

  7-Gözleri yerde, kabirlerden çıkarlar, sanki onlar, dağılmış çekirgelerdir.

  8-Yönelirler çağırana; kafirler, bugün derler, ne de zorlu gün.

  9-Onlardan önce Nuh kavmi de kulumuzu yalanlamıştı ve delil dediler ona, pek fena incittiler onu.

  10-Derken Rabbine dua etti: Şüphe yok ki altoldum ben, artık sen yardım et bana.

  11-Derken açtık göklerin kapılarını da şarıl şarıl ardı gelmez yağmurlar yağdırdık.

  12-Ve yerden de sular fışkırttık, derken sular, mukadder bir emre göre birleşti.

  13-Ve onu, tahtalardan yapılmış ve mıhlarla kenetlenmiş bir gemide taşıdık.

  14-Gözümüzün önünde akıp giderdi; bir mükafattı nankörlük görene.

  15-Ve andolsun ki bir delil olarak bıraktık onu, fakat bir ibret alan mı var?

  16-Derken nasıldı azabım benim ve korkutuşlarım?

  17-Ve andolsun öğüt ve ibret için Kur'an'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var?

  18-Âd da yalanlamıştı, derken nasıldı azabım benim ve korkutuşlarım?

  19-Şüphe yok ki sürüp giden uğursuz bir günde onlara bir kasırgadır yolladık.

  20-Onları kökünden koparmadaydı, sanki köklerinden kopup baş aşağı devrilen hurma kütükleriydi onlar.

  21-Derken nasıldı azabım benim ve korkutuşlarım?

  22-Ve andolsun ki öğüt ve ibret için Kur'an'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var?

  23-Semud da korkutucuları yalanladı.

  24-Derken bizden bir adama mı uyacağız dediler, gerçekten de o zaman elbette sapıklığa düşeriz, ateşlere yanarkavruluruz.

  25-Vahiy, içimizden gelegele ona mı geliyor? Hayır, o, yalancı kendini beğenmiş birisi.

  26-Yarın bilirler kimmiş yalancı kendini beğenmiş.

  27-Şüphe yok ki onları sınamak için dişi deveyi gönderiyoruz, artık gözetle onları ve dayan.

  28-Ve haber ver onlara, su, aralarında paylaştırılmıştır, her bölük, nöbetinde hazır olur, su alır.

  29-Derken arkadaşlarına seslendiler, derken kılıcını çekti de devenin ayaklarını kesti, öldürdü.

  30-Derken nasıldı azabım benim ve korkutuşlarım?

  31-Gerçekten de bir bağırış gönderdik onlara, derken hayvan ağılına konan çalıya çırpıya döndüler.

  32-Ve andolsun ki öğüt ve ibret için Kur'an'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var?

  33-Lut kavmi de korkutucuları yalanladılar.

  34-Gerçekten de, Lut'un ailesi müstesna, onlara taş yağdıran bir yel gönderdik, Lut'un ailesini de bir seher çağı kurtardık.

  35-Katımızdan bir nimet olarak; işte böyle mükafatlandırırız şükredeni.

  36-Ve andolsun ki o, bizim helakimizle korkutmuştu onları da onlar, bu korkutuşlardan şüpheye düşmüşlerdi.

  37-Ve gerçekten de onun konuklarını istemişlerdi de biz, kör edivermiştik gözlerini, artık tadın azabımı ve korkutuşlarımın sonucunu.

  38-Ve andolsun ki bir sabah çağı üstlerine bir azap çöküvermişti onların.

  39-Artık tadın azabımı ve korkutuşlarımı.

  40-Ve andolsun ki öğüt ve ibret için Kur'an'ı kolaylaştırdık, fakat bir ibret alan mı var?

  41-Ve andolsun ki Firavun soyuna da korkutucular gelmişti.

  42-Bütün delillerimizi yalanladılar, derken onları üstün ve mutlak kudretli bir helak edişle helak ediverdik.

  43-Sizin kafirleriniz, onlardan hayırlı mı, yoksa kitaplarda bir kurtuluş mu var size?

  44-Yoksa biz, birbirine yardım eden bir topluluğuz mu derler?

  45-O topluluk, yakında bozguna uğrayacak ve ardını dönüp kaçacak.

  46-Onlara vaadedilen azabın mukadder zamanı kıyamettir ve kıyametin azabı, daha da zararlıdır ve daha da acı.

  47-Şüphe yok ki suçlular, sapıklık içinde ve yakıp kavuran ateşlerdedir.

  48-O gün, yüzüstü ateşe sürüklenip atılırlar; tadın bakalım, cehennemin yakışını.

  49-Şüphe yok ki biz; her şeyi, bilgimizde mukadder olduğu gibi ve zamanında yarattık.

  50-Ve bizim emrimiz, birdir, ancak bir göz kırpış, bir göz yumup açış gibi tezdir.

  51-Ve andolsun ki taraftarlarınızı da helak ettik, fakat bir ibret alan mı var?

  52-Ve işledikleri her şey, kitaplardadır.

  53-Ve küçük, büyük, hepsi de yazılıdır.

  54-Şüphe yok ki çekinenler, cennetlerdedir, ırmakların başlarında.

  55-Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.

 • Ali Bulaç

  1-Saat (kıyamet vakti) yakınlaştı ve ay yarıldı.

  2-Onlar bir ayet (mucize) görseler, sırt çevirirler ve: "(Bu,) Süregelen bir büyüdür" derler.

  3-Yalanladılar ve kendi heva (istek ve tutku)larına uydular; oysa her iş 'sonunda kendi amacına varıp karar kılacaktır.'

  4-Andolsun, onlara (kendilerini şirkten ve bozulmalardan) caydırıp vazgeçirtecek nice haberler geldi.

  5-(Ki her biri) Doruğunda-olgunlaşmış hikmettir. Fakat uyarmalar bir yarar sağlamıyor.

  6-Öyleyse sen onlardan yüz çevir. O çağırıcının 'ne tanınmış, ne görülmüş' bir şeye çağıracağı gün...

  7-Gözleri 'zillet ve dehşetten düşmüş olarak', sanki 'yayılan' çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.

  8-Boyunlarını çağırana doğru uzatmış olarak koşarlarken, kafirler derler ki: "Bu, zorlu bir gün."

  9-Kendilerinden önce Nuh kavmi de yalanlamıştı; böylece kulumuz (Nuh)u yalanladılar ve: "Delidir" dediler. O 'baskı altına alınıp engellenmişti.'

  10-Sonunda Rabbine dua etti: "Gerçekten ben, yenik düşmüş durumdayım. Artık Sen (bu kafir toplumdan) intikam al."

  11-Biz de 'bardaktan boşanırcasına akan' bir su ile göğün kapılarını açtık.

  12-Yeri de 'coşkun kaynaklar' halinde fışkırttık. Derken su, takdir edilmiş bir işe karşı (hükmümüzü gerçekleştirmek üzere) birleşti.

  13-Ve onu da tahtalar ve çiviler(le inşa edilmiş gemi) üzerinde taşıdık;

  14-Gözlerimiz önünde akıp-gitmekteydi. (Kendisi ve getirdikleri) İnkar edilmiş-nankörlük edilmiş olan (Nuh)a bir mükafaat olmak üzere.

  15-Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  16-Şu halde Benim azabım ve uyarıp-korkutmam nasılmış?

  17-Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  18-Ad (kavmi) de yalanladı. Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  19-Biz, o uğursuz (felaket yüklü ve) sürekli bir günde üzerlerine 'kulakları patlatan bir kasırga' gönderdik.

  20-İnsanları söküp atıyordu; sanki onlar, kökünden sökülüp-kopmuş hurma kütükleriymiş gibi.

  21-Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  22-Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  23-Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.

  24-Dediler ki: "Bizden biri olan bir beşere mi uyacağız? Bu durumda gerçekten biz bir sapıklık (delalet) ve çılgınlık içinde kalmış oluruz."

  25-"Zikr (vahy) içimizden ona mı bırakıldı? Hayır, o çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarıktır."

  26-Onlar yarın, kimin çok yalan söyleyen, kendini beğenmiş bir şımarık olduğunu bilip-öğreneceklerdir.

  27-Gerçek şu ki Biz, bir fitne (imtihan ve deneme konusu) olarak o dişi deveyi kendilerine göndereniz. Şu halde sen onları gözleyip-bekle ve sabret.

  28-"Ve onlara, suyun aralarında kesin olarak pay edildiğini haber ver. Su alış sırası (kiminse, o) hazır bulunsun."

  29-Derken arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağını kapıp 'hayvanı ayağından biçip yere devirdi.'

  30-Şu halde Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  31-Çünkü Biz onların üzerine bir tek çığlık gönderdik. Böylece onlar, ağıldaki çalı-çırpı olan kuru ot gibi oluverdiler.

  32-Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  33-Lut kavmi de uyarıları yalanladı.

  34-Biz de onların üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Yalnız Lut ailesini (bu azaptan ayrı tuttuk;) onları seher vakti kurtardık;

  35-Tarafımızdan bir nimet olarak. İşte Biz, şükredenleri böyle ödüllendiririz.

  36-Oysa andolsun, zorlu yakalamamıza karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar, bu uyarıları kuşkuyla karşılayıp-yalanlamakta direttiler.

  37-Andolsun onlar, onun konuklarından da murad almak için baskı yaptılar. Biz de onların gözlerini silip kör ettik. "İşte azabımı ve uyarmamı tadın."

  38-Andolsun onları bir sabah vakti erkenden, üzerlerinde kararını kılmış bir azap yakalayıp-bastırıverdi.

  39-Şimdi azabımı ve uyarmamı tadın.

  40-Andolsun Biz Kur'an'ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  41-Andolsun Firavun ailesi (ve çevresi ile kavmi)ne de uyarılar geldi.

  42-Onlar Bizim ayetlerimizin tümünü yalanladılar. Biz de onları üstün ve güçlü, kudretli olanın yakalayışıyla yakalayıverdik.

  43-Sizin kafirleriniz onlardan daha hayırlı mıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir beraat mi var?

  44-"Biz, 'birbiriyle yardımlaşıp öcünü alan' bir toplumuz" mu diyorlar?

  45-Yakında o toplum bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

  46-Daha doğrusu onlara va'dedilen (asıl azap) (kıyamet) saatidir. O saat, 'kurtuluş olmayan daha korkunç bir bela' ve daha acıdır.

  47-Hiç şüphesiz suçlular-günahkarlar, bir sapmışlık (dalalet) ve çılgınlık içindedirler.

  48-Ateşin içinde yüzükoyun sürüklenecekleri gün cehennemin dokunuşunu tadın" (denecek)

  49-Hiç şüphesiz, Biz herşeyi kader ile yarattık.

  50-Bizim emrimiz, bir göz kırpma gibi yalnızca 'bir keredir.'

  51-Andolsun Biz sizin benzerlerinizi yıkıma uğrattık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?

  52-Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı)dır.

  53-Küçük, büyük herşey satır satır (yazılı)dır.

  54-Hiç şüphesiz muttakiler, cennetlerde ve nehir (çevresin)dedirler.

  55-Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.

 • Diyanet İşleri Başkanlığı

  1-Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: "Süregelen bir sihir" derler.

  2-Kıyamet saati yaklaşır, ay yarılır; onlar bir delil görünce hala yüz çevirirler ve: "Süregelen bir sihir" derler.

  3-Yalanlarlar da kendi heveslerine uyarlar. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır.

  4-And olsun ki, onları bu hallerinden vazgeçirecek nice haberler gelmiştir.

  5-Bu haberlerin her birinde üstün hikmet vardır; ama uyarmalar fayda vermiyor.

  6-Öyleyse onlardan yüz çevir; çağıran, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağırdığı gün;

  7-Gözleri dalgın dalgın, çekirgeler gibi yayılmış, o çağırana koşarak kabirlerden çıkarlar. İnkarcılar: "Bu, zorlu bir gündür" derler.

  8-Gözleri dalgın dalgın, çekirgeler gibi yayılmış, o çağırana koşarak kabirlerden çıkarlar. İnkarcılar: "Bu, zorlu bir gündür" derler.

  9-Bu ortak koşanlardan önce Nuh milleti de yalanlamış, kulumuzu yalanlayarak: "Delidir" demişlerdi, yolu kesilmişti.

  10-O da: "Ben yenildim, bana yardım et" diye Rabbine yalvarmıştı.

  11-Biz de bunun üzerine gök kapılarını boşanan sularla açtık.

  12-Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık; her iki su, takdir edilen bir ölçüye göre birleşti.

  13-Onu, tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik; inkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu.

  14-Onu, tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik; inkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu.

  15-And olsun ki Biz, o gemiyi bir ibret olarak bıraktık; öğüt alan yok mudur?

  16-Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  17-And olsun ki Kuran'ı, öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  18-Ad milleti peygamberini yalanlamıştı; Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  19-Nitekim üzerlerine, insanları, sökülmüş hurma kütüğü gibi kopararak yere seren, dondurucu bir rüzgarı uğursuzluğu devam eden bir günde gönderdik.

  20-Nitekim üzerlerine, insanları, sökülmüş hurma kütüğü gibi kopararak yere seren, dondurucu bir rüzgarı uğursuzluğu devam eden bir günde gönderdik.

  21-Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  22-And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  23-Semud milleti uyaran peygamberleri yalanladı.

  24-"İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Kitap, aramızda, ona mı verilmiş? Hayır, o pek yalancı ve şımarığın biridir" dediler.

  25-"İçimizden bir insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Kitap, aramızda, ona mı verilmiş? Hayır, o pek yalancı ve şımarığın biridir" dediler.

  26-Yarın, kimin pek yalancı ve şımarık olduğunu bileceklerdir.

  27-Doğrusu, onları denemek üzere dişi deveyi gönderen Biziz. Salih'e şöyle demiştik: "Onları gözetle ve sabret;

  28-Onlara, sıralarına göre suyun kendileriyle o deve aralarında pay edilmiş olunduğunu söyle."

  29-Ama bir arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcını alarak deveyi kesti.

  30-Benim azabım ve uyarmam nasılmış?

  31-Nitekim üzerlerine bir çığlık gönderdik de, ağılcıların kullandığı kurumuş ot gibi oldular.

  32-And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  33-Lut milleti uyaran peygamberleri yalanladı.

  34-Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak, Lut'un taraftarlarını, katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. Şükredene işte böyle mükafat veririz.

  35-Biz de üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak, Lut'un taraftarlarını, katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. Şükredene işte böyle mükafat veririz.

  36-Lut, and olsun ki, onları Bizim yakalamamızla uyarmıştı, ama onlar uyarmaları şüphe ile karşılayarak dinlemediler.

  37-And olsun ki, onlar Lut'un konukları olan melekleri elde etmeye kalkıştılar, bunun üzerine gözlerini kör ettik. "Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin sonucunu tadın" dedik.

  38-And olsun ki, sabah erken, önü alınmaz bir azap başlarına geldi.

  39-"Azabımı ve uyarmalarımı dinlememenin sonucunu tadın" dedik.

  40-And olsun ki, Kuran'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  41-And olsun ki, Firavun erkanına uyaranlar geldi.

  42-Mucizelerimizin hepsini yalanladılar. Bunun üzerine onları güç ve kuvvet sahibi olana yakışır bir şekilde yakaladık.

  43-Sizin inkarcılarınız bunlardan daha mı üstündür? Yoksa Kitablarda size bir kurtuluş belgesi mi var?

  44-Yoksa: "Biz öç alabilecek bir topluluğuz" mu diyorlar?

  45-Toplulukları dağıtılacak, yüzgeri edileceklerdir.

  46-Kıyamet onların azap ile vadedildikleri gündür. O ne korkunç, ne acı bir gündür!

  47-Doğrusu suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.

  48-Ateşe yüzüstü sürüldükleri gün, onlara: "Cehennemin dokunan azabını tadın" denir.

  49-Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.

  50-Bizim buyruğumuz bir göz kırpması gibi anidir.

  51-And olsun ki, benzerlerinizi yok etti, öğüt alan yok mudur?

  52-İnsanların yaptıkları her şey kitablarda kayıtlıdır.

  53-Küçük ve büyük, hepsi satır satırdır.

  54-Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.

  55-Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.

 • Diyanet Vakfı

  1-Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı.

  2-Onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirirler ve: Eskiden beri devam edegelen bir büyüdür, derler.

  3-Yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Halbuki her işin ulaşacağı yeri vardır.

  4-Andolsun onlara, kötülükten önleyecek nice önemli haberler gelmiştir.

  5-Bu büyük bir hikmettir. Fakat (yüz çevirene) uyarılar ne fayda verir!

  6-Çağıranın görülmemiş bir şeye çağırdığı gün, sen de onlardan yüz çevir.

  7-Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar.

  8-Davetçiye koşarlarken o esnada kafirler: Bu, çok çetin bir gündür! derler.

  9-Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı, hem de kulumuzun yalancı olduğunda ısrar ederek: O, delirdi, dediler. Ve (Nuh, davetten vazgeçmeye) zorlandı.

  10-Bunun üzerine, Rabbine: Ben yenik düştüm, bana yardım et! diyerek yalvardı.

  11-Biz de derhal nehir gibi devamlı akan bir su ile göğün kapılarını açtık.

  12-Yeryüzünde kaynaklar fışkırttık. (Her iki) su, takdir edilmiş bir işin olması için birleşmişti.

  13-Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.

  14-İnkar edilmiş olana (Nuh'a) bir mükafat olmak üzere gemi, gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

  15-Andolsun ki onu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?

  16-Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!

  17-Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?

  18-Ad kavmi (Peygamberleri Hud'u) yalanladı da azabım ve tehdidim nasılmış (gördüler).

  19-Biz onların üstüne, uğursuzluğu devamlı bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.

  20-O rüzgar, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.

  21-Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!

  22-Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mu?

  23-Semud kavmi de uyarıcıları yalanladı.

  24-"Aramızdan bir beşere mi uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık etmiş oluruz" dediler.

  25-"Vahiy, aramızda ona mı verildi? Hayır o, yalancı ve şımarığın biridir" (dediler.)

  26-Yarın onlar, yalancı ve şımarığın kim olduğunu bileceklerdir.

  27-Gerçekten onları imtihan etmek için dişi deveyi gönderen biziz. Sen onları gözetle ve sabret.

  28-Onlara, suyun aralarında paylaştırıldığını haber ver. Her biri kendi içme sırasında gelsin.

  29-Arkadaşlarını çağırdılar, o da (bundan cür'et alarak) kılıcını kaptı ve deveyi kesti.

  30-(Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu!

  31-Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.

  32-Andolsun biz Kur'an'ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?

  33-Lut'un kavmi de uyarıcı peygamberleri yalanladı.

  34-Biz de üstlerine taş (yağdıran bir fırtına) gönderdik. Ancak Lut ailesini seher vakti kurtardık.

  35-Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni işte böyle mükafatlandırırız.

  36-Andolsun ki, Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar.

  37-Onlar Lut'un misafirlerine karşı kötülük yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" (dedik).

  38-Bir sabah kendilerine, yakalarını bir daha bırakmayacak olan bir azap gelip çattı.

  39-İşte azabımı ve uyanlarımı tadın! (denildi).

  40-Andolsun biz Kur'an'ı, öğüt almak için kolaylaştırdık. O halde düşünüp ibret alan yok mu?

  41-Şüphesiz Firavun'un kavmine de uyarıcılar gelmişti.

  42-Lakin onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları güç ve kudretimize layık bir şekilde yakaladık.

  43-Şimdi sizin kafirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berat mı var?

  44-Yoksa "Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz" mu diyorlar?

  45-O topluluk yakında bozulacak ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklardır.

  46-Bilakis kıyamet onlara vadedilen asıl saattir ve o saat daha belalı ve daha acıdır.

  47-Şüphesiz suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.

  48-O gün yüzüstü ateşe sürüklendiklerinde "Cehennemin elemini tadın!" denir.

  49-Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.

  50-Bizim buyruğumuz, bir anlık bakış gibi, bir tek sözden başka bir şey değildir.

  51-Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Düşünüp ibret alan yok mu?

  52-Yaptıkları her şey kitaplarda (amel defterlerinde) mevcuttur.

  53-Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır.

  54-Takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır.

  55-Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.

 • Edip Yüksel

  1-Saat (dünyanın sonu) yaklaştı ve ay yarıldı.

  2-Bir mucize görseler yüz çevirirler ve, "Süregelen bir büyüdür" derler.

  3-Yalanladılar; arzularına ve tümüyle statükoya uydular.

  4-Oysa, kötülüklerini engelleyecek uyarılar dolu haberler kendilerine gelmiş bulunuyor.

  5-Bu üstün bir hikmettir; ancak uyarılar yarar sağlamıyor.

  6-Onlara aldırma; çağırıcının, görülmemiş ve tanınmamış bir şeye çağıracağı gün,

  7-Gözleri zillet içinde mezarlardan çıkarlar; tıpkı saçılmış çekirgeler gibi...

  8-Çağırıcıya doğru koşarlarken, inkarcılar, "Bu zorlu bir gündür," derler.

  9-Onlardan önce de Nuh'un halkı yalanlamıştı. Kulumuzu yalanlayıp, "Delidir" dediler. Nitekim o engellendi.

  10-Rabbini çağırdı, "Ben yenildim; bana yardım et."

  11-Bunun üzerine göğün kapılarını boşanan sularla açtık.

  12-Yerden de pınarlar fışkırttık. Nihayet sular, daha önce belirlenmiş seviyeye ulaştılar.

  13-Onu ağaç lifleri ile (bağlanmış) kütükler üzerinde taşıdık.

  14-Reddedilmiş olan kişiye bir ödül olarak gözetimimiz altında akıp gidiyordu.

  15-Bunu bir ders olarak bıraktık. Öğüt alan yok mudur?

  16-Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

  17-Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  18-Ad da yalanladı. Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

  19-Uğursuzluk üstüne uğursuzluğa sahip bir günde üzerlerine vahşi bir rüzgar gönderdik.

  20-İnsanları, sanki köklerinden koparılmış hurma kötükleriymiş gibi yıkıyordu.

  21-Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

  22-Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  23-Semud da uyarıları yalanladı.

  24-Dediler ki, "Bizden bir insana mı uyalım? O zaman biz sapar ve cehenneme gireriz."

  25-"Mesaj aramızdan ona mı verildi? O, yalancı küstahın biridir."

  26-Yalancı küstahın kim olduğunu yarın öğreneceklerdir.

  27-Deveyi bir sınav olarak göndereceğiz. Onları gözetle, sabırlı ol.

  28-Onlara, suyun (deveyle) aralarında paylaşılacağını bildir. Her içim sırayla sunulacaktır.

  29-Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da çekip (deveyi) kesti.

  30-Cezalandırmam ve uyarılarım nasılmış!

  31-Üzerlerine bir tek patlama gönderdik ve onlar ağılcının topladığı saman yığınına döndüler.

  32-Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  33-Lut halkı da uyarıları yalanlamıştı.

  34-Üzerlerine taş yağdıran bir fırtına gönderdik, yalnız Lut'un ailesini seher vakti kurtardık.

  35-Katımızdan bir iyilik olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz.

  36-Onları bu yakalayışımıza karşı uyarmıştı; ancak onlar uyarıları kuşkuyla karşıladılar.

  37-Onun konuklarına göz diktiler, biz de onları kör ettik. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

  38-Ertesi gün, yaman bir azap sabahlarını kutladı.

  39-Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

  40-Kuran'ı mesaj için kolaylaştırdık; öğüt alan yok mudur?

  41-Firavun'un erkanına da uyarıcılar gitmişti.

  42-Tüm mucizelerimizi yalanladılar ve biz de onları En üstün ve her şeye gücü yetenin yakalayışı gibi yakaladık.

  43-Sizin inkarcılarınız onlarınkinden daha mı iyi? Yoksa kitaplarda kendiniz için bir af ilanına mı rastladınız?

  44-Yoksa, "Biz, zafere ulaşacak bir cemaatiz" mi diyorlar?

  45-O cemaat bozguna uğratılacak; dönüp kaçacaklar.

  46-Saat onları beklemektedir, daha korkunç ve acıdır.

  47-Suçlular bir sapıklık ve cehennem içindedir.

  48-Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: "Cehennemin dokunuşunu tadın."

  49-Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.

  50-Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir.

  51-Sizin benzerlerinizi yok etmiştik. Yok mu öğüt alan?

  52-Tüm yaptıkları kitaplarda kayıtlıdır.

  53-Küçük ve büyük hepsi yazılmıştır.

  54-Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.

  55-Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır

  1-Kıyamet saati yaklaştı, Ay yarıldı.

  2-Bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve "süregelen bir büyüdür" derler.

  3-Yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş yerini bulacaktır.

  4-Andolsun ki onlara (kötülükten) vazgeçirecek nice önemli haberler gelmiştir.

  5-Bunlar üstün bir hikmettir fakat uyarılar fayda vermiyor.

  6-Sen de onlardan yüz çevir ki, o gün çağırıcı, görülmedik müthiş bir şeye çağırır.

  7-Gözleri düşkün düşkün (zelil ve hakir) kabirlerinden çıkarlar, sanki yayılan çekirgeler gibidirler.

  8-O çağırana koşarak, kâfirler: "Bu çetin bir gündür." derler.

  9-Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir." dediler. Ve (Nuh davetten vazgeçmeye) zorlandı.

  10-Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, bana yardım et!" diyerek yalvardı.

  11-Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

  12-Yeri de kaynaklar halinde fışkırttık, derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti.

  13-Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle (çakılmış gemi) üzerinde taşıdık.

  14-Nankörlük edilen (kulumuz)e bir mükafat olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

  15-Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?

  16-Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler)

  17-Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  18-Âd (kavmi) da yalanladı, azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

  19-Biz onların üstüne, uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik.

  20-(O rüzgar) insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.

  21-Nasılmış benim azabım ve uyarım?

  22-Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  23-Semûd da o uyarıları yalanladılar.

  24-"Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz." dediler.

  25-"Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir" (dediler).

  26-Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.

  27-Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.

  28-Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.

  29-Bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. O da (bıçağı) çekerek (deveyi) kesti.

  30-Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu.

  31-Biz onların üzerine tek sayha (korkunç bir ses) gönderdik; ağılcının topladığı çalı çırpı kırıntıları gibi kırılıp dökülüverdiler.

  32-Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  33-Lût kavmi de uyarıları yalanladı.

  34-Biz de onların üzerlerine (taşlar savuran) bir fırtına gönderdik. Yalnız Lût ailesini seher vakti kurtardık,

  35-Katımızdan bir nimet olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız.

  36-(Lût), onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat ikazlara karşı kuşku duydular,

  37-Onun konuklarından murad almaya kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik. "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!" (dedik).

  38-Sabah erken, onları kararlı bir azab yakaladı.

  39-"Azabımı ve uyarılarımı tadın!" (dedik).

  40-Andolsun biz Kur'ân'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  41-Şüphesiz Firavun ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.

  42-Lakin onlar bütün âyetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık. Bu kıssalardan hisseye gelince;

  43-Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan hayırlı mı? Yoksa kitaplarda sizin için bir beraet mi var?

  44-Yoksa "Biz birbirimize yardım eden bir topluluğuz." mu diyorlar?

  45-Her halde o topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.

  46-Bilakis kıyamet onlara vaad edilen asıl saattir. Saat cidden çok feci ve acıdır.

  47-Muhakkak ki suçlular sapıklık ve çılgınlık içindedirler.

  48-O gün yüzleri üstü ateşte sürüklenecekler, "Cehennemin dokunuşunu tadın!" (denilecek).

  49-Haberiniz olsun ki, biz her şeyi bir kadere göre yarattık.

  50-Buyruğumuz yalnız bir tekdir, göz açıp yumma gibidir.

  51-Andolsun biz, sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?

  52-İşledikleri her şey, kitaplarda mevcuttur.

  53-Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.

  54-Takva sahipleri cennetlerde, nur içindedirler.

  55-Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

 • Suat Yıldırım

  1-Kıyamet saati yaklaştı, Ay bölündü.

  2-Ama o müşrikler her ne zaman bir mûcize görseler sırtlarını döner: “Bu, kuvvetli ve devamlı bir büyüdür!” derler.

  3-Onlar hakkı yalan saydılar, heva ve heveslerine uydular. Halbuki her iş gibi bu nübüvvetin de kararlaştırılmış bir sonu elbette vardır.

  4-Oysa onlara kendilerini inkârdan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti!

  5-Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda! Uyarmalar kâr etmiyor. [6,149; 10,101]

  6-Sen de şimdi onları kendi hallerine terk et. Gün gelir bir münâdî, hiç de hoşa gitmeyen, insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.

  7-Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş, dehşet içinde mezarlarından çıkar, yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.

  8-Boyunlarını, çağıran münâdîye doğru uzatmış vaziyette, kâfirler: “Bugün çok zorlu bir gün, işimiz bitik!” derler.

  9-Kendilerinden önce Nûh kavmi de Peygamberi yalancı saydı ve: “Bu delinin teki!” dediler. Onu incittiler, tebliğini engellediler.

  10-O da: “Ya Rabbî, ben mağlubum, artık Sen bana yardım et!” dedi.

  11-Biz de derhal, boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

  12-Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi, takdir edilen o işin olması için birleşti.

  13-Biz Nuh'u, levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. [7,64] {KM, Tekvin 6,14}

  14-O kadri bilinmemiş değerli insana, bir mükâfat olarak gemi, Bizim inayetimiz altında akıp gidiyordu.

  15-Biz bir ibret olsun diye, o gemiyi geriye bıraktık. Haydi, var mı ibret alan? [36,41-42]

  16-Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!

  17-Yemin olsun: Biz, ders alınsın diye Kur'ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan? [38,29; 19,97]

  18-Âd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!

  19-Biz onların üstüne o pek talihsiz günde, her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.

  20-Öyle ki insanları, kökü sökülmüş, içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.

  21-Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim, görsünler bakalım!

  22-Yemin olsun: Biz ders alınsın diye Kur'ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

  23-Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: “Yani biz,” dediler, “içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!”

  24-Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: “Yani biz,” dediler, “içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!”

  25-Semûd kavmi de Peygamberlerini yalancı saydılar ve: “Yani biz,” dediler, “içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden bula bula onu mu buldu, o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, yalancının, küstahın tekidir!”

  26-Biz de Peygamberleri Salih'e dedik ki: “Sen hiç üzülme! Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler!”

  27-“Biz imtihan etmek için onlara bir deve göndereceğiz. Şimdi sen onların ne yapacağını bekle ve eziyetlerine sabret.”

  28-“Hem onlara bildir ki su, aralarında nöbetleşe olacak, her su nöbetinde, sahibi hazır bulunacaktır.” [26,155]

  29-Onlar en yakın arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağı çıkarıp deveyi kesti.

  30-Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!

  31-Biz onlara bir sayha, müthiş bir ses gönderdik, davar ağılındaki kuru ot ve çırpı gibi oldular.

  32-Yemin olsun, Biz, ders alınsın diye Kur'ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

  33-Lût kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar.

  34-Biz de Lût'un ailesi dışında, hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise, tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri Biz böyle ödüllendiririz.

  35-Biz de Lût'un ailesi dışında, hepsinin üzerine taş savuran bir fırtına gönderdik. Onları ise, tarafımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık. İşte şükredenleri Biz böyle ödüllendiririz.

  36-Lût onları Bizim yakalarından tutup azaba çarptıracağımızı söyleyerek tehdit etmişti. Ama onlar uyarmalara karşı şüpheye düştüler.

  37-Onlar Lût'un misafirlerine karşı niyetlerini bozdular, onlarla yalnız kalmak için gidip gidip geldiler. Biz de gözlerini silme kör ettik. Haydi tadın Benim cezalandırmamı ve tehditlerimi! [11,77-83; 15,61-74] {KM, Tekvin 19,11}

  38-Bir sabah kendilerini, yakalarını hiç bırakmayacak bir azap bastırıverdi.

  39-Haydi tadın Benim cezalandırmamı ve tehditlerimi!

  40-Yemin olsun: Biz, ders alınsın diye Kur'ân’ın anlaşılmasını kolaylaştırdık. Haydi, var mı düşünen ve ibret alan?

  41-Firavun hanedanına da uyaran peygamberler geldi.

  42-Onlar âyet ve delillerimizin hepsini yalan saydılar. Biz de onları mutlak galip, tam muktedir olan Allah'ın şanına yaraşır tarzda cezalandırdık.

  43-Şimdi söyleyin (ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz onlardan daha mı güçlüdür! Yoksa ilahî kitaplarda sizin ebedî olan âhirette kurtulacağınıza dair berat senedi mi var?

  44-Ne o, “Biz tam dayanışma halinde olan, muzaffer bir topluluğuz” mu diyorlar?

  45-İyi bilsinler: Onların toplu kuvvetleri bozguna uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.

  46-Daha doğrusu, onların asıl buluşma zamanları, kıyamet saatidir.Kıyamet saatinin dehşeti ise tarif edilemeyecek kadar müthiş ve acıdır!

  47-Mücrimler tam bir şaşkınlık ve çılgınlık içindedirler.

  48-O gün cehennemde yüzleri üstü süründürülürler ve kendilerine: “Tadın cehennemin temâsını!” denilir.

  49-Muhakkak ki Biz her şeyi bir kaderle, bir ölçü ile yarattık. [25,2; 87,1-3]

  50-Bizim emrimiz sadece bir kere, hem de göz açıp kapama gibi pek hızlıdır.

  51-Gerçekten Biz sizin nice benzerlerinizi imha ettik! Haydi var mı düşünen ve ibret alan?

  52-Onların yaptıkları her şey, defterlerde kayıtlıdır.Küçük, büyük her şey, satır satır yazılıdır. [82,10-11]

  53-Onların yaptıkları her şey, defterlerde kayıtlıdır.Küçük, büyük her şey, satır satır yazılıdır. [82,10-11]

  54-Ama müttakiler ise cennetlerde, bahçelerde ve ırmak kenarındadırlar.

  55-Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.

 • Süleyman Ateş

  1-O sa'at yaklaştı, ay yarıldı.

  2-Bir mu'cize görecek olsalar yüz çevirirler ve "Süregelen bir büyüdür" derler.

  3-Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allah'ın kararına kimse engel olamaz).

  4-Andolsun, onlara, (batılda kalmalarını) önleyecek (ibret verici olayları anlatan) haberler geldi.

  5-Bunlar üstün hikmettir! Ama uyarılar fayda vermiyor.

  6-Öyleyse sen de onlardan yüz çevir; o çağırıcının görülmemiş, tanınmamış bir şeye çağıracağı gün,

  7-Gözleri düşkün düşkün (zillet ve dehşet içinde) kabirlerden çıkarlar; tıpkı yayılan çekirgeler gibidirler.

  8-Boyunlarını, çağırana doğru uzatmış koşarlarken, kafirler: "Bu çetin bir gündür!" derler.

  9-Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve: "Cinlenmiştir" dediler. Ve o(na çeşitli eziyetler yapılarak tebliğden) menedildi.

  10-Bunun üzerine Rabbine: "Ben yenik düştüm, yardım et!" diye yalvardı.

  11-Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

  12-Yeri kaynaklar halinde fışkırttık, (göğün ve yerin) su(ları) takdir edilmiş bir işin olması için birleşti.

  13-Nuh'u da tahtalar ve çiviler(le yapılmış gemi) üzerinde taşıdık.

  14-(Kendisine karşı) Nankörlük edilen(kulumuz)a (bizden) bir mükafat olmak üzere (gemi), gözlerimizin önünde akıp gidiyordu.

  15-Bunu bir ibret olarak bıraktık, ibret alan yok mudur?

  16-Benim azabım ve uyarılarım nasılmış (görsünler diye).

  17-Andolsun biz, Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  18-Ad da yalanladı, ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

  19-Biz onların üstüne uğursuz mu uğursuz bir günde uğultulu bir kasırga saldık.

  20-İnsanları sanki köklerinden sökülmüş hurma kütükleri imişler gibi koparıp deviriyordu.

  21-Benim azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

  22-Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  23-Semud da uyarıları yalandı:

  24-Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz dediler.

  25-Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı küstahın biridir!

  26-(Salih'e dedik ki): Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.

  27-Biz onlara, kendilerini sınamak için dişi deveyi göndereceğiz. Hele sen onları gözetle, sabret.

  28-Onlara, suyun aralarında paylaştırılacağını, (bir gün devenin, bir gün de kendilerinin su içme nöbeti olacağını) haber ver; içme sırası kiminse o gelip suyunu alsın.

  29-Bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağı çekip (deveyi) kesti.

  30-Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu?

  31-Biz onların üzerine tek sayha (korkunç bir ses) gönderdik; ağılcının topladığı kuru ot gibi kırılıp döküldüler.

  32-Andolsun Biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  33-Lut'un kavmi de uyarıları yalanladı.

  34-Biz de üstlerine (taşlar savuran) bir fırtına gönderdik, yalnız Lut ailesini seher vakti kurtardık;

  35-Katımızdan bir ni'met olarak. Biz şükredeni böyle mükafatlandırırız.

  36-Lut, onları bizim yakalamamıza karşı uyarmıştı, fakat uyarılara karşı kuşku duydular.

  37-Onun (güzel delikanlılar şeklinde görünen melek) konuklarından murad almağa kalkıştılar. Biz de gözlerini siliverdik: "Haydi azabımı ve uyarılarımı tadın!"

  38-Sabah erken, onları kararlı bir azab yakaladı.

  39-Azabımı ve uyarılarımı(n akıbetini) tadın!

  40-Andolsun biz Kur'an'ı öğüt almak için kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur?

  41-Fir'avn'ın kavmine de uyarılar gelmiştir.

  42-Bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları, galib ve güçlü(padişah)ın yakalaması gibi yakaladık.

  43-Şimdi sizin kafirleriniz, ötekilerinizden hayırlı mı? Yoksa Kitaplarda sizin için bir beraet (inkarınızdan dolayı size sorumsuzluk) mu var?

  44-Yoksa "Biz muzaffer (yenilmez) bir topluluğuz" mu diyorlar?

  45-O topluluk bozulacak ve geriye dönüp kaçacaklardır.

  46-Hayır, buluşma zamanları o (uyarıldıkları) sa'attir. O sa'at cidden çok feci ve acıdır;

  47-Suçlular bir sapıklık ve çılgınlık içindedir.

  48-O gün yüzükoyun ateşe sürüklenecekler: "Cehennemin dokunuşunu tadın!" diye.

  49-Biz her şeyi bir kadere (bir düzene, ölçüye, plana) göre yarattık.

  50-Bizim buyruğumuz yalnız bir tektir, göz açıp yumma gibidir.

  51-Andolsun biz sizin benzerlerinizi hep helak ettik. Öğüt alan yok mudur?

  52-İşledikleri her şey, Kitaplarda mevcuttur.

  53-Küçük, büyük hepsi satır satır yazılmıştır.

  54-Korunanlar cennetlerde ırmaklar(ın kenarın)dadırlar.

  55-Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında(memnunluk içinde)dirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk

  1-Saat yaklaştı, Ay yarıldı.

  2-Bir ayet-alâmet görseler yüz çeviriyorlar ve şöyle diyorlar: "Sürüp giden bir büyüdür bu!"

  3-Yalanladılar; kendi heves ve kuruntularına uydular. Oysaki her iş ve oluş karara, ölçüye ve düzene bağlanmıştır.

  4-Yemin olsun ki, onlara haberlerden, içinde ihtar, sakındırma ve tehdit bulunanı gelmiştir.

  5-Doruk noktaya çıkmış, isabeti tartışmasız bir hikmettir o. Ama uyarılar yarar sağlamıyor.

  6-O halde yüz çevir onlardan sen de; o çağırıcının alışılmadık/ürpertirci şeye çağırdığı günde,

  7-Kaymış olarak gözleri, çıkarlar kabirlerden. Sanki çekirgelerdir, çıvgın mı çıvgın!

  8-Boyunları büküktür çağıranın önünde. Derler ki o küfre saplananlar: "Çok zorlu bir gün bu!"

  9-Onlardan önce Nûh kavmi yalanlamıştı. Yalanladılar kulumuzu ve "Mecnundur bu!" dediler. Ve durduruldu kulumuz.

  10-Bunun üzerine yakardı Rabbine, "Yenilgiye uğradım işte, yardım et!" diye...

  11-Biz de açtık gök kapılarını seller gibi akan bir su ile.

  12-Ve yardık/fışkırttık yeryüzünü pınar pınar. Sonunda kesin ölçülere bağlanmış bir oluş üzere birleşti sular.

  13-Ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde.

  14-Akıp gidiyordu gözlerimizin önünde, bir ödül olarak nankörlüğe uğratılan kişi için.

  15-Yemin olsun ki, biz onu bir ibret ve işaret olarak arkaya bıraktık. Yok mu araştırıp öğüt alacak?

  16-Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!

  17-Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

  18-Âd da yalanlamıştı. Ama nasıl oldu azabım ve uyarılarım!

  19-Biz onların üzerine uğursuzluğu kesiksiz bir günde, dondurucu/uğultulu bir kasırga gönderdik.

  20-İnsanları, köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu.

  21-Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!

  22-Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?

  23-Semûd da uyarıları yalanlamıştı.

  24-Şöyle demişlerdi: "İçimizden bir tek insana mı uyacağız? Vallahi böyle bir durumda biz, sapıklık ve çılgınlık içine düşeriz."

  25-"Aramızdan öğüt ona mı verildi? Hayır, o yalancı küstahın biridir."

  26-Yarın bilecekler, kimmiş yalancı küstah!

  27-Bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Artık gözetle onları ve sabret!

  28-Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış/içiş nöbetledir/içilecek her miktar hazırlanmıştır.

  29-Arkadaşlarını çağırdılar, o da hançerini kapıp deveyi boğazladı.

  30-Nasılmış benim azabım ve uyarılarım!

  31-Biz, onlar üzerine bir tek ses gönderdik de ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalandılar.

  32-Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

  33-Lût kavmi de uyarıları yalanladı.

  34-Biz de üzerlerine çakıl taşları fırlatan bir rüzgâr gönderdik. Sadece Lût'un ailesini, seher vakti kurtarmıştık,

  35-Katımızdan bir nimet olarak. Şükredeni işte böyle ödüllendiririz biz.

  36-Yemin olsun, Lût onları bizim yakalayışımız hakkında uyarmıştı da onlar, uyarılarla ilgili olarak kuşkulanıp çekişmişlerdi.

  37-Yemin olsun, Lût'un misafirlerinden nefislerini tatmin etmek istemişlerdi de onların gözlerini silme kör etmiştik. Hadi, tadın azabımı ve uyarılarımı?

  38-Yemin olsun, sabahleyin erkenden, kararlı ve oturaklı bir azap yakaladı onları.

  39-Hadi, tadın azabımı ve uyarılarımı!

  40-Yemin olsun ki, biz, Kur'an'ı öğüt ve ibret için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var?!

  41-Yemin olsun, Firavun hanedanına da uyarılar gelmişti.

  42-Ayetlerimizin tümünü yalanladılar da biz de onları onurlu ve güçlü birine yaraşır bir yakalayışla yakaladık.

  43-Sizin kâfirleriniz, ötekilerden hayırlı mı? Yoksa zübürlerinde/kutsallaştırılmış hizip kitaplarında sizin için bir beraat/dokunulmazlık mı var?

  44-Yoksa, "Biz, yardımlaşan/yenilmez bir topluluğuz" mu diyorlar?

  45-O topluluk, bozguna uğratılacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar.

  46-Hayır, buluşma zamanları kıyamet saatidir. Ne korkunç, ne acıdır o saat!

  47-Kuşkusuz, suçlular, şaşkınlık ve çılgınlık içindedir.

  48-O gün yüzleri üstüne ateşe sürüklenirler. "Cehennemin dokunuşunu tadın bakalım!"

  49-Şu bir gerçek ki, biz herşeyi bir ölçüye göre/bir kaderle yarattık.

  50-Emrimiz bir tektir, bir göz kırpma gibidir.

  51-Yemin olsun, biz sizin benzerlerinizi hep yok ettik. Fakat düşünen mi var?

  52-Onların yapmış oldukları her şey defterlerdedir.

  53-Küçük-büyük tümü, satır satır yazılmıştır.

  54-Korunup sakınanlar; bahçelerde, nehir kıyılarındadır.

  55-Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü-sözü birlere has oturma yerlerinde...

 • ARAPÇA

  1-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

  (iḳterabeti-ssâ`atü venşeḳḳa-lḳamer.)

  2-وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

  (veiy yerav âyetey yü`riḍû veyeḳûlû siḥrum müstemirr.)

  3-وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ

  (vekeẕẕebû vettebe`û ehvâehüm veküllü emrim müsteḳirr.)

  4-وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

  (veleḳad câehüm mine-l'embâi mâ fîhi müzdecer.)

  5-حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ ۖ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

  (ḥikmetüm bâligatün femâ tugni-nnüẕür.)

  6-فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ

  (fetevelle `anhüm. yevme yed`u-ddâ`i ilâ şey'in nükür.)

  7-خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

  (ḫuşşe`an ebṣâruhüm yaḫrucûne mine-l'ecdâŝi keennehüm cerâdüm münteşir.)

  8-مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

  (mühti`îne ile-ddâ`. yeḳûlü-lkâfirûne hâẕâ yevmün `asir.)

  9-كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

  (keẕẕebet ḳablehüm ḳavmü nûḥin fekeẕẕebû `abdenâ veḳâlû mecnûnüv vezdücira.)

  10-فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

  (fede`â rabbehû ennî maglûbün fenteṣir.)

  11-فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ

  (fefetaḥnâ ebvâbe-ssemâi bimâim münhemir.)

  12-وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

  (vefeccerne-l'arḍa `uyûnen felteḳe-lmâü `alâ emrin ḳad ḳudir.)

  13-وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

  (veḥamelnâhü `alâ ẕâti elvâḥiv vedüsür.)

  14-تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ

  (tecrî bia`yüninâ. cezâel limen kâne küfira.)

  15-وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳat teraknâhâ âyeten fehel mim müddekir.)

  16-فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

  (fekeyfe kâne `aẕâbî venüẕür.)

  17-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳad yesserne-lḳur'âne liẕẕikri fehel mim müddekir.)

  18-كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

  (keẕẕebet `âdün fekeyfe kâne `aẕâbî venüẕür.)

  19-إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

  (innâ erselnâ `aleyhim rîḥan ṣarṣaran fî yevmi naḥsim müstemirr.)

  20-تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

  (tenzi`u-nnâse keennehüm a`câzü naḫlim münḳa`ir.)

  21-فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

  (fekeyfe kâne `aẕâbî venüẕür.)

  22-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳad yesserne-lḳur'âne liẕẕikri fehel mim müddekir.)

  23-كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

  (keẕẕebet ŝemûdü binnüẕür.)

  24-فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

  (feḳâlû ebeşeram minnâ vâḥiden nettebi`uhû innâ iẕel lefî ḍalâliv vesü`ur.)

  25-أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

  (eülḳiye-ẕẕikru `aleyhi mim beyninâ bel hüve keẕẕâbün eşir.)

  26-سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

  (seya`lemûne gadem meni-lkeẕẕâbü-l'eşir.)

  27-إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

  (innâ mürsilü-nnâḳati fitnetel lehüm ferteḳibhüm vaṣṭabir.)

  28-وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

  (venebbi'hüm enne-lmâe ḳismetüm beynehüm. küllü şirbim muḥteḍar.)

  29-فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ

  (fenâdev ṣâḥibehüm fete`âṭâ fe`aḳara.)

  30-فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

  (fekeyfe kâne `aẕâbî venüẕür.)

  31-إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

  (innâ erselnâ `aleyhim ṣayḥatev vâḥideten fekânû keheşîmi-lmuḥteżir.)

  32-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳad yesserne-lḳur'âne liẕẕikri fehel mim müddekir.)

  33-كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

  (keẕẕebet ḳavmü lûṭim binnüẕür.)

  34-إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ

  (innâ erselnâ `aleyhim ḥâṣiben illâ âle lûṭ. necceynâhüm biseḥar.)

  35-نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ

  (ni`metem min `indinâ. keẕâlike neczî men şekera.)

  36-وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

  (veleḳad enẕerahüm baṭşetenâ fetemârav binnüẕür.)

  37-وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

  (veleḳad râvedûhü `an ḍayfihî feṭamesnâ a`yünehüm feẕûḳû `aẕâbî venüẕür.)

  38-وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

  (veleḳad ṣabbeḥahüm bükraten `aẕâbüm müsteḳirr.)

  39-فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

  (feẕûḳû `aẕâbî venüẕür.)

  40-وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳad yesserne-lḳur'âne liẕẕikri fehel mim müddekir.)

  41-وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

  (veleḳad câe âle fir`avne-nnüẕür.)

  42-كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

  (keẕẕebû biâyâtinâ küllihâ feeḫaẕnâhüm aḫẕe `azîzim muḳtedir.)

  43-أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَـٰئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ

  (eküffâruküm ḫayrum min ülâiküm em leküm berâetün fi-zzübür.)

  44-أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

  (em yeḳûlûne naḥnü cemî`um münteṣir.)

  45-سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

  (seyühzemü-lcem`u veyüvellûne-ddübüra.)

  46-بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ

  (beli-ssâ`atü mev`idühüm vessâ`atü edhâ veemerr.)

  47-إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

  (inne-lmücrimîne fî ḍalâliv vesü`ur.)

  48-يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

  (yevme yüsḥabûne fi-nnâri `alâ vucûhihim. ẕûḳû messe seḳara.)

  49-إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

  (innâ külle şey'in ḫalaḳnâhü biḳader.)

  50-وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

  (vemâ emrunâ illâ vâḥidetün kelemḥim bilbeṣar.)

  51-وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

  (veleḳad ehleknâ eşyâ`aküm fehel mim müddekir.)

  52-وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

  (veküllü şey'in fe`alûhü fi-zzübür.)

  53-وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ

  (veküllü ṣagîriv vekebîrim müsteṭar.)

  54-إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

  (inne-lmütteḳîne fî cennâtiv veneher.)

  55-فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

  (fî maḳ`adi ṣidḳin `inde melîkim muḳtedir.)

İçerik korumalıdır. Sağ tıklama işlevi devre dışı bırakıldı.